W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla Polaków w Australii w związku ze stanem epidemii

09.07.2020

Koronawirus

UWAGA! Od 17 czerwca polskie lotniska przyjmują loty międzynarodowe realizowane z lotnisk położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii Europejskiej (z wyłączeniem Szwecji oraz Portugalii), Szwajcarii, Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

Zawieszenie międzynarodowego ruchu lotniczego z lotnisk położonych na terenie pozostałych krajów obowiązuje do 14 lipca 2020 r.

Od 3 lipca 2020 r. obywatele polscy oraz innych krajów UE są zwolnieni z 14-dniowej kwarantanny przy powrocie do kraju, w tym po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE. Szczegóły w rozporządzeniu


UWAGA! Od 20 marca 2020 r. Australia wprowadziła zakaz przyjazdów dla cudzoziemców. Przelot tranzytem jest możliwy pod warunkiem posiadania biletu na dalszy lot i nieopuszczania lotniska. W pozostałych przypadkach należy uzyskać wyłączenie z zakazu tranzytu (exemption) oraz zwolnienie z obowiązku kwarantanny. Więcej informacji: https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia 

UWAGA! Wszystkie osoby planujące wyjechać z Australii a posiadające podwójne obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Australii powinny upewnić się, że nie podlegają ograniczeniom w wyjeździe poza granice kraju. Informacja pod linkiem (oraz poniżej): https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form


  • Cześć liniii lotniczych (m.in. Qatar, Lufthansa, etc.) realizuje loty z Australii do Europy, skąd realizowane są połączenia do Polski. Prosimy o sprawdzenie oferty bezpośrednio na stronach poszczególnych linii lotniczych.
  • W przypadku lotów przez europejskie lotniska tranzytowe, prosimy o bezpośredni kontakt z właściwą polską placówką w celu uzyskania indywidualnych informacji na temat obowiązujących restrykcji sanitarnych.

Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.

W przypadku pracowników zatrudnionych przez zagranicznych pracodawców, prosimy o kontakt z pracodawcą w celu zorganizowania podróży lotniczej, umożliwiającej powrót do kraju.

Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. Ustal z nią możliwość zmiany biletu na lot do innego państwa UE, z którego będziesz mógł dostać się do Polski lotem lub drogą lądową.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu.

Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jakiej-pomocy-moze-udzielic-konsul

Jednocześnie w zakresie uregulowania kwestii wizowych na terenie Australii prosimy o zapoznanie się z informacjami w języku angielskim na stronie australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Przydatne informacje w języku polskim, m.in. na temat edukacji, zatrudnienia i wiz, przygotowane przez australijskie MSW znajdują się też tutaj.

Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres mailowy urzędu (dane poniżej). Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. W przypadku indywidualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Dane kontaktowe do Ambasady RP w Canberze i Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

e-mail: canberra.wk.dyzurny@msz.gov.pl

e- mail: sydney.kg.dyzurny@msz.gov.pl


Ograniczenia wprowadzone przez Australię  bieżące informacje, uaktualniane w przypadku zmian

UWAGA! Od 20 marca 2020 r. Australia wprowadziła zakaz przyjazdów dla cudzoziemców.

Przelot tranzytem jest możliwy pod warunkiem posiadania biletu na dalszy lot oraz nieopuszczania lotniska. W pozostałych przypadkach należy uzyskać indywidualne wyłączenie z zakazu (exemption) wydane przez Australijską Straż Graniczną oraz zwolnienie z obowiązku kwarantanny. Więcej informacji: https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia 

Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób będących obywatelami australijskimi, nowozelandzkimi z prawem pobytu lub posiadaczami prawa stałego pobytu w Australii, jak również członkami ich najbliższych rodzin. Osoby, które przekroczą granice Australii po północy 28 marca br. kierowane są na przymusową 14-dniową kwarantannę do wyznaczonych hoteli.

Inne przepisy związane z walką z koronawirusem obowiązujące w całej Australii

8 maja 2020 r. rząd Australii ogłosił trzyetapową mapę drogową łagodzenia restrykcji w Australii. Rządy poszczególnych stanów i terytoriów określą tempo przechodzenia do kolejnych etapów, w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3 etapy znoszenia restrykcji w Australii_SBS Polish

/Tabela: SBS Polish/ 

Więcej o koronawirusie w Australii w języku polskim: https://www.sbs.com.au/language/polish/informacje-dotyczace-koronawirusa-covid-19

Informacje na temat obostrzeń obowiązujacych w poszczególnych stanach i terytoriach i planów ich łagodzenia:

ACT → aus.gov.au/covid19-act

NSW → aus.gov.au/covid19-nsw

NT → aus.gov.au/covid19-nt

QLD → aus.gov.au/covid19-qld

SA → aus.gov.au/covid19-sa

TAS → aus.gov.au/covid19-tas

VIC → aus.gov.au/covid19-vic

WA → aus.gov.au/covid19-wa

Wiele stanów i terytoriów wprowadziło restrykcje dotyczące podróżowania z innych stanów/terytoriów:

Queensland – Od 10 lipca 2020 r. granica stanu będzie otwarta dla wszystkich stanów i terytoriów, z wyjątkiem Wiktorii. Rezydenci Queensland powracający z Wiktorii będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę.

Australia Południowa – Przyjeżdżający na teren Australii Południowej są zobowiązani do odbycia 14-dniowej samoizolacji, z wyjątkiem osób podróżujących z Zachodniej Australii, Terytorium Północnego lub Tasmanii.

Tasmania –  Wszyscy przyjeżdżający, włącznie z osobami mieszkającymi na stałe, na teren Tasmanii są zobowiązani do odbycia 14-dniowej izolacji w miejscu wyznaczonym przez władze.

Australia Zachodnia – Wszyscy przyjeżdżający na teren Australii Zachodniej są zobowiązani do odbycia 14-dniowej samoizolacji. Stan jest zamknięty dla podróżujących z innych stanów, z wyjątkiem osób posiadających specjalne pozwolenia.

Terytorium Północne – Przyjeżdżający na teren Terytorium Północnego zobowiązani są do odbycia 14-dniowej samoizolacji.

Australijskie Terytorium StołeczneUWAGA! Od 8 lipca 2020 r. osoby podróżujące ze stanu Wiktoria nie są wpuszczane do ACT. Osoby zamieszkujące w ACT powracajace z Wiktorii muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Brak dodatkowych ograniczeń dotyczących podróżowania z innych stanów i terytoriów.

Nowa Południowa WaliaUWAGA! Od 8 lipca 2020 r. osoby podróżujące ze stanu Wiktoria nie są wpuszczane do NSW. Brak innych ograniczeń dotyczących podróżowania z innych stanów i terytoriów.

Wiktoria - Uwaga! Dnia 7 lipca 2020, granice  stanu Wiktoria oraz stanu sąsiadującego tj. Nowej Południowej Walii zostały zamknięte w związku ze wzrostem występowania przypadków COVID-19 w stanie Wiktoria.

Aby z Wiktorii wjechać do Nowej Południowej Walii (NPW) należy pozyskać pozwolenie na wjazd.  Wyjątkiem są osoby, które wjeżdżają do NPW:

- Jako pracownik służb ratowniczych lub organów ścigania

- W celu odbycia hospitalizacji lub wizyty medycznej, która nie może odbyć się w Wiktorii

- Aby uczestniczyć w sprawie sądowej lub spełnić inne obowiązki prawne

- W celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Zezwolenie jest ważne przez 14 dni od daty wydania i obowiązuje na wszystkich granicach: lądowych, powietrznych i morskich, a także na rzekach.

Ważne! Zezwolenie wskaże, czy osoba wjeżdżająca do stanu Nowa Południowa Walia musi poddać się izolacji przez okres 14 dni, odbyć badanie na obecność COVID-19 lub spełnić inne, indywidualnie przyznane warunki.

Aplikację o pozwolenie na wjazd do Nowej Południowej Walii należy wypełnić na stronie internetowej Service NSW: https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-border-entry-permit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambasada i Konsulat na bieżąco monitorują rozwój sytuacji oraz pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, ambasadami krajów UE oraz właściwymi władzami miejscowymi w celu pozyskania i wymiany rzetelnych informacji.

Podróżującym zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat koronawirusa dostępnymi na stronie MSZ, na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego RP i Ministerstwa Zdrowia.

Aktualne informacje zdrowotne rządu australijskiego dotyczące COVID-19 można znaleźć na stronie australijskiego Departamentu Zdrowia (w języku angielskim).

Informacja na temat kwestii wizowych związanych z zakazem wjazdu do Australii znajduje się na stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych (w języku angielskim).

Osoby przebywające w Australii mogą uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa pod całodobowym numerem infolinii australijskiego Departamentu Zdrowia 1800 020 080 lub kontaktując się z departamentami zdrowia w poszczególnych stanach i terytoriach.

W razie wystąpienia symptomów choroby należy zadzwonić na numer alarmowy 000.

