W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Panama

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W  stolicy występuje duże zagrożenie przestępczością (napady połączone z kradzieżą), która zwiększyła się w wyniku panującej epidemii Covid-19. Napady rabunkowe (bardzo często przy użyciu broni palnej) zdarzają się najczęściej w nocy, w starej części miasta, tzw. Casco Viejo, w okolicach Avenida Central, a także w dzielnicach biedniejszych - Curundu, San Miguelito, Calidonia i Chorillo. Dużo gorsza sytuacja panuje w mieście Colón. Niebezpieczny jest również pas graniczący z Kolumbią, gdzie działają zorganizowane bandy zbrojne i przemytnicze.

Z uwagi na duże natężenie ruchu oraz miejscowe zwyczaje motoryzacyjne piesi powinni zachować szczególną ostrożność na ulicach.

Panama leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub tsunami są dostępne na poniższej stronie.

Wjazd i pobyt

Między Polską a Panamą obowiązuje umowa o ruchu bezwizowym. Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Zgodnie z nią turyści mający ważne polskie paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Panamy do 3 m-cy bez wiz. Należy jednak pamiętać, że każdy przyjeżdżający do tego kraju ma obowiązek posiadania biletu powrotnego oraz minimum 500 USD na koszty pobytu (gotówka nie jest konieczna, wystarczy udokumentowany stan konta bankowego i karta kredytowa). Panamska służba graniczna podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą długości pobytu cudzoziemca w Panamie. Turystom zabrania się podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 

Obowiązuje zakaz wjazdu na terytorium kraju dla podróżnych, którzy przebywali w ciągu ostatnich 21 dni, w Sierra Leone, Gwinei lub Liberii.

Ubezpieczenie

W Panamie nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego. Z racji bardzo wysokich kosztów opieki medycznej zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej o możliwie szerokim zakresie ubezpieczenia, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane w momencie wystąpienia zdarzenia tzn. w przypadku wizyty lekarskiej zazwyczaj wymaga się pokrycia pełnej sumy poniesionych kosztów, a w razie potrzeby hospitalizacji szpitale wymagają wniesienia depozytu na poczet leczenia. W momencie potrzeby skorzystania z usługi medycznej lub ulegnięcia wypadkowi należy natychmiast powiadomić ubezpieczyciela, który powinien uruchomić procedury ubezpieczeniowe, a w sytuacji potrzeby hospitalizacji wskazać szpital, z którym posiada umowę na opiekę medyczną. Ubezpieczyciel powinien poinformować również, czy poszkodowany ma pokryć koszty we własnym zakresie, a następnie wystąpić o ich refundację, czy też koszty te zostaną pokryte bezpośrednio przez ubezpieczyciela.

Przy wjeździe samochodem cudzoziemcy muszą posiadać ubezpieczenie komunikacyjne.

Zdrowie

Od podróżujących z Polski nie wymaga się obowiązkowych szczepień, jednak, bez względu na posiadane obywatelstwo, osoby podróżujące z kontynentu afrykańskiego lub z Brazylii są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko żółtej febrze.

W prowincjach północno-zachodnich Panamy, przy granicy z Kostaryką, na południowym wschodzie, w pasie przygranicznym z Kolumbią oraz w biednych dzielnicach stolicy pojawiają się przypadki malarii i dengi - chorób przenoszonych przez komary. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej wymaganych szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W roku 2015 i 2016 odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, np. Brazylia, żądają, aby osoby podróżujące z Panamy miały aktualne szczepienie przeciw żółtej febrze.

Wizyta u lekarza kosztuje od 30 do 200 USD, doba w szpitalu od 100 do 300 USD, a wizyta na pogotowiu – od $70 do $1000. Prywatne usługi medyczne w stolicy utrzymują się na dobrym poziomie. W innych miejscowościach pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Lekarstwa są bardzo drogie, dlatego osobom, które wymagają stałego leczenia rekomenduje się przywiezienie ich z Polski.

