W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wideokonferencja Komendanta Głównego PSP

29.04.2021

Wideokonferencja Komendanta Głównego PSP

W czwartek 29 kwietnia bieżącego roku, odbyła się wideokonferencja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami wszystkich Komend /wojewódzkich, miejskich i powiatowych/ Państwowej Straży Pożarnej znajdujących się na terenie kraju, czyli ponad 380 uczestników.

Podczas wideokonferencji omówiony został projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej /OSP/, który został opracowany przez zespół powołany rozkazem Komendanta Głównego PSP.

Ustawa, która wejdzie w życie po konsultacjach przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, w sposób szczególny wskaże rolę, organizację oraz zadania OSP

Istotną zmianą, która wprowadzić ma ustawa, będzie zmiana nazwy ,,Jednostka Operacyjno Techniczna” na ,,Jednostka Ratowniczo Gaśnicza OSP” /JRG OSP/.

Poza tym bardzo ważną rzeczą jest wprowadzenie nowego świadczenia na rzecz ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej tj. ,,świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie to przysługiwać będzie ratownikowi OSP, który był co najmniej przez 25 lat czynnym członkiem JRG OSP.

Świadczenie wypłacane by było po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia oraz kobietę 60 roku życia.

Przez czynne członkowstwo w OSP należy rozumieć członkowstwo, podczas którego ubezpieczony ratownik OSP brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez państwową Straż Pożarną.

 

Projekt ustawy dostępny jest już na stronach internetowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przedstawionym materiałem.