W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

 

 

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

 

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Do 30 dni można przebywać w Czarnogórze na podstawie dowodu osobistego* lub paszportu**.

*/**  Data ważności dowodu osobistego/paszportu - dowód osobisty lub paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące do przodu licząc od daty planowanego wyjazdu do Czarnogóry. Należy bezwzględnie przestrzegać  tej zasady w celu uniknięcia problemów podczas odprawy w Polsce lub kontroli granicznej na terytorium Czarnogóry. Zasady przekraczania granicy i legalnego pobytu leżą w  gestii straży granicznej. W  takiej sytuacji konsul nie podejmuje interwencji.

Od 30 do 90 dni można przebywać na podstawie paszportu. 

Dzieci i młodzież do 18. roku życia, będący obywatelami RP, wjeżdżają na terytorium Czarnogóry na takich samych warunkach, jak pełnoletni, tj. do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, od 30 do 90 dni na podstawie ważnego paszportu, powyżej 90 dni na podstawie wizy.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Pobyt powyżej 90 dni wymaga uzyskania wizy. Obywatelom RP wydaje je Ambasada Czarnogóry w Warszawie.

Studenci, którzy planują wyjazd na studia do Czarnogóry proszeni są o kontakt z Ambasadą Czarnogóry w Warszawie celem uzyskania informacji dotyczących zasad legalizacji ich pobytu w państwie przyjmującym. 

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Dzieci i młodzież do 18. roku życia podróżujący bez rodziców lub opiekunów prawnych, albo tylko z jednym rodzicem muszą okazać ich pisemną zgodę drugiego rodzica/opiekuna prawnego. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język czarnogórski, serbski lub angielski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką znajdzie się w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający właściwej zgody rodziców/drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry. Warunek ten dotyczy także dzieci i młodzieży do 18 r. ż. podróżujących pod opieką opiekunów w ramach wyjazdów zorganizowanych (kolonii, obozów, wycieczek szkolnych).

Zasady pobytu

Obywateli Polski obejmuje w Czarnogórze obowiązek meldunkowy. W ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy trzeba zameldować się w najbliższym urzędzie miasta lub gminy.

!!! Rejestracja i wymeldowanie cudzoziemców, którzy nie korzystają z usług kwaterodawcy. Obowiązuje osoby, które przebywają powyżej 24 godzin i nie mieszkają w hotelu, pensjonacie.

Rejestracja cudzoziemców przebywających w Czarnogórze do 90 dni

Sposób rejestracji i wymeldowania cudzoziemca przebywającego w Czarnogórze do 90 dni określa się w zależności od tego, czy cudzoziemiec korzysta z usług kwaterodawcy, czy nie.

Cudzoziemiec wjeżdżający do Czarnogóry bez wizy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie reżimu wizowego Czarnogóry (rozporządzenie można znaleźć na stronie www.mvp.gov.me) oraz cudzoziemiec, który otrzymał wizę i nie korzysta usług kwaterodawcy, jest obowiązany złożyć wniosek z informacją o miejscu swojego pobytu. 

Zgłoszenia i wymeldowania z pobytu dokonuje się, na wyznaczonym formularzu, zgodnie z Regulaminem w sprawie formy i sposobu składania wniosku i wyrejestrowania z pobytu cudzoziemca oraz treści i sposobu prowadzenia ewidencji, policji bezpośrednio lub za pośrednictwem miejscowego turysty organizacja w miejscu zamieszkania.

Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wniosek i wyrejestrowanie pobytu również w przypadku, gdy zamierza przebywać w innym miejscu w Czarnogórze dłużej niż 24 godziny.

Wniosek o pobyt składany jest w ciągu 24 godzin od przybycia do miejsca zamieszkania.

Wniosek i wyrejestrowanie w imieniu dziecka składa cudzoziemiec - rodzic, opiekun prawny, czy osoba, której powierzono opiekę nad dzieckiem.

Formularz można uzyskać w miejscu składania wniosku (policja lub lokalna organizacja turystyczna) lub pobrać je ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Dyrekcja Policji.

Rejestracja cudzoziemca w lokalnej organizacji turystycznej odbywa się poprzez wypełnienie formularza nr 1 (Rejestracja i rezygnacja z pobytu) przez cudzoziemca lub poprzez wypełnienie formularza przez przedstawiciela lokalnej organizacji turystycznej za pomocą czytnika dokumentów i wpisanie do niego danych określonych przez prawo.