Informacje dla kierowców

Do 3 miesięcy od momentu przekroczenia granicy można legalnie posługiwać się polskim prawem jazdy, po tym okresie wymagane jest posiadanie miejscowego prawa jazdy. Z uwagi na zły stan techniczny ulic i dróg, duże natężenie ruchu oraz miejscowe zwyczaje motoryzacyjne (zwłaszcza w stolicy) liczne są wypadki. Obywatele Panamy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego, ale zazwyczaj opłacają tak niską składkę, że nie pokryje ono wszystkich szkód, a ściągalność kosztów napraw od miejscowych kierowców-sprawców wypadków jest niewielka.

Istnieje możliwość wynajęcia samochodu.

Między Panamą a Kolumbią nie ma połączenia drogowego.

Cło

Turysta ma prawo wwozu i wywozu do 10 tys. USD w gotówce. Większe kwoty należy zadeklarować w dokumencie odprawy celnej (formularze wręczane są wraz z kartą zgłoszeniową w samolocie lub przed przekroczeniem granicy). Należy jednak unikać wwożenia większej ilości gotówki (powyżej 10 tys. USD). Zadeklarowanie takiej kwoty w deklaracji celnej może narazić turystę na niebezpieczeństwo napadu i kradzieży podczas dalszej podróży. Nie podlegają ocleniu wwożone rzeczy osobiste na sumę do 2000 USD. W ramach tej kwoty turysta ma prawo wwieźć do 400 szt. papierosów, 5 butelek alkoholu oraz urządzenia elektroniczne używane na potrzeby własne (np. tylko jeden laptop na osobę). W Panamie obowiązuje 7-procentowy podatek od usług i towarów przetworzonych, 10% na alkohole, 15% na wyroby tytoniowe, jednak nie jest on zwracany turystom.

Przepisy prawne

Posiadanie, przemyt, produkcja  i handel narkotykami są bardzo surowo karane, posiadanie nawet drobnej ilości narkotyków grozi 15-letnim więzieniem. Samo przebywanie w towarzystwie osoby mającej ze sobą nielegalne substancje jest podstawą do aresztowania. Należy uważać na podejrzane osoby, które mogą próbować wykorzystać turystów do przemytu narkotyków. Pod żadnym pozorem nie wolno zgadzać się na propozycję przewiezienia do Polski paczek niewiadomego pochodzenia.

Przydatne informacje

W Panamie sprawnie pracuje sieć Metrobusów oraz dwie linie metra. Użytkowanie ich wymaga zakupu karty (dostępnej na każdej stacji metra, gdzie również można doładować kartę). Na przystankach autobusowych nie ma rozkładów jazdy ani informacji o częstotliwości przyjazdu autobusów. W celu zapoznania się z trasą autobusów oraz ich najbliższym przyjazdem, należy pobrać aplikację „Mi Bus Panama”.

Taksówki nie są drogie, ale kierowcy nie posługują się licznikami. Ceny za przejazd należy każdorazowo negocjować. Zaleca się korzystanie z usług przewoźników typu Uber ze względu na nowszą flotę, z góry ustalone, często niższe, ceny, a także bezpieczeństwo.

Walutą oficjalną Panamy jest balboa, jednakże w obrocie używany jest dolar amerykański, którym można się posługiwać na terytorium całego kraju. Praktycznie wszędzie można płacić kartami debetowymi i kredytowymi, również wydanymi przez polskie banki – karty Visa i MasterCard w mieście Panamy, oraz poza - większych miasteczkach, hotelach,  restauracjach, supermarketach i stacjach benzynowych. Zalecane jest posiadanie gotówki podczas samodzielnych wypraw w odleglejsze miejsca (w szczególności na Archipelag San Blas, plaże w małych miasteczkach typu Santa Catalina, Playa Venado i innych, gdzie nie ma pobliskich bankomatów, a większość punktów usługowych wymaga płatności gotówką). Przy płaceniu kartą zawsze wymagane jest dodatkowo okazanie dokumentu tożsamości posiadacza karty. Wypłaty gotówki z bankomatów ograniczone są każdorazowo do kwoty 500 USD, a transakcja taka obciążona jest opłatą w wys. 5,35 USD, niezależnie od dodatkowej opłaty polskiego banku. 

System telefonii komórkowej nie jest kompatybilny z systemami w Polsce.

Napięcie w gniazdkach: 110 V/60 Hz, wtyczki i gniazdka typu A i B (Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych oraz reszcie krajów Ameryki Środkowej).

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}