W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Norwegia

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Według miejscowej Służby Bezpieczeństwa Policji (PST) w Norwegii obecnie obowiązuje stopień zagrożenia terrorystycznego na poziomie „możliwe”.

Obowiązujący stopień zagrożenia terrorystycznego wiąże się z podwyższonymi środkami bezpieczeństwa w miejscach, które policja norweska uzna za potencjalnie zagrożone w danym okresie. Możesz spodziewać się większej liczby patroli, bardziej szczegółowej kontroli na przejściach granicznych, lotniskach, terminalach portowych, a także częstszych i bardziej szczegółowych kontroli drogowych.

Policja norweska bardzo surowo traktuje wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym oraz zakłócanie porządku publicznego.

Stosuj się do norweskich przepisów, miej przy sobie ważny dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty). Zachowaj ostrożność w miejscach publicznych i dużych skupiskach ludzi. W razie zagrożenia bezwzględnie stosuj się do zaleceń władz i służb porządkowych.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie Służby Bezpieczeństwa Policji (Politiets sikkerhetstjeneste - PST).

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Od 2015 r. Norwegia wprowadziła:

 • tymczasowe kontrole graniczne na liniach promowych pomiędzy Norwegią i Danią oraz Niemcami,
 • zaostrzenie tzw. kontroli terytorialnej na obszarach przygranicznych ze Szwecją (tj. w regionach Østfold i Hedmark). Ma to uniemożliwić wjazd osobom, które nie mają niezbędnych dokumentów podróży.

Do Norwegii wjeżdżasz bez wizy, na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, niezależnie od celu Twojej podróży. Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom. Posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym w Norwegii, możesz napotkać problemy z załatwieniem spraw bankowych lub notarialnych.

Brak niezbędnych środków finansowych na czas pobytu w Norwegii nie może stanowić powodu do odmowy wjazdu obywatelowi RP lub jego wydalenia z Norwegii. Każdy pobyt dłuższy niż dozwolony dla obywatela Unii Europejskiej wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt. Turystycznie można przyjechać maksymalnie na 3 miesiące. Jeśli obywatel UE poszukuje pracy i zarejestrował się w norweskim urzędzie pracy, jego pobyt może trwać do 6 miesięcy.

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu o charakterze turystycznym, który nie przekracza 3 miesięcy. Jeśli chcesz zostać dłużej w Norwegii, np. aby podjąć pracę, dołączyć do rodziny, starać się o pobyt stały, zwróć się do Norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców (Utenriksdepartementet).

Norweska prowincja Svalbard, w przeciwieństwie do większości terenu Norwegii, nie należy do strefy Schengen. Ma ona odmienne regulacje dotyczące wjazdu i pobytu, co oznacza m.in. obowiązek kontroli dokumentów podróży po wjeździe i wyjeździe. Obywatele Polski nie muszą mieć wizy, jeśli chcą wjechać do Svalbardu. Więcej informacji o wymaganych dokumentach podróży znajdziesz na stronie Gubernatora Svalbardu (Sysselmannen på Svalvard).

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Nie ma obowiązku szczepień przed przyjazdem.

Jeśli ubezpieczasz się w NFZ, masz w Norwegii dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Obowiązują Cię te same zasady, co osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Aby skorzystać z pomocy medycznej, musisz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).  Za poradę medyczną w publicznej służbie zdrowia trzeba zapłacić tzw. udział własny (egenandel). Jest to opłata zryczałtowana, która nie podlega refundacji. Udział własny opłacają także Norwegowie objęci systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne. Dzieci do lat siedmiu otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie. Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie. Osoba nieubezpieczona w Polsce powinna koniecznie wykupić przed przyjazdem do Norwegii indywidualną polisę ubezpieczeniową, która obejmie przynajmniej koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także koszty transportu medycznego. Więcej informacji o norweskim systemie zdrowia, wraz z adresami placówek medycznych, znajdziesz na stronie Norweskiej Administracji ds. Zdrowia HELFO.

Podróżowanie po kraju

Podczas podróży po Norwegii pamiętaj, że klimat jest tu surowy, a odległości między miejscowościami duże – szczególnie w północnej części Norwegii. Jeśli planujesz podróż samochodem na północ Norwegii, przyjedź w okresie od końca maja do końca września. W pozostałych miesiącach należy liczyć się z tym, że niektóre drogi, mosty i przeprawy promowe mogą być zamknięte. Jeśli wybierasz się na Spitsbergen (prowincja Svalbard), przed wyjazdem zarezerwuj miejsce w hotelu. Przestrzegaj ściśle przepisów gubernatora Svalbardu dotyczących poruszania się w regionie.

