W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Peru

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do:

  • terenów przy granicy z Kolumbią

  • regionu VRAE

Na pozostałym terytorium kraju MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności ze względu wysoki poziom przestępczości pospolitej.

Region VRAE stanowi główne centrum produkcji narkotyków w Peru i pozostaje w dużej mierze pod kontrolą karteli. W regionie działają także pojedyncze oddziały organizacji terrorystycznej „Świetlisty szlak”, powiązane z gangami narkotykowymi, przeciwko którym peruwiański rząd prowadzi operacje zbrojne.

Możliwe są także demonstracje, strajki i blokady głównych dróg, także w regionach turystycznych.

Na trasie z lotniska do centrum Limy zaleca się korzystanie z taksówek firm oficjalnie uznanych przez władze lotniska i mających swoje stanowiska wewnątrz terminalu przylotów. Uwaga, taksówkarze na lotniskach są skłonni zawyżać ceny wobec turystów zagranicznych. Warto sprawdzić kilka ofert i negocjować koszt przejazdu. Zdecydowanie odradza się korzystanie z przypadkowych taksówek odjeżdżających z postoju przed dworcem lotniczym.

Trzęsienia ziemi - występują szczególnie na wybrzeżu i w rejonach górskich. Należy opuścić budynek i udać się do miejsc odkrytych z daleka od zabudowań. Opuszczając budynki wysokie nie należy korzystać z wind. Jeżeli opuszczenie budynku nie jest to możliwe należy udać się do tzw. stref bezpieczeństwa (zona de seguridad), oznaczonych specjalnym zielonym znakiem, znajdują się one zazwyczaj w pobliżu kolumn, ścian nośnych, lub szybów windowych. Należy oddalić się od okien budynku oraz jakichkolwiek obiektów, które mogą  się przewrócić.

Silne opady, powodzie - występują w rejonach górskich i selwie (marzec - listopad). Należy oddalić się od brzegów rzeki w stronę wzniesień i wzgórz. Nie wolno wchodzić do strumieni wodnych sięgających powyżej kolan, ani wchodzić na mosty do których zbliża się poziom wody. Należy oddalić się od skrzynek wysokiego napięcia.

Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub tsunami są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Z obowiązku wizowego zwolnieni są obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych Mogą przebywać na terytorium łącznie do 183 dni w okresie 365 dni. Wizy nie potrzebują także obywatele polscy przybywający do Peru na pobyt krótkoterminowy - do 90 dni - np. na konferencje, wydarzenia naukowe, sportowe, itp. Z obowiązku wizowego zwolnieni są także Polacy przybywający do Peru jako studenci, dziennikarze lub w interesach, których pobyt nie wyniesie dłużej niż 90 dni w okresie 6 miesięcy. Podczas wjazdu należy jednak podać termin przewidywanego opuszczenia kraju. Przekroczenie dozwolonego terminu pobytu oznacza konieczność zapłacenia kary - ok. 1 USD za każdy dzień zwłoki - podczas wyjazdu z Peru. W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu pobytu należy skontaktować się z placówką Dirección General de Migraciones. Nie wymaga się określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przy wylotach za granicę nie obowiązuje opłata lotniskowa (jest ona wliczona w bilet), taka opłata obowiązuje natomiast na niektórych lotniskach krajowych przy przelotach liniami wewnętrznymi, wynosi ok. 6 USD. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.

Nie ma obowiązku meldunkowego. Funkcję meldunku spełnia wręczany na przejściach granicznych, lub jeszcze na pokładzie samolotu, formularz wjazdowy, tzw. Tarjeta Andina, który należy bezwzględnie zwrócić przy wyjeździe (jego utrata przedłuża odprawę na granicy).

Ubezpieczenie

Nie jest obowiązkowe, należy jednak pamiętać, że w razie wypadku trzeba pokryć wszelkie koszty medyczne. Zalecane jest wykupienie polisy, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisy polskich towarzystw są powszechnie uznawane). Ponadto zalecane są odpowiednie ubezpieczenia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakarstwo i inne sporty wysokiego ryzyka. Warto pamiętać, że kosztem ekspedycji ratunkowej przeważnie obciążana jest osoba, na rzecz której taka ekspedycja jest organizowana.

