W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sekcja Higieny Komunalnej

1. Działalność Sekcji polega na sprawowaniu nadzoru sanitarnego nad urządzeniami zaopatrzenia w wodę, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakością wody w kąpieliskach oraz basenach kąpielowych, nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym pomiotami wykonującymi działalność leczniczą, domami pomocy społecznej, obiektami usługowymi itp.

2. Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi działania w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:

- podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- domów pomocy społecznej,

- obiektów świadczących usługi hotelarskie, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,

- zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, masaży, solariów,

- urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,

- basenów kąpielowych i kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

- obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce PKP i PKS, pociągi, autobusy i inne),

- innych obiektów: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, rekreacyjnych (zielonych) cmentarzy, zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.

- obiektów powodujących uciążliwości dla ludzi.

3. Prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zasadach określonych przepisami prawa.

4. Opracowuje informacje, komunikaty, oceny i sprawozdania dotyczące:

- jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- jakości wody przeznaczonej do kąpieli w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli,

- stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

5. Wydaje oceny higieniczne materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody i dystrybucji wody.

6. Dokonuje zatwierdzania systemu jakości prowadzonych badań wody dla laboratoriów zewnętrznych funkcjonujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

7. Rozpatruje zgłoszenia, interwencje i skargi dotyczące zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

{"register":{"columns":[]}}