Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Jest organem pomocniczym Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy w szczególności rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie związanym między innymi z informatyzacją administracji publicznej i rejestrami publicznymi, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rozwojem sieci szerokopasmowych, polityką audiowizualną, wdrażaniem rozwiązań informatycznych.

Zadania

Do zadań Komitetu RM ds. Cyfryzacji należy rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie związanym między innymi z:

  • informatyzacją administracji publicznej i rejestrami publicznymi,
  • rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
  • rozwojem sieci szerokopasmowych,
  • polityką audiowizualną,
  • wdrażaniem rozwiązań informatycznych, w szczególności dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, podpisu elektronicznego,
  • zastosowaniem technologii informacyjnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

Członkowie

  • Marek Zagórski - przewodniczący
  • Karol Okoński - wiceprzewodniczący
  • Justyna Duszyńska - sekretarz

Kontakt

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: +48222455548
+48222455736

e-mail: krmc@mc.gov.pl
strona internetowa: krmc.mc.gov.pl

Informacja działalność KRMC.odt Pobierz plik: odt Informacja działalność KRMC.odt

Rozmiar : 0.24MB

Zespoły zadaniowe przy krmc.odt Pobierz plik: odt Zespoły zadaniowe przy krmc.odt

Rozmiar : 0.01MB

Proces opiniowania projektów KRMC - schemat Pobierz plik: png Proces opiniowania projektów KRMC - schemat

Rozmiar : 0.04MB

Zestawienie projektów informatycznych zaopiniowanych przez KRMC_09012018.ods Pobierz plik: ods Zestawienie projektów informatycznych zaopiniowanych przez KRMC_09012018.ods

Rozmiar : 0.03MB

Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (2016 r.)
Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (2017 r.)
Zespół zadaniowy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP
Rada Architektury IT
Zespół zadaniowy „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Zespół zadaniowy ds. oceny projektów informatycznych
Zespół zadaniowy ds. „Programu otwierania danych publicznych”
Zespół zadaniowy „Forum kontraktowe”

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (Dz. U. z 2016 poz. 379 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.09.2018 10:44
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 13.09.2018 10:44
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl