W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomyśl o zielonym dachu

Zielony dach posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Należą do nich m.in. gromadzenie wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, udział w oszczędnościach energetycznych, przedłużenie trwałości dachu, jak również zwiększona rożnorodność gatunkowa w miastach. Ponadto, zielone dachy stanowią część budownictwa odpornego na zamiany klimatyczne.

Zielone dachy

Gromadzenie wody deszczowej z wykorzystaniem zielonego dachu

Zielony dach chłonie wodę deszczową poprzez buforowanie jej w warstwie roślinnej, podłożu
i warstwie drenującej. Opóźnia odprowadzenie wód opadowych do systemu kanalizacyjnego, oczyszcza wodę deszczową. Należy także zwrócić uwagę, iż woda również odparowuje przez warstwę roślinną. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz ryzyko powodzi.

Oczyszczanie powietrza

Rośliny z zielonego dachu filtrują pyły zawieszone w powietrzu oraz przetwarzają dwutlenek węgla w tlen. Możemy zatem uznać, iż zielone dachy zdecydowanie przyczyniają się do oczyszczania powietrza.

Obniżenie temperatury otoczenia

Rośliny pochłaniają światło słoneczne, którego 50% jest absorbowane a 30% odbijane. Zatem powyższe pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Odnosząc się tym samym do warunków panujących we wnętrzach oznacza to, że klimatyzacja nie musi wcale pracować tak intensywnie, a to z kolei przekłada się na oszczędność energii w gospodarstwie domowym. I tutaj również widać dodatkowy i pozytywny wpływ na klimat w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz na temperaturę w obszarze miejskim. Ogólnie przyjmuje się, iż możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim do 3°C.

Zielone dachy zwiększają efektywność działania paneli słonecznych

Zielony dach przyczynia się również do obniżenia temperatury panującej na dachu. Dzięki chłodniejszemu dachowi, zwiększa się efektywność pracy paneli słonecznych, co pozwala na redukcję ogólnych kosztów energii w gospodarstwie domowym.

Zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu

Zielony dach dla budynku jest niczym bariera dźwiękowa. W znacznym stopniu pochłania hałas, tworząc cichsze otoczenie, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Przedłużenie trwałości dachu

Zielony dach chroni pokrycie dachowe przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wahania temperatury, słońce, deszcz i wiatr. Przyczynia się do przedłużenia żywotności dachu nawet trzykrotnie (do 60 lat lub dłużej). Szacuje się, iż inwestycja w zielony dach zwraca się w ciągu od 8 do 21 lat.

Zwiększenie bioróżnorodności

Należy pamiętać, iż różne gatunki rozchodników, ziół, traw i roślin żywicielskich, stanowią wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów. Szczególne znaczenie ma to w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.

Utworzenie warstwy ognioodpornej

Cechą naturalną roślin jest zawartość w nich dużej ilości wilgoci. Zielony dach umożliwia stworzenie naturalnej warstwy ognioodpornej dla budynku mieszkalnego bądź innego obiektu budowlanego.

Zabezpieczenie przed erozją

W przypadku dachów, które są wystawione na silne działanie wiatru, prekultywowane maty wegetacyjne gwarantują, że podłoże nie zostanie uszkodzone (zerwane) podczas np. wichury bądź burzy. Zielony dach posiada trwałą i odporną na erozję warstwę zewnętrzną.

{"register":{"columns":[]}}