Formularz jest drukowany i podpisywany przez wnioskodawcę wniosku, tj. cudzoziemca. Jeden egzemplarz  formularza pozostaje w lokalnej organizacji turystycznej. Kopię wypełnionego formularza otrzymuje cudzoziemiec.

Podpisując wypełniony formularz, czy to wypełniany ręcznie, czy elektronicznie przez przedstawiciela lokalnej organizacji turystycznej, wnioskodawca - cudzoziemiec przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawdziwość danych wprowadzonych do formularza.

 

Ubezpieczenie

Wybierając się do Czarnogóry warto pamiętać o ubezpieczeniu tyrystycznym dla siebie i bliskich. Czarnogóra nie jest państwem członkowskim UE. Minimalna kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 30 tyś. euro. 

Jeśli jedziesz autem warto wykupić pakiet Assistance. Dzięki niemu, w przypadku awarii pojazdu będziesz mógł liczyć na odholowanie auta w bezpieczne miejsce a nawet (w zależności od wykupionego pakietu) nocleg w hotelu, czy auto zastępcze. Pamiętaj, aby wyjeżdżając mieć przy sobie numer kontaktowy do ubezpieczyciela i numer polisy. 

 

 

Zdrowie

Czarnogóra nie wymaga świadectw szczepień ochronnych.

Obcokrajowcy muszą płacić za opiekę medyczną.  Opłata za wizytę u lekarza wynosi od 30 do 50 EUR (bez kosztów dodatkowych badań diagnostycznych i zabiegów).

Zwrot kosztów opieki medycznej przysługuje posiadającym ubezpieczenie turystyczne polskim turystom o ile udokumentują koszty leczenia.

Zwracamy uwagę, że osoby przewlekle chore przed zakupem ubezpieczenia powinny dokładnie sprawdzić ofertę ubezpieczyciela i wybrać poszerzony (dedykowany osobom przewlekle chorym) pakiet, który w przypadku, gdyby doszło do pogorszenia się ich stanu zdrowia podczas pobytu na terytorium Czarnogóry będzie odpowiedni, aby pokryć poniesione na miejscu koszty leczenia specjalistycznego.

Jeśli trafimy do szpitala na skutek wypadku, w nagłej sytuacji, ratującej nasze zdrowie, życie, zostanie nam udzielona niezbędna pomoc. Zostaniemy poproszeni o podanie nazwy ubezpieczyciela i numer polisy. Ubezpieczyciel przy zgłaszaniu zdarzenia poinformuje nas o dalszych krokach. Warto pamiętać, że przy wypisie ze szpitala/pogotowia należy zabrać wypis wraz z dokumentacją medyczną i dokonać opłaty (za diagnostykę, leczenie, pobyt na oddziale specjalistycznym, operację). Dokumenty te będą niezbędne do zwrotu kosztów z naszej polisy i ubiegania się o ewentualne odszkodowanie u ubezpieczyciela. 

Apteki w Czarnogórze są stosunkowo dobrze zaopatrzone. Należy jednak pamiętać, szczególnie osoby przewlekle chore, o zabraniu ze sobą wystarczającego zapasu przyjmowanych leków. Nie wszystkie leki można bowiem zakupić w Czarnogórze (osoby chorujące na astmę mogą mieć trudności z zakupem inhalatorów). Niektóre zamienniki leków mogą nieznacznie różnić się składem. 

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Lokalny transport na trasach nadmorskich jest sprawny i bezpieczny. Utrudnieniem jest brak rozkładów jazdy, a nawet oznakowanych przystanków autobusów międzymiastowych i miejskich.

Ceny taksówek w obrębie miasta: 0,60-1,0 EUR za 1 km. Aby otrzymać rachunek, trzeba o niego poprosić. Warto orientacyjnie sprawdzić w Internecie ceny przejazdów na danym odcinku. W zależności od firmy świadczącej usługi cena może znacząco się różnić. 

Można skorzystać z ofert wielu firm wynajmujących samochody. Koszt wypożyczenia samochodu osobowego na cały dzień to około 50 EUR. Przed pozyczeniem auta sprawdźmy jego stan (warto wykonać zdjęcia samochodu). Zalecamy dodatkowe wykupienie ubezpieczenia pożyczonego samochodu (AC,NNW).