Informacje dla kierowców

Podczas pobytu turystycznego możesz używać polskiego prawa jazdy. Obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez cały rok i zapinanie pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci mogą podróżować tylko w specjalnych fotelikach. Zimą bezwzględnie wymagane są opony zimowe z kolcami lub bez. W niektórych rejonach Norwegii zima rozpoczyna się już w październiku i może trwać do maja. W Oslo i niektórych innych dużych miastach należy opłacić specjalny podatek za jazdę na zimowych oponach z kolcami (piggdekkgebyr).

Kierowcy ciężarówek oprócz zimowych opon muszą mieć również łańcuchy. W razie braku odpowiednich opon lub innego sprzętu umożliwiającego jazdę w warunkach zimowych policja może zatrzymać pojazd do czasu ich uzupełnienia przez kierowcę. Korzystanie z telefonu komórkowego przez kierowcę podczas jazdy jest zabronione.

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego (dotyczy to również przepisów parkowania pojazdów), jest karane z całą bezwzględnością. Gdy kierowca złamie przepisy ruchu drogowego, policja norweska może wystawić mandat lub zaproponować karę w postaci aresztu. Jeśli zatrzymany kierowca nie zgadza się z proponowaną karą, policja przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia norweskiemu sądowi. Policja może zatrzymać prawo jazdy w przypadku nieodpowiedzialnej jazdy samochodem albo poważnych wykroczeń, np.:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • przekroczenia prędkości,
 • spowodowania wypadku drogowego.

Zgodnie z polskim prawem, prawo jazdy powinno być zwrócone do polskiego organu, który je wydał.

Policja norweska nie spisuje protokołów policyjnych z niegroźnych wypadków drogowych. Zostawia ocenę wypadków samym jego uczestnikom i firmom ubezpieczeniowym. Norweskie firmy ubezpieczeniowe posługują się znormalizowanym międzynarodowym protokołem powypadkowym, który powinieneś mieć zawsze ze sobą w pojeździe.

W Norwegii jest wiele płatnych dróg i tuneli. Pojawiają się dwa rodzaje tzw. bramek (bomstasjoner):

 • umożliwiające płatność gotówką i kartami płatniczymi,
 • w pełni automatyczne, działające w systemie Autopass, bez konieczności zatrzymywania się.

W drugim przypadku opłatę za przejazd można uregulować po przejechaniu bramki, w oznaczonych stacjach benzynowych przy drodze albo na stacjach benzynowych Esso. Ten ostatni sposób obowiązuje w aglomeracji Oslo.

Nie wolno kierować pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza Norwegią, jeśli nie ma w nim właściciela. Na witrynie internetowej norweskiego urzędu celnego (Tolletaten) znajduje się m.in. sporządzona w języku polskim informacja dotycząca poruszania się po Norwegii samochodem zarejestrowanym poza tym krajem. Nie dotyczy ona turystów, lecz osób z prawem pobytu w Norwegii.

W okresie zimowym policja i służby celne mają prawo zabronić jazdy samochodem, który nie ma zimowych opon lub łańcuchów. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Miejsca parkingowe w Norwegii służą tylko do tymczasowego zatrzymania pojazdu. Dopuszczalny czas znajduje się na oznaczeniach parkingu. Dłuższy pobyt na nich jest niedopuszczalny. Mandaty za niedozwolone parkowanie są bardzo wysokie i mogą być wystawione nie tylko przez policję, ale także przez firmy prywatne współpracujące z władzami.

Największe miasta Norwegii, dbając o jakość powietrza, mogą wprowadzać czasowe ograniczenia w ruchu pojazdów silnikowych w obszarze miejskim, w tym np. zakaz wjazdu dla pojazdów z napędem wysokoprężnym (Diesla). Informacje o ograniczeniach i okresie ich obowiązywania znajdziesz na stronach urzędów miast (Oslo, Bergen, Trondheim).

Zimą nocowanie w samochodach przy bardzo niskich temperaturach, często także po spożyciu alkoholu, może zakończyć się śmiercią w wyniku zamarznięcia.

Cło

Norwegia nie jest w pełni objęta europejską unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii mogą przywieźć ograniczoną liczbę towarów do użytku osobistego, których nie wolno sprzedawać. Określenie „do użytku osobistego” dotyczy także towarów przewożonych z przeznaczeniem na prezenty. Ich sprzedaż jest naruszeniem prawa. Grozi za nie konfiskata oraz dodatkowa kara. W poważniejszych przypadkach władze mogą skonfiskować także pojazd, którym towary były przewożone.

