W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19 Podróże do Polski

30.12.2021

Aktualizacja ograniczeń w podróżowaniu do Polski.

Komunikat dot. COVID-19

Stan na dzień 30.12.2021

Kto może wjechać do Polski:

Pełna lista osób uprawnionych do wjazdu na teren Polski jest dostępna na stronie Straży Granicznej.

Testy

Do dnia 31 stycznia 2022 r. podróżni przekraczający granicę Polski jako granicę zewnętrzną UE zobowiązani są do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną).

Z obowiązku tego wyłączeniu będą uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem. 

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę.

 

Lista lotnisk w Polsce, na których  można wykonać test na COVID-19 po przylocie (przed odprawą graniczną).

Stan na 15.12.2021:

Olsztyn: NIE,

Lublin: NIE,

Rzeszów: NIE,

Katowice: TAK,

Kraków: NIE,

Zielona – Góra: NIE,

Wrocław: TAK,

Poznań: TAK,

Gdańsk - Rębiechowo: NIE,

Szczecin - Goleniów: TAK,

Warszawa-Okęcie: TAK,

Warszawa-Modlin: NIE,

Bydgoszcz: NIE,

Łódź: TAK.‎

 

Kwarantanna

Podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa przybywający do Polski spoza terytorium państw Strefy Schengen/EOG (w tym także z USA) podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Nie ma możliwości wykonania testu po przylocie na lotnisku. Podróżni skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż po 8 dniach od dnia przylotu do Polski. Szczegóły dostępne są na stronie Straży Granicznej.

Kwarantannie nie podlegają:

  • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
  • osoby, którym wystawione zaświadczenie o powrocie do zdrowia,
  • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego lub pod opieką przedstawiciela linii lotniczych,
  • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoby posiadające negatywny wynik testu poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 lub innym uznanym za równoważny. Za równoważne z unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID - uznawane są certyfikaty wydawane przez władze niektórych państw, tj.: Andory, Armenii, Wysp Owczych, Gruzji, Islandii, Izraela, Liechtensteinu Macedonii Północnej, Monako, Maroko, Mołdawii, Nowej Zelandii, Norwegii, Panamy, Salwadoru, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu; Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Togo, Singapuru (lista może się zmieniać).
  • określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze, sportowcy etc.) wymienione enumeratywnie w przepisach § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

Do 10 stycznia 2022 r. obowiązuje zakaz wykonywania lotów pasażerskich z lotnisk położonych na terytorium 7 państw południa Afryki: Eswatini, Lesotho, Botswany, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.

WAŻNE!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Wszelkie zapytania dotyczące zasad przekraczania granicy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców w dobie koronawirusa należy kierować do odpowiednich oddziałów Straży Granicznej.

 

{"register":{"columns":[]}}