W Czarnogórze są dwa lotniska: w Podgoricy (ok. 40 km od morza) i w Tivacie (nad samym morzem). Innym połączeniem lotniczym, które często wykorzystują polscy turyści, jest korzystanie z portu lotniczego w Dubrovniku (Chorwacja). Dubrovnik leży około 15 km od granicy z Czarnogórą. Trasę można pokonać, korzystając z częstych połączeń autokarowych (Dubrovnik-Herceg Novi, Dubrovnik-Kotor).

Wybierając się na lotnisko zaplanuj dojazd z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby nie mieć dodatkowych sytuacji stresowych przed odlotem. W Czarnogórze często organizowane są strajki na drogach (także dojazdowych na lotnisko Golubovći). W sezonie letnim zdarzają się wypadki, zamknięte zostają trasy przejazdowe, tworzą się duże korki.

Informacje dla kierowców

W Czarnogórze można posługiwać się polskim prawem jazdy. Od 2.08.2021 roku nie jest wymagana Zielona Karta;

W samochodzie należy mieć: apteczkę, trójkąt bezpieczeństwa, kamizelkę odblaskową, linę holowniczą i komplet zapasowych żarówek. Kierowca nie może rozmawiać przez komórkę. Przez całą dobę należy mieć włączone światła mijania. Pasy muszą być zapięte;

Drogi w Czarnogórze są na ogół bezpłatne (brak winiet). Opłacie podlegają: przejazd tunelem Sozina (koszt: 2,50 EUR; trasa z Podgoricy do Sutomore), przejazd na trasie Bar-Boljare (13.07.2022 r. oddano do użytku nowy odcinek trasy o długości 41 km, Podgorica/Smokovac do Kolasin/Mateseva, koszt: 3,50 EUR) oraz prom Kamenari - Lepetane skracający objazd Zatoki Kotorskiej (koszt: 4,50 EUR);

  • dozwolone prędkości dla samochodu osobowego: 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza terenem zabudowanym, 100 km/h na drogach ekspresowych;
  • wszystkie wykroczenia są rygorystycznie karane (mandaty nawet do 2000 EUR). Przekroczenie dozwolonej prędkości o 1 km/h może być ukarane mandatem w wysokości do 100 EUR.

Pamiętaj, że teren w Czarnogórze jest górzysty, co wymaga ostrożnej jazdy. Drogi są na ogół wąskie i źle oznakowane. Dodatkowe przeszkody na drogach to osypujące się kamienie oraz zwierzęta. Miejscowi kierowcy jeżdżą brawurowo i często naruszają przepisy. Szczególnie uważaj przy wjazdach na ronda. Powstały niedawno i wielu miejscowych kierowców łamie reguły organizacji ruchu. 

Unikaj małych, przydrożnych stacji benzynowych (niskiej jakości paliwo).

Sieć autoryzowanych serwisów jest słabo rozwinięta. Czasem trudno kupić części zamienne do samochodów marek innych niż niemieckie. Trzeba złożyć indywidualne zamówienie i długi czekać na jego realizację.

Od 2013 r. obowiązują zasady ruchu drogowego, które drastycznie zaostrzają kary za łamanie przepisów. Najwyższe mandaty (do 2000 EUR) lub kara więzienia do 60 dni grożą Ci między innymi, jeśli:

·        przekroczysz dozwoloną prędkość o ponad 70 km/h w terenie zabudowanym (do 1000 EUR o 50 km/h, do 450 EUR o 30 km/h, do 200 EUR o 20 km/h, do 150 EUR o 10 km/h),

·        przekroczysz prędkości o ponad 90 km/h poza terenem zabudowanym (do 1000 EUR o 70 km/h, do 450 EUR o 50 km/h, do 200 EUR o 40 km/h, do 150 EUR o 30 km/h),

·        prowadzisz pojazd pod wpływem środków odurzających lub innych substancji psychotropowych, lub w stanie nietrzeźwym (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi),

·        odmówisz kontroli stężenia alkoholu we krwi, środków odurzających i innych substancji psychotropowych lub lekarstw, których nie można przyjmować przed jazdą i w jej trakcie; nie dotyczy to sytuacji, gdy wybrana forma kontroli mogłaby zagrozić życiu.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,3 promila. Zawartość alkoholu od 0,3 do 0,5 promila jest karana mandatem do 200 EUR, powyżej 0,5 promila – do 2000 EUR. Przez cały rok i o każdej porze dnia trzeba jeździć z włączonymi światłami mijania (mandat do 80 EUR).

