W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia realizuje zapisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:  

1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia; 

3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi; 

4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy  w prowadzeniu tej działalności.

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizują ww. zadania wśród różnych grup odbiorców w tym: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów, a także dla ogółu społeczeństwa. Programy, akcje i działania informacyjno – edukacyjne podejmowane są w ramach: profilaktyki palenia tytoniu, HIV/AIDS,  chorób  zakaźnych, nowotworowych, popularyzowania zasad  racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie mają działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego i realizowane są przy współpracy z jednostkami samorządowymi, placówkami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi mediami.

{"register":{"columns":[]}}