W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Dostępność Plus - Przyjazna Polska

Swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to główny cel Programu Dostępność Plus, koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Chcemy podnieść jakość życia i wyrównać szanse osób o szczególnych potrzebach, czyli:

  • osób na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • osób starszych;
  • osób niewidomych i słabowidzących;
  • osób głuchych i słabosłyszących;
  • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
  • kobiet w ciąży;
  • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
  • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (trudności z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
  • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
  • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

Rozpoczynamy konsultacje społecznie i międzyresortowe

13 marca 2018 r. Program Dostępność Plus został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl

Osoby z niepełnosprawnościami mogą przesyłać swoje uwagi i pomysły w dowolnej formie, w tym w plikach audio oraz wideo, także w polskim języku migowym.

 

 

Materiały

Program Dostępność Plus
Program​_Dostepnosc​_Plus.pdf 0.84MB
Program Dostępność Plus - projekt przetłumaczony na język migowy
Pismo kierujące do konsulacji międzyresortowych
Konsultacje​_miedzyresortowe.pdf 0.15MB
Pismo kierujące do konsultacji społecznych
Konsultacje​_podmioty.pdf 0.16MB

Program składa się z 8 obszarów

Architektura

Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą musiały spełniać warunki dostępności i będą od początku projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków pojawią się nowe możliwości ich modernizacji, na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia.

Transport

Wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą dostępne dla osób o szczególnych potrzebach (na przykład poruszających się o kulach, z wózkiem dziecięcym, z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu). Pełna sprawność fizyczna pasażera nie może być warunkiem przejazdu z jednego miejsca do drugiego. Dotyczy to nie tylko tramwajów, autobusów, czy pociągów, ale całej infrastruktury okołotransportowej – remontowanych i modernizowanych dworców, przystanków, zajezdni i poczekalni.

Edukacja

200 szkół i przedszkoli zostanie dostosowanych do potrzeb dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, 100 uczelni będzie otwartych dla studentów i wykładowców z niepełnosprawnościami oraz powstanie 5 laboratoriów uniwersalnego projektowania.

Służba zdrowia

Zmiany w wybranych placówkach opieki medycznej, polegające między innymi na poprawie ich wyposażenia w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy) oraz poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, podnośniki).

Cyfryzacja

Całkowita dostępność publicznych serwisów teleinformatycznych.

Usługi

Zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości samodzielnego skorzystania z powszechnych usług i zakupu produktów przez Internet, także bez wychodzenia z domu. Naszym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez uruchomienie numeru alarmowego 112 dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurencyjność

Finansowanie budowy zaplecza badawczego dla różnych gałęzi przemysłu, które będą poszukiwać najbardziej funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań.

Koordynacja

Uchwalenie ustawy o dostępności oraz opracowanie i wdrożenie 6 standardów dostępności w prawie krajowym.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.04.2019 11:45 Emilia Chmiel
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 11:45 Emilia Chmiel