Na przednim fotelu pasażera nie można przewozić dzieci do 12 roku życia oraz osób nietrzeźwych (mandat do 150 EUR). Dzieci poniżej 5 roku życia muszą jeździć w specjalnych fotelikach.

W pojeździe musi się znajdować kamizelka odblaskowa (mandat do 80 EUR za jej brak).

W pojeździe nie wolno mieć antyradarów (mandat do 1000 EUR).

Podczas jazdy wolno rozmawiać przez telefon wyłącznie przez zestaw głośnomówiących (mandat do 150 EUR).

Od 15 listopada do 30 marca trzeba używać opon zimowych (mandat do 300 EUR). Jeśli nie zatrzymamy się na wezwanie policjanta, grozi nam mandat w wysokości do 1000 EUR.

 

Cło

WWÓZ i WYWÓZ GOTÓWKI

Podróżny może, bez zgłaszania się do organu celnego, fizycznie wwieźć do Czarnogóry lub wywieźć z Czarnogóry gotówkę w euro i/lub innej niż euro walucie o łącznej kwocie równowartości do 10 000 euro.

Pasażer, który przewozi ze sobą gotówkę o łącznej kwocie 10 000 euro lub więcej (lub równowartość tej kwoty w innych walutach lub innych środkach płatniczych) musi dokonać jej zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przy wjeździe/wyjeździe do/z Czarnogóry. Wniosek składa się na specjalnym  formularzu. Jest on dostępny dla pasażerów na przejściu granicznym.

Niezgłoszenie gotówki w wysokości co najmniej 10 000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innych walutach lub innych środkach płatniczych) jest wykroczeniem.  

WWÓZ LEKÓW

Podróżny wjeżdżający do Czarnogóry może mieć przy sobie rozsądną ilość lekarstw, jakie są mu niezbędne dla użytku osobistego lub dla zwierzęcia, które przywozi, przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Leki psychotropowe wydawane na receptę lub leki zawierające w swoim składzie narkotyk mogą być wwożone w ilości niezbędnej do użytku osobistego do stosowania przez maksymalnie 30 dni, o ile osoba, która je przyjmuje posiada diagnozę od lekarza specjalisty. Powinna ona być wydana nie wcześniej niż w okresie 90 dni od chwili przekraczania granicy. 

Posiadanie leku, który w swoim składzie zawiera narkotyk, bez odpowiedniej dokumentacji medycznej, bądź niezgłoszenie wwożenia takiego leku na terytorium Czarnogóry będzie traktowane, jako wykroczenie. 

WWÓZ i WYWÓZ DÓBR KULTURY

Wwóz dóbr kultury (przedmiotów o znaczeniu historycznym, artystycznym, naukowym, archeologicznym, antropologicznym, technicznym lub innym istotnym ze względów kulturowych), antyków i dzieł sztuki podlega szczególnemu nadzorowi. Każdy podróżny, który je przewozi przez granicę państwa, musi posiadać stosowną zgodę Ministerstwa Kultury i przedłożyć ją czarnogórskiemu organowi celnemu.

W przypadku wywozu dobra kultury zarejestrowanego w rejestrze dóbr kultury Czarnogóry, a także antyków i dzieł sztuki, uznanych za takie na mocy Ustawy o ochronie dóbr kultury Czarnogóry, podróżny musi posiadać odpowiednie zezwolenie uzyskane ze strony Ministerstwa Kultury Czarnogóry, które zatwierdza jego czasowy wywóz.

WWÓZ i WYWÓZ BRONI I AMUNICJI

Wwóz broni i amunicji do Czarnogóry podlega szczególnemu nadzorowi.

Podróżny może wwozić broń i amunicję na własne potrzeby wyłącznie na  przeznaczonych dla ruchu międzynarodowego przejściach granicznych, o ile posiada zezwolenie na zakup broni, wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i zezwolenie Ministerstwa Gospodarki. Wwóz broni i amunicji podlega obowiązkowi zgłoszenia do urzędu celnego i organów policyjnych.

