W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat dla przebywających w Malezji obywateli polskich (aktualizacja 14.09.2021r.)

14.09.2021

Ambasada RP w Kuala Lumpur

Ambasada RP w Kuala Lumpur przypomina, że zniesienie stanu wyjątkowego nie oznacza odejścia od obowiązujących obostrzeń. 

Wprowadzane sukcesywnie zmiany obostrzeń, w stanach objętych kolejnymi fazami (II i III) tzw. Narodowego Porgramu Naprawy, są różne i zależą od decyzji lokalnych władz. Prosimy o dokładne zapoznawanie się z obowiązującymi ulgami dla osób w pełni zaszczepionych, bezpośrednio w miejscu pobytu.

Wjazd do Malezji w celach turystycznych jest niemożliwy.

Podróże między dystryktami i stanami są dozwolone dla osób w pełni zaszczepionych oraz tych, które mają umówione szczepienia przeciwko COVID-19.

Lotniska i porty funkcjonują normalnie.

Ambasada RP w Kuala Lumpur zwraca się z uprzejmą prośbą do obywateli polskich o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.

W przypadku osób posiadających wizy pobytowe lub pracownicze zaleca się sprawdzenie jakie zezwolenia są wymagane przed wyjazdem i ponownym wjazdem. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Expatriate Services Division (Urzędu Imigracyjnego) pod adresem: https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/entry-exit-return-malaysia/

Wnioski o wjazd lub wyjazd z Malezji należy składać jedynie za pośrednictwem aplikacji MyTravelPass Urzędu Imigracyjnego Malezji:

https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main

Urząd Imigracyjny Malezji poinformował, że proces zatwierdzania wniosków złożonych w ramach MyTravelPass zajmuje około pięciu dni roboczych.

Jeśli dana osoba musi wjechać lub wyjechać z Malezji w ciągu 10 dni to wniosek MyTravelPass należy złożyć przed piątym dniem do wyjazdu/wjazdu. Wniosek musi zawierać dokumenty uzupełniające, które wskazywać będą przyczyny zaistniałej sytuacji.

Kategorie wniosków, które można składać za pośrednictwem MyTravelPass, obejmują wzajemną przepustkę na zielony pas (RGL); karta okresowych dojazdów do pracy (PCA); współmałżonków obywateli Malezji, współmałżonków posiadaczy karty stałego pobytu oraz pobytu w ramach programu Dependant pass, wnioski o wjazd przez emigrantów oraz wnioski cudzoziemców w ramach programu Malaysia My Second Home (MM2H).

Status zgłoszenia, niezależnie od decyzji, zostanie przesłany pocztą elektroniczną. Osoby, które będą składać fałszywe oświadczenia, informacje lub dokumenty, będą ścigane z mocy prawa.

Wnioski o wjazd i wyjazd z Malezji składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA:

Po uzyskaniu zgody na wjazd / powrót do Malezji, wydanej przez Urząd Imigracyjny (wg procedury wskazanej powyżej) osoby podróżujące muszą :

1. Wykonać test PCR na 48 godzin przed planowanym przybyciem do portu docelowego;

2. Skontaktować się z przewoźnikiem w sprawie ewentualnych dodatkowych wymagań linii lotniczych;

3. Posiadać ważny bilet lotniczy;

4. Posiadać zainstalowaną aplikację MYSejahtera, któa umożliwi odczyt kodów QR po wylądowaniu na lotnisku w Kuala Lumpur. Brak zainstalowanej aplikacji może być powodem do odmowy wejścia na pokład samolotu, już w miejscu wylotu.

Prosimy pamiętać, że bilet lotniczy jest umową cywilno-prawną pomiędzy przewoźnikiem a podróżującym. Ambasada RP nie ma możliwości ingerowania w zapisy tej umowy oraz wywierania jakichkolwiek nacisków, wbrew ustanowionym przepisom i dodatkowym zasadom linii lotniczych wprowadzonych w okresie pandemii.

 

O ile w przypadku obywateli UE wiza wjazdowa nie jest wymagana przy podróżach do 90 dni, o tyle zezwolenie wskazane w pkt. 3 jest wymagane do przedstawienia w liniach lotniczych realizujących połączenie do Malezji.

Wszelkie pozostałe informacje dostępne są jedynie w przedstawicielstwach dyplomatycznych Malezji. Prosimy o bezpośredni kontakt z tymi przedstawicielstwami, celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji.

UWAGA: Kwestie opłat za testy oraz kwarantannę opisane są w załączonej do tego komunikatu informacji. Link na górze strony.

 

Jeżeli planujecie Państwo podróż do Malezji Wschodniej (stany Sabah i Sarawak), należy skonsultować się z liniami lotniczymi w sprawie wymogów kwarantanny w stanach Sabah i Sarawak.  Wjazd odbywa się jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Urzędu Imigracyjnego. Po przylocie do Sabah jak i przy powrocie na półwysep malajski obowiązuje ścisła kwarantanna w wyznaczonych miejscach. 

Jeśli posiadana wiza wjazdowa do Malezji utraciła swoją ważność po 1 stycznia 2020 r. lub utraci ważność w okresie obowiązywania RMCO, Malezję można opuścić w tym okresie bez konieczności uprzedniego uzyskania tzw. „Special Pass” od Urzędu Imigracyjnego, co jest zwykle wymagane w podobnych przypadkach. Ponieważ jednak przepisy mogą się zmieniać, zachęcamy do sprawdzenia swojego aktualnego statusu w Urzędzie Imigracyjnym. Każdy obywatel, który ma dodatkowe pytania dotyczące pobytu lub wizy, powinien kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Imigracyjnym Malezji, dzwoniąc pod numer Hotline: 03 8888 2010 lub przez stronę internetową: www.imi.gov.my

Ambasada RP w Kuala Lumpur zaleca obywatelom polskim pełne przestrzeganie wymogów imigracyjnych podczas pobytu w Malezji.

Jeśli zamierzacie Państwo podróżować tranzytem przez międzynarodowe lotnisko w Kuala Lumpur (KLIA 1 i KLIA 2), prosimy o dokładne potwierdzenie wszelkich szczegółów dotyczących tranzytu bezpośrednio z linią lotniczą, upewniając się, że m.in. bagaż będzie nadany do miejsca docelowego. Nie ma możliwości opuszczenia obszaru tranzytowego na KLIA pomiędzy lotami. Tranzyt między terminalami KLIA 1 i KLIA2 również nie jest możliwy. Podczas lotów łączonych, w przypadku odwołania lotu na którymkolwiek etapie, linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład lub całkowicie anulować połączenie.

Podczas pobytu w Malezji należy zawsze mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem. Noszenie masek ochronnych na twarzy jest obecnie obowiązkowe. Niezastosowanie się do tego może skutkować grzywną w wysokości do 5000,- RM lub więzieniem.

Nowe podwyższone stawki kar do 5.000 RM nakładane będą na te osoby, które naruszą zasady obostrzeń MCO, a także na te, którzy przyczynią się do rozprzestrzeniania Covid-19.