W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POLONIJNYCH NA 2022 KG RP SYDNEY

11.10.2021

NABOR WNOISKOW NA ROK 2022

Konsulat Generalny RP w Sydney zaprasza przedstawicieli Polonii w Australii do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polonijnych na rok 2022 r., w ramach programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

 

Do kiedy?

Wypełniony wniosek  o dofinansowanie przedsięwzięcia polonijnego  należy przesłać do Konsulatu do dnia 15 listopada 2021r.

Zgodnie z programem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane wnioski powinny obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

 • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

 

Co może zostać dofinansowane?

Ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych finansowana nie może być finansowana bieżąca działalność organizacji i wydatki takie jak: zakup sprzętu, wynajem lokalu itp., chyba że w/w są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, który wpisuje się w powyższe założenia (nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce; wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania; wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską).

Dla zobrazowania sytuacji – wniosek o zakup wyświetlacza na potrzeby bieżącej działalności organizacji nie zostanie zaakceptowany. Natomiast, jeżeli wyświetlacz ten jest  niezbędny do wystawienia spektaklu teatralnego promującego polską literaturę wśród młodzieży polonijnej, to projektem powinien być spektakl, a wyświetlacz jednym z elementów przedsięwzięcia, na który niezbędne jest dofinansowanie.

 

W jaki sposób składać wnioski?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polonijnego na rok 2022, prosimy wypełnić załączony formularz i odesłać go mailem na adres: sydney.polonia@msz.gov.pl  do dnia 15 listopada 2021r.

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

 

 1. NAZWA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.
 1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI - miejsce to miasto (adres), w którym projekt będzie zrealizowany.  Jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. „maj” lub „I półrocze”/ „II półrocze”;
 2. CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA - prosimy o  dokładne informacje na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.
 1. CHARAKTERYSTYKA ADRESATÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ PLANOWANA LICZBA BENEFICJENTÓW – prosimy o wskazanie osób, do których projekt jest skierowany oraz o oszacowanie ilości beneficjentów przedsięwzięcia.
 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM OPISU DZIAŁAŃ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ETAPÓW REALIZACJI – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu
 1. CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu
 1. PRZEWIDYWANY WKŁAD FINANSOWY KONSULATU – w tej rubryce należy wpisać kwotę, o jaką Państwo wnioskujecie
 1. KOSZTORYS PRZEDSIĘWZIĘCIA (Z WYSZCZEGÓLNIENIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA, PODANIEM KOSZTU JEDNOSTKOWEGO I LICZBY JEDNOSTEK) – prosimy o uzupełnienie kosztorysu projektu, podając informacje o wszystkich wydatkach wchodzących w koszt całościowy projektu.

 

Wszystkie wnioski są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym w Konsulacie Generalnym RP w Sydney. Następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane są do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej i finalnej oceny oraz potencjalnej akceptacji. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy Państwu tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

Materiały

FORMULARZ
formularz​_SZCZEGOLOWY​_ZAKRES​_PRZEDSIEWZIECIA​_(3).docx 0.02MB
OSWIADCZENIE
oświadczenie​_ws​_unikania​_podwójnego​_finansowania​_przedsięwzięć​_wzór​_od​_2020​_r.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}