W przypadku zorganizowanych zawodów myśliwskich lub sportowych przy przekraczaniu granicy Czarnogóry podróżny zobowiązany jest zgłosić organowi celnemu i straży granicznej broń i amunicję, którą zamierza przewieźć przez granicę oraz zobowiązany jest załączyć dokument o posiadanej broni i dowód celu wwozu broni i amunicji (zaproszenie, zawiadomienie organizatora zawodów łowieckich lub sportowych lub ew. zgodę na nabycie broni i amunicji).

WWÓZ i WYWÓZ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podróżny może wwieźć do Czarnogóry żywność na własne potrzeby w ilości nieprzekraczającej:

1 kg suszonych owoców, warzyw, suszonych grzybów, kawy, kakao, przypraw, herbaty;

1 l napojów alkoholowych w oryginalnych opakowaniach;

2 l pozostałych napojów w oryginalnym opakowaniu;

5 l wody butelkowanej w oryginalnym opakowaniu;

1 kg żywności mieszanej i innej w oryginalnym opakowaniu, która nie wymaga specjalnego reżimu przechowywania.

Podróżny może również przywieźć ze sobą produkty żywnościowe dla dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze, stosowane ze względów medycznych, pod warunkiem, że produkty te nie wymagają specjalnych warunków przechowywania, znajdują się w zadeklarowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, z wyjątkiem sytuacji, w których są aktualnie używane.

WWÓZ ROŚLIN i PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

Niewielkie ilości roślin i produktów roślinnych przeznaczonych do osobistego spożycia można wwieźć do Czarnogóry bez uprzedniej inspekcji i zatwierdzenia inspekcji fitosanitarnej, jeżeli są one wykorzystywane do celów nieprzemysłowych lub niehandlowych, bądź są wykorzystywane podczas podróży, w ilości, która nie może przekroczyć:

5 kg w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw, z wyjątkiem ziemniaków;

1 bukietu lub wieńca z kwiatów ciętych;

100 g nasion kwiatów i warzyw w oryginalnym opakowaniu;

3 kg cebulek i bulw roślin ozdobnych;

3 rośliny - dot. roślin doniczkowych z wyjątkiem bonsai;

10 roślin, dot. roślin balkonowych i krzewów ozdobnych.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT I ZWIERZĄT DOMOWYCH

Przewozu zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów innych niż pochodzenia zwierzęcego, można dokonywać tylko w określonych punktach kontroli granicznej i za odpowiednią zgodą właściwego inspektora.

Wyjątkiem są przesyłki zawierające do pięciu zwierząt domowych w celu przemieszczania ich o charakterze niehandlowym. Transport zwierząt domowych o charakterze niehandlowym oznacza przewóz maksymalnie pięciu zwierząt domowych (nie młodszych niż 3 miesiące), w towarzystwie właściciela lub osoby upoważnionej.

Przywóz zwierząt domowych jest możliwy, jeśli posiadają one paszport weterynaryjny i odpowiednie świadectwo weterynaryjne umożliwiające im przemieszczanie. Muszą one być wydane przez lekarza weterynarii kraju eksportującego.

Zwierzę domowe wwożone na terytorium Czarnogóry musi posiadać Międzynarodową Książeczkę Zdrowia i Urzędowe Świadectwo Weterynaryjne.

Czarnogórska straż graniczna informuje, że zwierzęta - psy, koty, pupile domowe, mogą poruszać się niekomercyjnie jeżeli:

 - posiadają chip;

- posiadają ważny paszport;

- zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

- są starsze niż 12 tygodni w dniu szczepienia;

- w przypadku pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie od dnia szczepienia upłynęło 21 dni;

- test miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie przeprowadzono 30 dni po dacie szczepienia i co najmniej trzy miesiące przed datą przemieszczenia o charakterze niehandlowym;

- były leczone przeciwko Echinococcus multilocularis w określony sposób przy wjeździe lub wyjeździe z Czarnogóry;

- towarzyszy im weterynaryjne świadectwo zdrowia.

Jeśli niezbędne są  dodatkowych wyjaśnienia, sugerujemy skontaktować się z Czarnogórską Dyrekcją ds. Bezpieczeństwa Żywności, Weterynarii i Fitosanitarną, która jest odpowiedzialna za kontrolę zwierząt Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, strona:   Detalji (ubh.gov.me)

ZAKAZ PRZEWOŻENIA CHRONIONYCH, DZIKICH GATUNKÓW ROŚLIN i ZWIERZĄT

Zgodnie z Konwencją o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej flory i fauny (CITES) oraz przepisami o ochronie przyrody Czarnogóry, transgraniczny transfer chronionych dzikich gatunków roślin i zwierząt (CITES) nie jest dozwolony, chyba że podróżny posiada odpowiednie zezwolenie właściwego organu państwowego. Organem właściwym do wydawania zezwoleń CITES w Czarnogórze jest Agencja Ochrony Przyrody i Środowiska.

