W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mongolia

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Mongolii, które nie są konieczne.

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest dość wysokie. Szczególnie dotyczy to Ułan Bator. Często występują kradzieże kieszonkowe, wyrywanie torebek, kradzieże bagażu (m.in. na lotnisku Chinngis Khaan), podobnie jak napady rabunkowe na cudzoziemców w miejscach odosobnionych oraz w pociągach na trasie via Ułan Bator (linia z Zamiin Uud na granicy chińskiej do Sukhbaatar na granicy rosyjskiej). Zdarzają się przypadki agresywnego zachowania, wyłudzania pieniędzy od podróżnych przez tzw. bagażowych na przejściu granicznym w miejscowości Sukhbaatar. Kradzieże kieszonkowe zdarzają się głównie w domach towarowych, zatłoczonych sklepach, w środkach komunikacji miejskiej (szczególnie w trolejbusach w Ułan Bator), na dworcach i lotniskach.

W związku z licznymi wyłudzeniami pieniędzy, zalecamy korzystanie z pomocy pracowników hotelu, restauracji lub innych wiarygodnych instytucji przy zamawianiu licencjonowanych taksówek.

Na terenie Mongolii nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Przydatne numery telefonów:

  • pogotowie ratunkowe - 103,
  • policja (w tym policja drogowa) - 102,
  • straż pożarna - 101,
  • telefon w sytuacjach nadzwyczajnych – 105.

W związku z brakiem polskiej placówki konsularnej na terenie Mongolii (całe terytorium kraju pozostaje w terytorialnej właściwości Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Pekinie), możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy zobowiązani są do posiadania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu na terenie Mongolii. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Szczegółowe informacje o rodzajach wiz i opłatach wizowych uzyskasz na stronie internetowej Ambasady Mongolii w Warszawie (e-mail: warsaw@mfa.gov.mn, tel. +48228499391) lub w innym przedstawicielstwie dyplomatycznym albo urzędzie konsularnym Mongolii na świecie.

Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy w dniu wjazdu.

Lądową granicę rosyjsko-mongolską cudzoziemcy mogą przekroczyć jedynie w miejscowości Altanbulag. Znajduje się tam międzynarodowe przejście graniczne czynne cały rok. Jeśli chcesz przekroczyć granicę rosyjsko-mongolską w innym miejscu, masz obowiązek uzyskać specjalne zezwolenie, zarówno od władz Federacji Rosyjskiej, jak i Mongolii. Zezwolenie uprawnia do przekroczenia granicy w określonym miejscu, które nie jest międzynarodowym przejściem granicznym (np. Ulaan-Bashin). Odradzamy korzystanie z innych przejść granicznych niż Altanbulag, gdyż nie ma żadnej gwarancji opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Mongolii (i odwrotnie).

Międzynarodowe przejścia kolejowe czynne cały rok znajdują się w miejscowości Sukhbaatar na granicy rosyjsko-mongolskiej oraz w miejscowości Zamiin Uud na granicy z Chinami.

Straż graniczna przy wjeździe na terytorium Mongolii ma prawo zażądać okazania biletu lub innego dokumentu potwierdzającego zamiar opuszczenia terytorium Mongolii. Przy podróży z niepełnoletnim może być wymagana notarialna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieją ograniczenia we wjeździe na terytorium Mongolii pojazdem niezarejestrowanym w Mongolii.

Udając się do Mongolii przez terytorium Federacji Rosyjskiej, masz obowiązek uzyskać wizę tranzytową Federacji Rosyjskiej.

Jeśli przyjeżdżasz do Mongolii na okres powyżej 30 dni, aby podjąć pracę lub w celu prywatnym, masz 7 dni na dopełnienie formalności meldunkowych w Urzędzie ds. Imigrantów i Cudzoziemców w Ułan Bator. Cudzoziemca powinna zarejestrować osoba prywatna, firma lub organizacja zapraszająca. W innych przypadkach cudzoziemiec sam dopełnia formalności meldunkowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu ds. Imigrantów i Cudzoziemców w Ułan Bator

Ubezpieczenie

Polisy obcych towarzystw ubezpieczeniowych są na ogół honorowane. Możesz mieć jednak w takiej sytuacji dodatkowe trudności przy opłaceniu rachunku np. za opiekę medyczną. W przypadkach zdarzeń losowych, takich jak kradzieże, straty, szkody w mieniu itp., zgłoś je w dzielnicowej komendzie policji (w zależności od tego, w której dzielnicy miało miejsce zdarzenie). Następnie uzyskaj odpowiednie zaświadczenie o zaistniałym zdarzeniu w komendzie miejskiej policji w Ułan Bator (oddział dla cudzoziemców), aby przedstawić je firmie ubezpieczeniowej w Polsce. Zalecamy wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

