W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rekrutacja na rok szkolny 2023 / 2024

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego Filia w Łęczycy rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2023/24

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.
Jest możliwość przyjęcia kandydata w wieku 
6 lat jeśli posiada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej w przeddzień badania predyspozycji do nauki w szkole muzycznej.
 

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej (wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Dodatkowo prosimy dołączyć – jeśli dotyczy kandydata:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. oświadczenie o niepełnosprawności kandydata;
 3. oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;
 4. oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;
 5. oświadczenie niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;
 6. oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie;
 7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
 8. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 9. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej w przeddzień  badania predyspozycji do nauki w szkole muzycznej:

 • w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
 • podpisane przez rodziców (opiekunów) kandydata z adnotacją: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:  leczycamuzyczna@interia.pl 

BADANIE PREDYSPOZYCJI DO PSM I STOPNIA

Zapraszamy na badanie predyspozycji muzycznych dla kandydatów, które odbywają się w naszej szkole.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. 

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, trąbka i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

 1. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,
 2. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.

UWAGA! W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania predyspozycji, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, możliwości do nauki gry na danym instrumencie.
Jednym z zadań podczas badania predyspozycji będzie wykonanie jednej z 3 piosenek, do których linki znajdują się poniżej.

Piosenka "Stary niedźwiedź
Piosenka "Czerwone jabłuszko"
Piosenka "Krakowiaczek"

Materiały

Regulamin rekrutacji
Regulamin​_rekrutacji​_(1).pdf 0.47MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}