Osoby przebywające w Norwegii dłużej niż 24 godziny mogą wwieźć ze sobą towary o łącznej wartości do 6.000 NOK, bez cła i podatku akcyzowego. Osoby przebywające krócej niż 24 godziny mogą wwieźć towary o łącznej wartości do 3.000 NOK, bez cła i podatku akcyzowego.

Bez cła i innych podatków można wwieźć do Norwegii niżej wymienione towary, jeśli nie przekraczają one ustalonych limitów:

 • Napoje alkoholowe: mogą je przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje z zawartością alkoholu powyżej 22 proc. mogą wwozić osoby, które ukończyły 20. rok życia.
 • Poszczególne limity: napoje spirytusowe: powyżej 22% alkoholu, do 60% włącznie (1 litr), wino: powyżej 2,5% alkoholu, do 22% włącznie (1,5 litra), piwo: powyżej 2,5% (również mocne piwo) lub gotowe drinki/cydr powyżej 2,5% alkoholu, do 4,7% włącznie (2 litry).
 • Limit na napoje spirytusowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru, a limit na wino może zostać wymieniony na piwo/drinki/cydr, w przeliczeniu litr za litr.
 • Wino oraz piwo/drinki/cydr nie mogą zostać wymienione na mocniejsze alkohole.
 • Oprócz limitu towarów zwolnionych z cła i akcyzy, można zgłosić do oclenia w Norwegii maksymalnie 27 litrów piwa lub wina, cztery litry wódki, 400 sztuk papierosów oraz 500 gramów wyrobów tytoniowych lub snusa.
 • Papierosy i wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia). Limit na wyroby tytoniowe może zostać wymieniony na 1,5 litra wina lub piwa/drinków/cydru.
 • Żywność, produkty mięsne i mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG): w sumie 10 kg mięsa i przetworów mięsnych, sera, karmy zwierzęcej oraz innych rodzajów żywności. Przywóz wymienionych produktów spoza terenu UE/EOG jest zabroniony. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy potrzebnych na czas podróży.

Towary, których przywóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia, to:

 • narkotyki, trucizny i lekarstwa (wolno przywieźć niewielkie ilości lekarstw do osobistego użytku),
 • wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 procent,
 • broń i amunicja,
 • fajerwerki,
 • ziemniaki,
 • ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne,
 • rośliny, części roślin przeznaczone do uprawy,
 • mięso, produkty mięsne,
 • mleko oraz produkty mleczne z krajów spoza EOG.

Przywóz produktów rolnych podlega szczególnym ograniczeniom importowym. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet). Bez okazania świadectwa fitosanitarnego, można do użytku prywatnego wwieźć do Norwegii:

 • do 10 kilogramów owoców, jagód i warzyw, z wyjątkiem ziemniaków,
 • do 25 sztuk kwiatów ciętych,
 • do 3 kilogramów cebulek i sadzonek kwiatowych,
 • do 5 sztuk roślin doniczkowych (domowych) z krajów europejskich,
 • do 50 paczek nasion porcjowanych.

Nie wolno wywozić z Norwegii ilości większej niż 15 kilogramów ryb lub produktów rybnych na osobę. Limit ten dotyczy morskich połowów sportowo-rekreacyjnych w norweskich wodach terytorialnych. Nie obejmuje natomiast ryb słodkowodnych, łososia, pstrąga oraz golca. Dodatkowo do ilości określonej limitem można wywieźć z Norwegii rybę w całości, w charakterze trofeum.

Paliwo: oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania i przewozu paliwa.

Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska i inne waluty) o maksymalnej wartości 25.000 NOK. Gotówkę o wartości, która przekracza tę kwotę, musisz zadeklarować służbom celnym na specjalnym formularzu podczas przekraczania granicy. Policja i służby celne surowo traktują posiadanie towarów niezadeklarowanych, jeśli przekraczają dopuszczalne normy, a przewożąca je osoba przekroczyła granicę tzw. zielonym pasem odprawy celnej.

Informacji o szczegółowych przepisach celnych, rodzaju i liczbie lekarstw, które można wwieźć do Norwegii, udziela norweski urząd celny.

Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Norwegii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Norwegii jest wydany przez sklep druk Tax Free wraz z dowodem zapłaty za towar. Dotyczy to sklepów będących w sieci Global Refund. Zakupione towary w stanie nienaruszonym trzeba okazać w punkcie odbioru podatku VAT dla turystów. Trzeba także pokazać paszport lub dowód osobisty. Punkty te znajdują się na wszystkich lotniskach międzynarodowych oraz na samochodowych przejściach granicznych. Jeśli kupujesz w sklepach spoza sieci Global Refund, sklep może wystawić wywozową deklarację celną, którą pokażesz urzędowi celnemu wraz z zakupionym towarem. Wypełnione deklaracje celne wysyłasz następnie pocztą do sklepu, aby otrzymać zwrot VAT na podane konto bankowe.