Zdrowie

Zalecamy szczepienie przeciwko febrze osobom podróżującym na tereny położone na wysokości poniżej 2300 m. n.p.m. w regionach: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali, Puno, Cuzco, Junín, Pasco i Huánuco, jak również płn. część Apurimac, płn. część Huancavelica, płn.-wsch. część Ancash, wsch. część La Libertad, płn.-wsch. część Cajamarca, płn. i płn.wsch. część Ayacucho i wsch. część Piura. Szczepień przeciw żółtej febrze można dokonać na miejscu (koszt ok. 15 USD), co najmniej na 10 dni przed udaniem się w rejony zagrożone chorobą. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W Peru odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika; zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Opieka medyczna jest ogólnie dostępna w większych ośrodkach miejskich. Zalecane jest korzystanie z placówek prywatnych. Koszt wizyty lekarskiej w klinikach o standardzie porównywalnym do europejskiego jest jednak wyższy niż w Polsce i wynosi 50-100 USD. Doba w szpitalu lub klinice kosztuje od 50-100 USD wzwyż. Przy zakupie leków należy korzystać z dużych, markowych aptek, gdyż zdarzają się przypadki sprzedawania podrobionych produktów farmakologicznych. Większość aptek nie żąda okazania recepty od lekarza nawet przy zakupie antybiotyków.

Choroba wysokościowa. Podczas podróży w wyżej położone regiony Peru (np. do Cuzco, ok. 3400 m n.p.m.) u wielu osób występują objawy choroby wysokościowej (soroche): bóle głowy, brzucha czy torsje. Ustają one na ogół po mniej więcej jednej dobie, jednakże osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem podróży w Andy. Sprawdzonym sposobem na złagodzenie efektu soroche jest przestrzeganie odpowiedniej diety (posiłki lekkostrawne, bez mięsa, mleka i alkoholu) w przeddzień i w pierwszych dniach pobytu w rejonie wysokogórskim.

Podróżowanie po kraju

Osoby, planujące poruszać się własnym lub wypożyczonym na miejscu środkiem komunikacji (samochód, motocykl) powinni mieć na uwadze zły stan dróg w wielu miejscach poza głównymi ośrodkami miejskimi, w szczególności w terenach górskich. Należy unikać poruszania się w porze nocnej.

Należy liczyć się z możliwością blokad dróg na obszarach górskich i wiejskich, w wyniku czego pewne regiony mogą być okresowo odcięte od reszty kraju. Ważniejsze drogowe przejścia graniczne to Aguas Verdes i La Tina (Ekwador), Desaguadero i Kasani (Boliwia) oraz Tacna (Chile). Stanowczo zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy podróżowaniu po dżungli, szczególnie szlakami wodnymi, w tym bezwzględne korzystanie z przewodników miejscowych oraz utrzymywanie kontaktu z lokalnymi władzami administracyjnymi bądź policyjnymi w poszczególnych wioskach i miasteczkach.

Międzymiastowa komunikacja drogowa obsługiwana jest przez liczne przedsiębiorstwa autobusowe. Zazwyczaj posiadają one własne terminale, często oddalone od siebie. Renomowane firmy, obsługujące główne miasta na wybrzeżu oraz Puno, Cuzco i Arequipa, dysponują nowoczesną, dobrze utrzymaną i dość bezpieczną flotą. W mniejszych ośrodkach działają gorsze, mniej regularne linie, mające wysłużony, często zawodny tabor. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ostrożność przy wyborze firm transportowych - szczególnie w terenach górskich. Ze względu na dość częste napady na autobusy turystyczne - szczególnie na północy kraju - zaleca się podróżowanie w dzień. W porze deszczowej (od listopada do kwietnia) w regionach górskich należy liczyć się z przerwami w komunikacji z uwagi na lawiny błotne.

Istnieją połączenia rzeczne obsługujące miasta na wschodzie kraju (np. Pucallpa i Iquitos), skąd można udać się Amazonką do Brazylii (Tabatinga). Stanowczo zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy indywidualnym podróżowaniu po dżungli, szczególnie szlakami wodnymi, w tym bezwzględne korzystanie z usług przewodników miejscowych oraz utrzymywanie kontaktu z lokalnymi władzami administracyjnymi bądź policyjnymi w poszczególnych wioskach i miasteczkach.

