W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Australia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Australią zostały nawiązane 20 lutego 1972 r.

Współpraca polityczna

Obok Ambasady RP w Canberze, na terytorium Australii funkcjonuje Konsulat Generalny RP w Sydney oraz pięć konsulatów kierowanych przez konsulów honorowych (Adelaide, Brisbane, Hobart, Melbourne, Perth). W dniach 18-21 sierpnia 2018 r. miała miejsce pierwsza w historii oficjalna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Australii. Ostatnie konsultacje na szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbyły się w maju 2017 r. w Australii w trakcie wizyty Ministra Witolda Waszczykowskiego.

Wizyty dwustronne: 

  • w Australii

2007 r. – Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

2013 r. – Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

2014 r. – Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

2017 r. – Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski

2017 r. – Szef Gabinetu Prezydenta, Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Szczerski

2018 r. – Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką

2018 r. – Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak

2018 r. – prezydium Polsko-Australijskiej Grupy Parlamentarnej

  • w Polsce

2009 r. – Minister Spraw Zagranicznych Stephen Smith

2012 r. – Przewodniczący Senatu John Hogg

2014 r. – Minister Spraw Zagranicznych Julie Bishop

2015 r. – Poseł Luke Simpkins, przew. Australijsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej

2017 r. – Minister Przemysłu Zbrojeniowego Christopher Pyne

W 2014 r. Polska i Australia podpisały porozumienie w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj” (od 1 października 2019 r. limit wiz został zwiększony do 1500). Istotne znaczenie dla relacji dwustronnych ma obecność w Australii ok. 184-tysięcznej społeczności polskiej.

Współpraca ekonomiczna

W relacjach polsko-australijskich obowiązują następujące umowy o charakterze ekonomicznym:

  • Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisana w Canberze 7 maja 1991 roku (Dz.U. z 1992, Nr 39, poz. 166);
  • Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Canberze 7 maja 1991 roku (Dz.U. z 1992, Nr 41, poz. 177);
  • Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym oraz Porozumienie Administracyjne do Umowy podpisana w Warszawie 7 października 2009 r. (Dz.U. nr 172 z 2010 r.);
  • Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 28 marca 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 872).

Od momentu przystąpienia Polski do UE współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Australią nabrała zdecydowanego tempa. W wymianie handlowej, polski eksport rósł w zdecydowanie szybszym tempie niż import, a saldo z ujemnego przekształciło się w dodatnie i z roku na rok się zwiększało (patrz tabela). Obecnie, Polska jest dla Australii 36. partnerem handlowym (0,3% całkowitego handlu zagranicznego Australii). Dla Polski Australia jest 41. partnerem handlowym (0,3% całkowitego handlu zagranicznego). Od kilku lat dominującymi pozycjami w polskim eksporcie do Australii są maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (297, 9 mln USD). Ponad 80% całego importu z Australii do Polski to handel surowcami naturalnymi, głównie paliwami i olejami mineralnymi, rudami metali.  21 sierpnia 2018 r. w Sydney rozpoczęło działalność przedstawicielstwo Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji – otwarcie biura miało miejsce w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przebywał w Australii z wizytą oficjalną.

Tabela: Obroty handlowe Polski z Australią w latach 2016-2018 (w mln USD)

 

2016

2017

2018

Eksport

599,1

714,4

661,6

Import

355,3

587,4

495,4

Saldo

203,8

126,9

166,2

Źródło: GUS.  

 

Wg danych Australian Bureau of Statistics, łączna wartość inwestycji zagranicznych Australii w Polsce wynosi 2,25 mld USD, z czego ok. 1,1 mld USD to FDI. W Polsce obecnych jest ok. 130 przedsiębiorstw australijskich. Są to głównie inwestorzy oraz dystrybutorzy i importerzy. Wśród najprężniej rozwijających się można wymienić Amcor, Mincom oraz Macquarie. Inne formy obecności firm australijskich na polskim rynku to działalność oparta na systemach franczyzowych i współpraca w obszarze szkolnictwa za pośrednictwem biur agentów edukacyjnych.Źródło: GUS.

Linki

Australian Chamber of Commerce and Industry    
NSW Business Chamber
Victorian Employers' Chamber of Commerce and Industry
South Australian Employers’ Chamber of Commerce and Industry - Business SA
Chamber of Commerce & Industry Western Australia
Chamber of Commerce & Industry Queensland
Australian Bureau of Statistics
Strona rządu australijskiego (m.in. wszystkie agendy ekonomiczne)
Australian Securities Exchange
Reserve Bank of Australia
Kodeks Standardów Żywności dla Australii i Nowej Zelandii
Baza danych o targach w Australii
Baza danych o warunkach importu do Australii
Australian Immigration and Border Protection
Wykaz standardów stosowanych w Australii
Warunki importu produktów (m.in. kwarantanna, inspekcja)
Informacje o certyfikatach australijskich

Współpraca kulturalna

Polsko-australijska współpraca kulturalna realizowana jest zarówno poprzez instytucje państwowe i przedstawicielstwa dyplomatyczne, jak również szereg organizacji pozarządowych, fundacji i innych podmiotów, których celem jest promocja i rozwój stosunków kulturalnych między oboma krajami. Rozwojowi kontaktów międzyludzkich sprzyja podpisane w 2014 r. przez Polskę i Australię porozumienie w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj” (Work and Holiday). Od 1 października 2019 r. limit wiz dla obywateli RP i Australii zainteresowanych udziałem w programie został zwiększony do poziomu 1500. Szczególnie istotną rolę w promowaniu polskiej kultury odgrywa australijska Polonia. W Australii funkcjonują liczne organizacje kulturalne, domy polskie i ośrodki kultury, media polonijne, teatry, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły muzyczne. Największym kulturalnym wydarzeniem polonijnym w Australii jest Festiwal Polskiej Sztuki i Kultury PolArt, odbywający się od 1975 r. co trzy lata w kolejnych stolicach stanowych. Dzięki polityce wielokulturowości, której architektem (nazywanym w Australii „ojcem wielokulturowości”) był profesor socjologii Jerzy Zubrzycki, Polacy, podobnie jak inne grupy narodowościowe, mogą rozwijać i kultywować swoje związki z Polską. Polscy imigranci przyczynili się w dużym stopniu do rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego Australii. Nazwiska polskich postaci historycznych, takich jak Paweł Edmund Strzelecki i Tadeusz Kościuszko, stanowią ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego w Australii.

Współpraca naukowa

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się współpraca naukowo-badawcza pomiędzy Polską i Australią. Prowadzona jest współpraca badawcza i publikacyjna polskich i australijskich naukowców, rozwijana jest współpraca bilateralna na poziomie uniwersyteckim, obejmująca zarówno wymianę kadr naukowych jak i studentów. Zwiększa się również współpraca techniczna jednostek naukowych oraz agencji wykonawczych wspierających sektor badań i rozwoju (B+R) oraz budowane są relacje naukowo-techniczne pomiędzy sektorem prywatnym oraz sektora prywatnego z ośrodkami badawczymi. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi w Australii projekty wspierające międzynarodową wymianę akademicką w ramach własnych programów międzynarodowych, jak również działalność promocyjną polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz promocję języka polskiego. Polskie ośrodki naukowe oraz firmy współpracują z australijskimi partnerami w obszarze nauki, wdrażania innowacyjnych technologii i badań. Ponadto, wielu polskich studentów uzyskuje corocznie granty i stypendia oferowane bezpośrednio przez australijskie ośrodki edukacyjne i badawcze skierowane do zagranicznych studentów.

Uznawalność kształcenia