ZWOLNIENIE Z CŁA I OPŁATY VAT

Za bagaż osobisty uważa się przedmioty, które służą osobistym potrzebom pasażera w czasie podróży i które pasażer przedstawia organowi celnemu po przybyciu na obszar celny, jak również bagaż, który pasażer przedstawia tym organom, jeżeli wykaże, że bagaż towarzyszący w chwili jego wyjazdu został przekazany do przewozu temu samemu przewoźnikowi.

Towary, które pasażerowie przewożą ze sobą w bagażu osobistym, o wartości do 300 euro  - w transporcie drogowym lub 430 euro - w transporcie lotniczym i morskim, są zwolnione z opłat celnych i VAT.

Jeżeli pasażer ma mniej niż 15 lat, zwolnienie z płacenia cła i podatku VAT dotyczy towarów znajdujących się w jego bagażu osobistym o wartości do 150 euro, niezależnie od środka transportu, którym podróżuje.

Zwolnienie z cła można uzyskać, jeżeli przywóz tych towarów odbywa się okazjonalnie, jest przeznaczony na użytek osobisty podróżnego lub jego rodziny, bądź w celu wręczania prezentów, a charakter lub ilość towarów musi być taka, aby można było łatwo ustalić, że przedmiotowe towary mają charakter niehandlowy i nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Ponadto zwolnienie dotyczy również towarów, które pasażer przewozi ze sobą w określonej ilości:

Wyroby tytoniowe:

200 papierosów lub

100 cygaretek (cygara o wadze do 3 gramów na sztukę) lub

50 cygar lub

250 gram tytoniu do palenia lub

proporcjonalne połączenie ilości wyżej wymienionych wyrobów tytoniowych;

Alkohol lub napoje alkoholowe:

1 litr alkoholu i napojów alkoholowych  (powyżej 22 promili ) lub nieskażonego alkoholu etylowego o zawartości alkoholu 80% lub silniejszej; lub

2 litry alkoholu lub napojów alkoholowych (do 22 promili), lub

proporcjonalne połączenie ilości wyżej wymienionych napojów;

4 litry wina niemusującego;

2 litry piwa.

Woda gazowana:

z dodatkiem cukru lub innych środków do słodzenia lub aromatyzowania w łącznej ilości do 2 litrów.

Zwolnienie z opłat celnych za towary znajdujące się w bagażu podręcznym pasażera w określonych ilościach, z wyjątkiem wody gazowanej, o łącznej ilości do 2 litrów, nie obowiązują pasażerów w do 17 roku życia.

Z opłaty celnej zwolnione są: paliwo w zbiornikach prywatnych pojazdów mechanicznych i motocykli oraz kontenery specjalne, w ilości do 10 litrów na pojazd, a także olej w pojazdach samochodowych, w ilości niezbędnej do ich normalnej eksploatacji podczas transportu.

 

Więcej informacji uzyskać można na stronie czarnogórskiej służby celnej: 

www.upravacarina.gov.me

Carinska otvorena linija       www.ecarina.me

 

Przydatne informacje

Karty płatnicze i kredytowe (American Express, VISA, MasterCard/EuroCard, Maestro) są powszechnie akceptowane. Można nimi także podejmować gotówkę z bankomatów. Jedynie małe sklepy nie mają odpowiednich terminali.

Sprzedawca ma obowiązek wydania kupującemu rachunku. 

W ciągu dnia zdarzają się przerwy w dostawach prądu, w związku z tym, także w dostawach wody, zdarza się,  że w zimie również ogrzewania.

Informacje turystyczne (oferta noclegowa, aktualny poziom cen, warunki pogodowe, sytuacja na drogach, aktualne wydarzenia kulturalne, itp.) można uzyskać całodobowo w języku angielskim pod nr tel. 1300. Prezentacja atrakcji turystycznych Czarnogóry znajduje się na oficjalnej stronie internetowej: www.montenegro.travel.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}