Kilka razy w miesiącu działa kolej łącząca Limę z Huancayo (tzw. kolej Malinowskiego).

Peru ma dobrze rozwiniętą sieć lotnisk krajowych i linii lotniczych obsługujących trasy wewnętrzne. Ze względu na utrudnienia komunikacyjne mogące wystąpić w trakcie podróży po Peru zaleca się zaplanowanie powrotu do Limy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego powrotu do Polski. Jest to szczególnie istotne w przypadku posiadania biletu tzw. tanich przewoźników, którzy nie oferują możliwości zmiany terminu lotu ani zwrotu pieniędzy za bilet, niezależnie od okoliczności losowych.

Poważną niedogodnością jest brak jednolitego systemu komunikacji publicznej w miastach, choć w ostatnich latach ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Najtańszym i najpowszechniejszym wśród ludności miejscowej środkiem transportu w miastach są minibusy - tzw. combis. Bilet w zależności od długości trasy kosztuje ok. 0.50-3 soli. Pojazdy te są jednak bardzo często w kiepskim stanie technicznym, a ich kierowcy jeżdżą dość brawurowo. W miastach mniejszych lub na obrzeżach większych ośrodków popularne są mototaksówki. Bardzo wygodnym i tanim środkiem transportu są taksówki samochodowe. Zalecane jest jednak korzystanie z bardziej renomowanych firm. Cenę przejazdu zawsze uzgadnia się z taksówkarzem przed kursem.

Cło

Nie ma ograniczeń i regulacji prawnych dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy w kwocie mniejszej niż 10 tys. USD na osobę (większe kwoty lub ich równowartość, np. w papierach wartościowych, należy zadeklarować podczas przekraczania granicy). Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie obowiązujących. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące transportu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Wywóz wyrobów rzemiosła artystycznego i ludowego poddany jest kontroli. Zabronione jest wywożenie dóbr kultury o znacznej wartości, w szczególności archeologicznej, bez specjalnych zezwoleń. Przy zakupie wyrobów artystycznych imitujących wyroby kultur prekolumbijskich należy zachować dowód zakupu (niektórzy rzemieślnicy stosują charakterystyczne oznaczenia swoich wyrobów). Podczas zakupu roślin (np. orchidee), lub eksponatów przyrodniczych (gabloty z owadami) należy zachować dowód zakupu, jak również skonsultować ze sprzedawcą ew. kwestię odpowiednich zezwoleń władz na wywóz tych rzeczy z kraju. Surowo zabroniony jest przemyt substancji odurzających.

Przewóz produktów zawierających nawet śladowe ilości koki (np. herbata, cukierki) zakupionych w sprzedaży ogólnodostępnej w Peru, także w sklepach pamiątkowych i w strefie bezcłowej lotniska, nie zwalnia z przestrzegania przepisów krajów docelowych podróży i może narażać na odpowiedzialność prawną podczas kontroli granicznej przy wjeździe do państw, gdzie przywóz takich produktów jest zabroniony.

Przepisy prawne

Przemyt i posiadanie środków odurzających, a także handel nimi podlegają bezwzględnym i wysokim karom - od 6 do 25 lat pozbawienia wolności. W żadnym wypadku nie należy podejmować się przewiezienia przez granicę przesyłek lub paczek z nieznaną zawartością lub pochodzących od nieznajomych osób.

Należy także wystrzegać się popadania w jakikolwiek konflikt z prawem. Cudzoziemiec jest często bezradny wobec skomplikowanych procedur sądowych i rozbudowanej biurokracji, jak również postępowania niektórych przedstawicieli policji.

Przydatne informacje

Urzędy czynne są w godzinach 9.00-13.00 i 14.00-17.00 (poniedziałek-piątek). Większość sklepów jest otwarta w godzinach 9.00-21.00. Czynne są również sklepy całodobowe.

Akceptowane są karty kredytowe (np.: VISA, MasterCard, American Express). W dużych sklepach i restauracjach można płacić dolarami amerykańskimi.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}