W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Australia

Bezpieczeństwo

Ze względu na wyjątkowo duże zagrożenie pożarowe w Australii prosimy śledzić ostrzeżenia zamieszczane przede wszystkim na stronach: https://www.rfs.nsw.gov.au/https://www.cfa.vic.gov.au/home.

Jeżeli znajdą się Państwo w obszarze ogarniętym pożarem zalecamy stosowanie się do komunikatów oraz wykonywanie poleceń odpowiednich służb lokalnych.

Przypominamy telefon alarmowy na terytorium Australii: trzy zera (000).

W Australii obowiązuje 3 (w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego – „probable” wg Australia's National Terrorism Threat Level, co oznacza to, że wystąpienie zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, prawdopodobne.

Alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: podczas kontroli odprawy paszportowo-bagażowej na lotniskach, przy wejściu do budynków użyteczności publicznej (budynki rządowe, muzea, teatry, obiekty sportowe) oraz w czasie imprez masowych.

W związku z powyższym, zaleca się zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Australia leży w strefie zagrożonej cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie ma określonej minimalnej ważności paszportu koniecznej do przekroczenia granicy Australii. Dokument powinien być ważny co najmniej na czas podróży. Zalecane jest, ze względu na wymagania krajów tranzytowych lub linii lotniczych posiadanie dokumentu paszportowego ważnego minimum 6 miesięcy.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podróżujący do Australii w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące muszą posiadać wizę, o którą należy wnioskować online. Wiza jest bezpłatna. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej Departamentu Spraw Wewnętrznych https://immi.homeaffairs.gov.au/.  

Informacje na temat rodzajów wiz: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie dotyczy

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Nie jest wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych, jeśli dziecko posiada paszport oraz odpowiednią wizę, chyba że jest to określone w orzeczeniu sądowym. Należy sprawdzić jednak wymogi linii lotniczych przed podróżą. Zalecane jest posiadanie sporządzonej notarialnie w języku angielskim pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka na podróż do Australii.

  1. Zasady pobytu

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może przebywać na terenie Związku Australijskiego zgodnie z danymi i terminami podanymi w rodzaju przyznanej wizy.  Nie ma obowiązku meldunkowego.

Należy pamiętać, że obecnie podczas trwania pandemii COVID-19, każdy stan i terytorium Australii posiada własne regulacje prawne związane z pobytem lub wjazdem na jego terytorium. Więcej informacji: https://www.australia.gov.au/states  

W Australii akceptowane są karty kredytowe wszystkich większych banków działających na świecie.

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń umieszczonych na tablicach, które ostrzegają przed niebezpiecznymi drapieżnikami (krokodyle, rekiny, meduzy) i innego rodzaju zagrożeniami dla zdrowia i życia.

Więcej informacji na temat wjazdu do Australii w czasie trwania pandemii: https://covid19.homeaffairs.gov.au/preparing-to-travel-to-australia-from-overseas

Ubezpieczenie

Wskazane jest wykupienie ważnej na terenie Australii osobowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego. Ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane na zasadzie indywidualnych porozumień.

Zdrowie

Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia turystów mogą być jadowite węże i pająki (dotyczy to przede wszystkim osób podróżujących po buszu lub pustyni). Opieka medyczna jest jednak dobrze przygotowana na leczenie skutków ukąszeń. Dostęp do opieki medycznej jest łatwy. Doba w szpitalu kosztuje ok. 800 AUD. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 80 AUD.

Do Australii można przywieźć większość leków i urządzeń medycznych pod warunkiem, że są przeznaczone do użytku osobistego. Pewne rodzaje leków wymagają uzyskania pozwolenia, niektórych nie można przywozić do Australii. Przywożenie leków i urządzeń medycznych dla kogoś innego jest niezgodne z prawem. Obowiązują specjalne zasady dla sportowców i drużyn sportowych.

Osoby podróżujące do Australii mogą przywieźć lekarstwa na własny użytek lub dla podróżujących wspólnie z nimi członków najbliższej rodziny (np. dzieci). Dla leków na receptę, należy mieć ze sobą zaświadczenie lekarza (najlepiej w języku angielskim), wskazujące rodzaj i ilość przewożonego leku. Rekomendowane jest zachowanie oryginalnego opakowania leków. Nie należy przywozić ze sobą zapasu leków na więcej niż 3 miesiące pobytu. 

Na stronie Australijskiej Straży Granicznej można sprawdzić, jakie leki można przywieźć do Australii oraz jakie należy zgłosić w deklaracji celnej.

Lista substancji, które podlegają kontroli importu znajduje się tutaj.

Więcej informacji na stronie Therapeutic Good Administration.

Podróżowanie po kraju

W niektórych stanach dostęp do terytoriów zamieszkiwanych przez Aborygenów wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. Ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe w różnych częściach Australii, zaleca się sprawdzenie ostrzeżeń pogodowych przed podróżą: www.bom.gov.auwww.emergency.nsw.gov.auwww.ses.vic.gov.au.

Informacje dla kierowców

Do prowadzenia pojazdów konieczne jest międzynarodowe prawo jazdy lub polskie prawo jazdy z tłumaczeniem wykonanym przez uprawnionego tłumacza w Australii, zrzeszonego w NAATI. W przypadku otrzymania prawa stałego pobytu, istnieje obowiązek legitymowania się australijskim prawem jazdy. Od 1 marca 2013 r. posiadacze polskich praw jazdy, mający prawo stałego pobytu w Australii, którzy ukończyli 25 lat, mogą je wymienić na australijskie bez konieczności zdawania egzaminu. Na drogach obowiązuje ruch lewostronny. Bardzo wysokie i skutecznie egzekwowane są kary za wykroczenia drogowe.

Cło

Nie ma limitów przy wwozie i wywozie środków pieniężnych. Obowiązuje jednak obowiązek zgłoszenia wwozu lub wywozu gotówki powyżej 10 tys. AUD. Całkowicie zakazany jest wwóz żywności, roślin, zwierząt i skór zwierzęcych. Dodatkowe informacje celne dostępne są na stronach internetowych http://www.border.gov.au/

Przepisy prawne

Władze australijskie przewidują wysokie kary więzienia (łącznie z dożywociem) za posiadanie narkotyków i obrót nimi.

Przydatne informacje

W Australii akceptowane są karty kredytowe wszystkich większych banków działających na świecie.

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń umieszczonych na tablicach, które ostrzegają przed niebezpiecznymi drapieżnikami (krokodyle, rekiny, meduzy) i innego rodzaju zagrożeniami dla zdrowia i życia.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}