W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja nt. zasad ubiegania się o wizy w ramach rządowego programu „POLAND BUSINESS HARBOUR”

22.07.2021

Z dniem 13 lipca 2021 r. program „POLAND BUSINESS HARBOUR” obejmuje następujące państwa: Armenię, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.

1

Zasady uczestnictwa w programie opisane zostały na stronie https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour  Dla zainteresowanych programem została uruchomiona także specjalna infolinia. Program dedykowany jest dla 3 grup przedstawicieli branży IT:

 1. specjalista IT;
 2. startup;
 3. małe/średnie/duże przedsiębiorstwo

 

Zasady ubiegania się o wizy dla poszczególnych grup branży IT

 1. Specjalista IT:

W ramach uproszczenia procedury wizowej przewidzianej dla tej kategorii cudzoziemców, którzy ubiegają się indywidualnie o wizę z oznaczeniem „PBH” cudzoziemiec przedstawia:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o wydanie wizy krajowej wraz ze zdjęciem;
 2. zaproszenie jednej z firm partnerskich (lista na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour), która okazała zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemca oraz jeden z dwóch dokumentów (do wyboru):

a) dokument potwierdzający posiadane wykształcenie techniczne (ICT) albo

b) dokument potwierdzający min. roczne doświadczenie w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych

2a. (wersja dla Białorusi) zaproszenie jednej z firm partnerskich (lista na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour), która okazała zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemca albo dokument potwierdzający posiadane wykształcenie techniczne (ICT) albo dokument potwierdzający min. roczne doświadczenie w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych

 1. ważny paszport, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada minimum dwie wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej, niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy;
 2. podróżne ubezpieczenie medyczne ważne na okres ważności wizy (chyba, że cudzoziemiec będzie posiadać ubezpieczenie w Polsce uprawniające go do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych).

W przypadku aplikowania o wizę wraz z rodziną (małżonek, dzieci pozostające na utrzymaniu), dla małoletnich należy przedstawić:

 1. wniosek o wydanie wizy krajowej podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych dziecka) albo jedno z rodziców, jeżeli władza rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi. Jeżeli o wizę z adnotacją PBH aplikuje tylko jedno z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka należy przedstawić pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę drugiego rodzica na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun prawny, należy to udokumentować przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
 2. paszporty rodziców – oryginał (do wglądu) i kopia,
 3. akt urodzenia dziecka – oryginał (do wglądu) i kopia.

 

2. Startup:

W ramach uproszczenia procedury wizowej przewidzianej dla tej kategorii cudzoziemców, którzy ubiegają się o wizę z oznaczeniem „PBH” z rekomendacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości cudzoziemiec przedstawia:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o wydanie wizy krajowej wraz ze zdjęciem;
 2. informację o zakwalifikowaniu do programu Poland Prize;
 3. ważny paszport, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada minimum dwie wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej, niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy;
 4. podróżne ubezpieczenie medyczne ważne na okres ważności wizy (chyba, że cudzoziemiec będzie posiadać ubezpieczenie w Polsce uprawniające go do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych).

W przypadku aplikowania o wizę wraz z rodziną (małżonek, dzieci pozostające na utrzymaniu), dla małoletnich należy przedstawić:

 1. wniosek o wydanie wizy krajowej podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych dziecka) albo jedno z rodziców, jeżeli władza rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi. Jeżeli o wizę z adnotacją PBH aplikuje tylko jedno z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka należy przedstawić pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę drugiego rodzica na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun prawny, należy to udokumentować przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
 2. paszporty rodziców – oryginał (do wglądu) i kopia,
 3. akt urodzenia dziecka – oryginał (do wglądu) i kopia.

 

3. małe/średnie/duże przedsiębiorstwo (MŚP)

W ramach uproszczenia procedury wizowej przewidzianej dla tej kategorii cudzoziemców, którzy ubiegają się o wizę z oznaczeniem „PBH” z rekomendacją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu  cudzoziemiec przedstawia:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o wydanie wizy krajowej wraz ze zdjęciem;
 2. informację o zakwalifikowaniu do programu przez PAIH;
 3. ważny paszport, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada minimum dwie wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej, niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy;
 4. podróżne ubezpieczenie medyczne ważne na okres ważności wizy (chyba, że cudzoziemiec będzie posiadać ubezpieczenie w Polsce uprawniające go do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych).

W przypadku aplikowania o wizę wraz z rodziną (małżonek, dzieci pozostające na utrzymaniu), dla małoletnich należy przedstawić:

 1. wniosek o wydanie wizy krajowej podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych dziecka) albo jedno z rodziców, jeżeli władza rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi. Jeżeli o wizę z adnotacją PBH aplikuje tylko jedno z rodziców/ opiekunów prawnych dziecka należy przedstawić pisemną, poświadczoną notarialnie zgodę drugiego rodzica na złożenie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun prawny, należy to udokumentować przedkładając akt urodzenia, orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej lub akt zgonu drugiego rodzica;
 2. paszporty rodziców – oryginał (do wglądu) i kopia,
 3. akt urodzenia dziecka – oryginał (do wglądu) i kopia.