Niezależnie od miejsca pobytu, na obecnym etapie zagrożenia wirusem, najważniejsze jest świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia i zgłaszanie się do odpowiednich służb, jeśli pojawią się niepokojące sygnały.

Ponadto, zachęcamy wszystkich podróżujących, w tym do Australii, do rejestracji w systemie Odyseusz, który pozwala na sprawny kontakt w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu z konsulem pod numerem telefonu dyżurnego:

Konsularny numer alarmowy Ambasady RP w Canberze (dla osób przebywających na terenie Australijskiego Terytorium Stołecznego): +61 411 540 466

Konsularny numer alarmowy Konsulatu Generalnego w Sydney (pozostałe stany i terytoria Australii): +61 419 488 677


Ograniczenia wprowadzone na Fidżi 

Rząd Australii ogłosił, że od 20 marca wjazd do kraju będzie dozwolony tylko obywatelom Australii lub stałym rezydentom. Ponieważ wiele połączeń lotniczych do i z Fidżi łączy się w Australii i Nowej Zelandii, opcje wyjazdu z Fidżi są obecnie ograniczone. Jeśli jesteś obecnie gościem na Fidżi, radzimy przygotować się do wyjazdu jak najszybciej. Jeśli mieszkasz na Fidżi, powinieneś być świadomy potencjalnego wpływu zamknięcia granic i ograniczeń lotów na przyszłe plany podróży.

Od piątku, 20 marca Fidżi zamyka swoje granice dla osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Europy (również Wielkiej Brytanii). W mocy pozostaje zamknięcie granic dla osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terenie Chin, Iranu i Korei Południowej. Ponadto, wszystkie osoby przybywające na Fidżi są zobowiązane do poddania się obowiązkowej, 14-dniowej samoizolacji. 

Ograniczenia wprowadzone na Wyspach Salomona

Wyspy Salomona zamknęły swoje granice dla osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terytorium m.in. Chin, Włoch, Iranu czy części krajów europejskich. Granice pozostają otwarte dla podróżnych z Australii, Nowej Zelandii, Polski czy USA. Przy wjeździe wszyscy podróżni są proszeni o wypełnienie deklaracji ostatnich podróży – po ocenie zagrożenia, może zostać im nakazane odbycie 14-dniowej samoizolacji.

Ograniczenia wprowadzone w Mikronezji

Mikronezja zamknęła swoje granice dla wszystkich osób, które przebywały na terenie kontynentalnych Chin po 6 stycznia 2020 r. Osoby podróżujące z innych krajów, w których występowały przypadki koronawirusa, mogą wjechać na teren Mikronezji, tylko jeżeli wcześniej przebywały przynajmniej 14-dni w kraju, gdzie nie ma żadnego stwierdzonego przypadku.  

Ograniczenia wprowadzone w Papui-Nowej Gwinei

Papua-Nowa Gwinea zamknęła granice dla osób, które przebywały (włączając tranzyt) na terytorium Chin, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i  Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich 14 dni. Zamknięta jest również granica lądowa z Indonezją. Nieprzyjmowane są statki z ponad 15 osobami na pokładzie. Pozostali podróżni mogą zostać skierowani na obowiązkową, 14-dniową samoizolację. 

Ograniczenia wprowadzone w Nauru

Nauru zamknęło granice dla: osób zarażonych koronawirusem, osób, które w ciągu ostatnich 21 dni były w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną koronwirusem, a także dla osób, które w ciągu ostatnich 21 dni przebywały (włączając tranzyt) na terenie: Europy, kontynentalnych Chin, Hong Kongu, Makao, Korei, Iranu, USA oraz Azji z wyjątkiem Tajwanu. Wszystkie pozostałe osoby zobowiązane są po przyjeździe do odbycia 14-dniowej samoizolacji. 

Ogrniaczenia wprowadzone w Vanuatu

Vanuatu zamknęło granice dla osób przyjeżdżających z krajów, gdzie jest więcej niż sto potwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19. Osoby, które  przebywały (włączając tranzyt) na terenie Chin, Hong Kongu, Tajwanu, Korei Południowej, Japonii i Singapuru, muszą odbyć 14-dniową samoizolację w państwie trzecim. Konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, że nie podejrzewa się u nich zarażenia COVID-19.

Materiały

Mapa​_drogowa​_łagodzenia​_restrykcji​_w​_Australii​_3​_etapy​_tłumSBS​_Polish
Mapa​_drogowa​_łagodzenia​_restrykcji​_w​_Australii​_3​_etapy​_tłumSBS​_Polish.jpg 0.08MB