Cudzoziemiec przyjeżdzający do Mongolii w celu podjęcia pracy lub mieszkający w Mongolii powinien ubezpieczyć swoje zdrowie zgodnie z przepisami mongolskiej ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Cudzoziemiec zajmujący się działalnością gospodarczą lub pracujący powinien poddać się obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zdrowie

Szczepienia nie są obowiązkowe. Zalecamy szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, ewentualnie przeciw wściekliźnie oraz tyfusowi, jeśli planujesz wyprawa w teren. W Mongolii zdarzają się zachorowania na żółtaczkę (typu A, B i C), robaczyce, a także zatrucia pokarmowe i biegunki, których przyczyną może być żywienie się w przypadkowych zakładach gastronomicznych, szczególnie w okresie letnim. Występuje też zagrożenie wścieklizną i tyfusem. W związku z występującymi lokalnie ogniskami chorób zakaźnych (m.in. dżumy) i wprowadzanymi przez władze Mongolii kwarantannami, mogą występować ograniczenia w dostępie do niektórych regionów lub miast. W lecie zdarzają się zachorowania na cholerę oraz wirusowe zapalenie opon mózgowych. Występuje zagrożenie wirusem HIV. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Występują przypadki wirusa ptasiej grypy H5N1. Ze względu na różnice wysokości (przeciętnie 1300-1600 m n.p.m.) dłuższe pobyty mogą być szkodliwe dla osób cierpiących na zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego. W Mongolii nie należy pić wody nieprzegotowanej. Uważaj na spożywane u gościnnych gospodarzy mleko, kumys oraz mięso.

Poziom świadczonej opieki zdrowotnej jest bardzo niski. Brak powszechnej dostępności zagranicznych lekarstw. Placówki medyczne istnieją tylko w większych miastach. Uzyskanie szybkiej pomocy w sytuacjach nagłych poza ośrodkami miejskimi jest praktycznie niemożliwe. W Ułan Bator doba w szpitalu wraz ze standardowymi zabiegami kosztuje przeciętnie 50-70 USD; na prowincji może to być kwota o 20-25% niższa. Placówki medyczne wymagają zazwyczaj uiszczenia opłaty w gotówce przed świadczeniem usług.

Podróżowanie po kraju

Całe terytorium Mongolii jest dostępne dla cudzoziemców. Przebywanie w 30-kilometrowej strefie przygranicznej wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia mongolskiej straży granicznej. Można je uzyskać w komendzie straży granicznej w Ułan Bator lub w jej terenowych oddziałach w aimakach (miasta wojewódzkie). Zezwolenie wydawane jest na podstawie podania, za którego rozpatrzenie pobierana jest opłata. Do podania dołącz dokumenty wymagane przez straż graniczną (np. fotokopię dokumentów rejestracyjnych samochodu, fotokopię dokumentu paszportowego wraz ze stroną, na której znajduje się wiza, listę osób przekraczających granicę). Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia trwa przeciętnie około trzech dni roboczych.

Największe ograniczenia w podróżowaniu po kraju powodują: zły stan dróg, słabo rozwinięty transport drogowy, braki w zaopatrzeniu w niektóre podstawowe artykuły. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na ulicach z uwagi na nierespektowanie przepisów ruchu drogowego przez miejscowych użytkowników dróg.

W Mongolii nie jest uznawane polskie prawo jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.

W Mongolii działa bardzo wiele firm turystycznych oferujących wynajem samochodów (jeepów) z przewodnikiem lub bez; cena ok. 60-80 USD za dzień.

Cło

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy. Przy wjeździe wypełnia się deklarację celną. Nie ma żadnych szczególnych ograniczeń celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów. Wywóz dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych jest obłożony restrykcjami, jeśli nie mają one certyfikatu wystawionego przez uprawniony do sprzedaży punkt państwowy (np. Muzeum Narodowe w Ułan Bator, sklepy wolnocłowe, antykwariaty itp.).

Przepisy prawne

Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą więzienia od 8 do 25 lat. W Ułan Bator obowiązuje całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych oraz spożywania napojów alkoholowych. Przez cały czas należy posiadać przy sobie paszport. W przypadku utraty paszportu zalecamy kontakt z najbliższą placówką państwa UE.

Przydatne informacje

Czas pracy urzędów: od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:30 – 17:30, z przerwą 12:30 – 13:30. Sklepy zazwyczaj są otwarte cały tydzień w godzinach 9:00 – 20:00.

Występują przerwy w dostawach prądu, awarie ogrzewania, braki w dostawach ciepłej wody (z wyjątkiem dużych hoteli). 

Podstawowym środkiem płatniczym jest gotówka. Poza Ułan Bator rzadko dostępne są bankomaty lub banki, w których można wymienić walutę. Niektóre sklepy i restauracje nie akceptują kart kredytowych.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}