W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie

01.03.2021

Łosice, dnia 1 marca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) oraz w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz.1446 z późn. zm.)

na okres od 1.03.2021 r. do 30.03.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. l są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nim stron;
- ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszania prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łosicach
Grażyna Kasprowicz