W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla podróżujących do Polski i Australii w związku ze stanem epidemii

13.08.2021

Koronawirus

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODRÓŻ DO POLSKI

Nowe zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby podróżujące do Polski spoza strefy Schengen niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:

 1) są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), a szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej*,

2) są dziećmi do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19,

3) przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,

4) podlegają zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli najwcześniej w 8 dniu - licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy - wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego - nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

*Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE:

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie

https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi-1/8604,Infolinia-COVID-Koronawirus.html

 

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen:

  • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
  • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
  • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
  • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
  • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje:

! Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień i testów, a zwolnienia z kwarantanny wjazdowej  https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego

Aktualne zasady i ograniczenia obowiązujące w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.

INFOLINIA STRAŻY GRANICZNEJ – COVID-19 / Koronawirus

+ 48 22 500 40 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15-16.15).

Informujemy, że powstała specjalna strona www „koronawirus – podróże za granicą” https://www.gov.pl/web/dyplomacja/koronawirus-podroze-za-granice, na której można znaleźć informację nt. krajów, w których dynamika przyrostu zachorowań jest największa.

UWAGA! Wszystkie osoby planujące wyjechać z Australii a posiadające podwójne obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Australii powinny upewnić się, że nie podlegają ograniczeniom w wyjeździe poza granice kraju. Informacja pod linkiem (oraz poniżej): https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

 

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODRÓŻ DO AUSTRALII

Od 20 marca 2020 r. Australia wprowadziła ograniczenia dla przyjazdu dla cudzoziemców na teren Australii. 

Osoby przyjeżdżające na terytorium Australii zobowiązane są do odbycia 14-dniowej płatnej kwarantanny w miejscu wyznaczonym przez władze australijskie (NA WŁASNY KOSZT).

Od dnia 22 stycznia 2021 r. konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu COVID-19, wykonanego 72 godziny przed wylotem do Australii. Posiadanie certyfikatu szczepień przeciwko COVID-19 nie wpływa na konieczność odbycia 14-dniowej kwarantanny. Granice Australii pozostaną zamknięte do odwołania.

Link do informacji: https://www.australia.gov.au/  

Więcej informacji na temat przyjazdu do Australii: https://www.australia.gov.au/

 

Tranzyt przez Australię:

  • tranzyt trwający do 72 godzin – nie ma konieczności występowania o zwolnienie z zakazu wjazdu do Australii, należy posiadać potwierdzenie dalszego lotu oraz ważną wizę lub wizę tranzytową (771) lub ważną wizę turystyczną,
  • tranzyt trwający ponad 72 godziny – należy uzyskać zwolnienie z zakazu wjazdu do Australii (exemption) oraz posiadać ważną wizę.     

Informacje nt. tranzytu przez Australię: https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia.

 


Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.

W przypadku pracowników zatrudnionych przez zagranicznych pracodawców, prosimy o kontakt z pracodawcą w celu zorganizowania podróży lotniczej, umożliwiającej powrót do kraju.

Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. Ustal z nią możliwość zmiany biletu na lot do innego państwa UE, z którego będziesz mógł dostać się do Polski lotem lub drogą lądową.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu.

Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jakiej-pomocy-moze-udzielic-konsul

Jednocześnie w zakresie uregulowania kwestii wizowych na terenie Australii prosimy o zapoznanie się z informacjami w języku angielskim na stronie australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Przydatne informacje w języku polskim, m.in. na temat edukacji, zatrudnienia i wiz, przygotowane przez australijskie MSW znajdują się też tutaj.

Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres mailowy urzędu (dane poniżej). Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. W przypadku indywidualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Dane kontaktowe do Ambasady RP w Canberze i Konsulatu Generalnego RP w Sydney:

e-mail: canberra.wk.dyzurny@msz.gov.pl

e- mail: sydney.kg.dyzurny@msz.gov.pl


Informacje na temat obostrzeń obowiązujacych w poszczególnych stanach i terytoriach

ACT → aus.gov.au/covid19-act

NSW → aus.gov.au/covid19-nsw

NT → aus.gov.au/covid19-nt

QLD → aus.gov.au/covid19-qld

SA → aus.gov.au/covid19-sa

TAS → aus.gov.au/covid19-tas

VIC → aus.gov.au/covid19-vic

WA → aus.gov.au/covid19-wa

Informacje o koronawirusie w Australii w języku polskim: https://www.sbs.com.au/language/polish/informacje-dotyczace-koronawirusa-covid-19


Ambasada i Konsulat na bieżąco monitorują rozwój sytuacji oraz pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, ambasadami krajów UE oraz właściwymi władzami miejscowymi w celu pozyskania i wymiany rzetelnych informacji.

Podróżującym zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat koronawirusa dostępnymi na stronie MSZ, na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego RP i Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie www.gov.pl/koronawirus

Aktualne informacje zdrowotne rządu australijskiego dotyczące COVID-19 można znaleźć na stronie australijskiego Departamentu Zdrowia (w języku angielskim).

Informacja na temat kwestii wizowych związanych z zakazem wjazdu do Australii znajduje się na stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych (w języku angielskim).

Osoby przebywające w Australii mogą uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa pod całodobowym numerem infolinii australijskiego Departamentu Zdrowia 1800 020 080 lub kontaktując się z departamentami zdrowia w poszczególnych stanach i terytoriach.

W razie wystąpienia symptomów choroby należy zadzwonić na numer alarmowy 000.

Niezależnie od miejsca pobytu, na obecnym etapie zagrożenia wirusem, najważniejsze jest świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia i zgłaszanie się do odpowiednich służb, jeśli pojawią się niepokojące sygnały.

Ponadto, zachęcamy wszystkich podróżujących, w tym do Australii, do rejestracji w systemie Odyseusz, który pozwala na sprawny kontakt w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu z konsulem pod numerem telefonu dyżurnego:

Konsularny numer alarmowy Ambasady RP w Canberze (dla osób przebywających na terenie Australijskiego Terytorium Stołecznego): +61 411 540 466

Konsularny numer alarmowy Konsulatu Generalnego w Sydney (pozostałe stany i terytoria Australii): +61 419 488 677

 

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021
DzU1262.pdf 0.25MB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
rozporządzenie​_RM​_ruch​_lotniczy​_2189.pdf 0.24MB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozporządzenie​_RM​_stan​_epidemii​_2316.pdf 0.42MB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozporządzenie​_RM​_stan​_epidemii​_336.pdf 0.23MB