W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla Polaków w Australii w związku ze stanem epidemii

17.09.2020

Koronawirus

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODRÓŻ DO POLSKI

1. Polscy obywatele mają prawo wjazdu do Polski na podstawie ważnego polskiego dokumentu tożsamości.

2. Obywatele polscy oraz innych krajów UE są zwolnieni z 14-dniowej kwarantanny przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE.

Szczegółowa informacja na temat przekraczania granicy RP:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html

3.  Informacja dla cudzoziemców na temat przekraczania granicy RP:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

INFOLINIA STRAŻY GRANICZNEJ – COVID-19 / Koronawirus

+ 48 22 500 40 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15-16.15).

5. Informujemy, że powstała specjalna strona www „koronawirus – podróże za granicą” https://www.gov.pl/web/dyplomacja/koronawirus-podroze-za-granice, na której można znaleźć informację nt. krajów, w których dynamika przyrostu zachorowań jest największa.

6. 16 września 2020 r. weszło w życie aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1587), utrzymujące zakaz lotów do Polski m. in. z lotnisk znajdujących się na terytorium Państwa Katar (Doha). Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1587 .

UWAGA! Wszystkie osoby planujące wyjechać z Australii a posiadające podwójne obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Australii powinny upewnić się, że nie podlegają ograniczeniom w wyjeździe poza granice kraju. Informacja pod linkiem (oraz poniżej): https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

 

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODRÓŻ DO AUSTRALII

Od 20 marca 2020 r. Australia wprowadziła zakaz przyjazdu dla cudzoziemców.

Tranzyt przez Australię:

  • tranzyt trwający do 72 godzin – nie ma konieczności występowania o zwolnienie z zakazu wjazdu do Australii, należy posiadać potwierdzenie dalszego lotu oraz ważną wizę lub wizę tranzytową (771) lub ważną wizę turystyczną,
  • tranzyt trwający ponad 72 godziny – należy uzyskać zwolnienie z zakazu wjazdu do Australii (exemption) oraz posiadać ważną wizę.

Więcej informacji nt. tranzytu: https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia

Szczegółowe informacje na temat przyjazdu do Australii:

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions


Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.

W przypadku pracowników zatrudnionych przez zagranicznych pracodawców, prosimy o kontakt z pracodawcą w celu zorganizowania podróży lotniczej, umożliwiającej powrót do kraju.

Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. Ustal z nią możliwość zmiany biletu na lot do innego państwa UE, z którego będziesz mógł dostać się do Polski lotem lub drogą lądową.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu.

Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jakiej-pomocy-moze-udzielic-konsul

Jednocześnie w zakresie uregulowania kwestii wizowych na terenie Australii prosimy o zapoznanie się z informacjami w języku angielskim na stronie australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Przydatne informacje w języku polskim, m.in. na temat edukacji, zatrudnienia i wiz, przygotowane przez australijskie MSW znajdują się też tutaj.

Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres mailowy urzędu (dane poniżej). Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. W przypadku indywidualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Dane kontaktowe do Ambasady RP w Canberze i Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

e-mail: canberra.wk.dyzurny@msz.gov.pl

e- mail: sydney.kg.dyzurny@msz.gov.pl


Inne przepisy związane z walką z koronawirusem obowiązujące w całej Australii

8 maja 2020 r. rząd Australii ogłosił trzyetapową mapę drogową łagodzenia restrykcji w Australii. Rządy poszczególnych stanów i terytoriów określą tempo przechodzenia do kolejnych etapów, w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3 etapy znoszenia restrykcji w Australii_SBS Polish

/Tabela: SBS Polish/ 

Więcej o koronawirusie w Australii w języku polskim: https://www.sbs.com.au/language/polish/informacje-dotyczace-koronawirusa-covid-19

Informacje na temat obostrzeń obowiązujacych w poszczególnych stanach i terytoriach i planów ich łagodzenia:

ACT → aus.gov.au/covid19-act

NSW → aus.gov.au/covid19-nsw

NT → aus.gov.au/covid19-nt

QLD → aus.gov.au/covid19-qld

SA → aus.gov.au/covid19-sa

TAS → aus.gov.au/covid19-tas

VIC → aus.gov.au/covid19-vic

WA → aus.gov.au/covid19-wa


Ambasada i Konsulat na bieżąco monitorują rozwój sytuacji oraz pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, ambasadami krajów UE oraz właściwymi władzami miejscowymi w celu pozyskania i wymiany rzetelnych informacji.

Podróżującym zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat koronawirusa dostępnymi na stronie MSZ, na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego RP i Ministerstwa Zdrowia.

Aktualne informacje zdrowotne rządu australijskiego dotyczące COVID-19 można znaleźć na stronie australijskiego Departamentu Zdrowia (w języku angielskim).

Informacja na temat kwestii wizowych związanych z zakazem wjazdu do Australii znajduje się na stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych (w języku angielskim).

Osoby przebywające w Australii mogą uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa pod całodobowym numerem infolinii australijskiego Departamentu Zdrowia 1800 020 080 lub kontaktując się z departamentami zdrowia w poszczególnych stanach i terytoriach.

W razie wystąpienia symptomów choroby należy zadzwonić na numer alarmowy 000.

Niezależnie od miejsca pobytu, na obecnym etapie zagrożenia wirusem, najważniejsze jest świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia i zgłaszanie się do odpowiednich służb, jeśli pojawią się niepokojące sygnały.

Ponadto, zachęcamy wszystkich podróżujących, w tym do Australii, do rejestracji w systemie Odyseusz, który pozwala na sprawny kontakt w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu z konsulem pod numerem telefonu dyżurnego:

Konsularny numer alarmowy Ambasady RP w Canberze (dla osób przebywających na terenie Australijskiego Terytorium Stołecznego): +61 411 540 466

Konsularny numer alarmowy Konsulatu Generalnego w Sydney (pozostałe stany i terytoria Australii): +61 419 488 677

 

Materiały

Mapa​_drogowa​_łagodzenia​_restrykcji​_w​_Australii​_3​_etapy​_tłumSBS​_Polish
Mapa​_drogowa​_łagodzenia​_restrykcji​_w​_Australii​_3​_etapy​_tłumSBS​_Polish.jpg 0.08MB
POLAND​_entry​_rights
POLAND​_entry​_rights.pdf 0.07MB