W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sekcja Epidemiologii

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób.

1. Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
2. Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
3. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
4. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
5. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
6. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu.
7. Tworzy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
8. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
9. Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej.
10. Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi (RAS(BICHAT)* .
11. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
12. Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi .**
13. Sporządza miesięczne raporty o zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych.
14. Sporządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne.
15. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie powiatu oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

*RAS(BICHAT ( Rapid Alert System for Biological and Chemical Agent Attacks (system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi i chemicznymi, obejmujący kraje UE).
**Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń objawowych lub inwazyjnych. Przypadki bezobjawowej kolonizacji nie podlegają rejestracji. Wykrycie drobnoustroju może być uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mikrobiologicznego lub pośrednio, np. wiarygodnymi testami serologicznymi lub metodami histopatologicznymi.

Drobnoustroje alarmowe to m.in.:
- gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA);
- enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE);
- pałeczki z gatunków Salmonella spp.,Shigella spp. oraz Campylobacter jejuni;
- pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis);
- wirusy: ospy wietrznej, odry, grypy, rota, syncytialny, zapalenia wątroby typu B i C, nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV).

{"register":{"columns":[]}}