Przywóz zwierząt regulują specjalne przepisy. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Nie wolno przywozić do Norwegii zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz większości produktów pochodnych. Przykładami gatunków zagrożonych są: słoń, lampart, tygrys, wilk, rosomak, niektóre gatunki węży i krokodyli, część ptaków drapieżnych, jaja niektórych gatunków ptaków oraz wybrane orchidee i kaktusy.

Psy i koty możesz przywieźć z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt zgodnego z regulacją EU 998/2003. Wyjątkiem są rasy zakazane: pitbull terier, amerykański staffordshire terier, brazylijski fila, toso inu i dog amerykański. Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Norwegii muszą mieć paszporty. Aby wyrobić paszport zwierzęcia z emblematami UE, potrzebujesz dokumentów z danymi o właścicielu zwierzęcia oraz imieniem zwierzęcia, jego gatunkiem, rasą, płcią, datą urodzenia i umaszczeniem. Trzeba także przedstawić zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć elektroniczny chip, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest wymagane. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Od 1 maja 2013 r. trzeba także zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie oraz podać lekarstwa przeciwko Echinococcus multilocularis. Wjeżdżając do Norwegii, należy skontaktować się ze służbą celną na granicy.

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. Mogą kontrolować pojazdy i osoby nie tylko na przejściach granicznych, lecz także na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel, przywożenie narkotyków, przemyt produktów alkoholowych traktowane są bardzo surowo.

Zdarzały się przypadki konfiskaty pieniędzy i przedmiotów, jeśli pojawiało się podejrzenie, że zostały uzyskane w wyniku nielegalnej pracy bądź działalności handlowej. Niezapłacenie grzywny za naruszenie przepisów drogowych lub celnych może skończyć się aresztem.

Policja traktuje noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi z ostrzem dłuższym niż 7 cm  na równi z posiadaniem broni. Trzeba mieć na to zezwolenie władz miejscowych. Zanim wwieziesz do Norwegii gaz łzawiący lub inne przedmioty, które można uznać za niebezpieczne, skontaktuj się z policją norweską.

Jeśli naruszysz prawo karne i zatrzyma Cię policja, pamiętaj o swoich podstawowych prawach cudzoziemca:

 • prawo do tłumacza,
 • prawo do pomocy adwokata,
 • prawo do kontaktu z konsulem.

Wykaz praw aresztowanego znajduje się na stronie policji.

 

System opieki nad małoletnimi

Rodzice, którzy jadą do Norwegii z dziećmi, powinni zapoznać się z norweskim systemem opieki nad małoletnimi. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ambasady RP w Oslo.

Przydatne informacje

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego wśród Norwegów pozwala swobodnie komunikować się w tym języku. Jednak jeśli planujesz dłuższy pobyt i pracę w Norwegii, warto podjąć naukę języka norweskiego – w Polsce jest wiele szkół, które oferują naukę tego języka.

Przy wymianie walut musisz okazać dokument tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba, która płaci kartą płatniczą lub kredytową wydaną poza Skandynawią. Akceptowana jest większość kart. Zdarza się, że przy tego typu transakcjach nie jest uznawany dowód osobisty i trzeba okazać paszport.

Ambasada RP w Oslo zwraca uwagę, że aby założyć w Norwegii konto bankowe, musisz mieć paszport. Określają to przepisy bankowe.

Na każdej stacji benzynowej otrzymasz broszurę, która zawiera informację na temat stacji benzynowych danej sieci na terenie całego kraju sprzedających paliwo LPG. Jeśli podróżujesz samochodem na gaz i korzystasz z przepraw promowych, skontaktuj się z operatorem promu i zapoznaj się z warunkami przewozu na pokładzie pojazdów tego typu.

W Norwegii kamizelki ratunkowe na pokładach motorówek, łodzi i pontonów są obowiązkowe. Kamizelki powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Zdarza się coraz więcej wypadków wodnych, zwłaszcza podczas łowienia ryb, również z udziałem obywateli polskich. Zalecamy zakładanie kamizelek ratunkowych na pokładach jednostek wodnych. Możliwe są nagłe i dynamiczne zmiany warunków pogodowych, a fiordy mają zróżnicowaną głębokość i siłę prądów morskich.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.