W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Chcesz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)? A może chcesz sprawdzić, czy twój pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń? Pamiętaj, że wiele spraw możesz załatwić przez internet. Wystarczy, że założysz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i potwierdzisz swoją tożsamość.

www.zus.pl

Informacje:

 • Z PUE ZUS mogą korzystać:

  • osoby ubezpieczone (na przykład pracownicy, zleceniobiorcy),
  • płatnicy składek (na przykład: pracodawcy, osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą),
  • świadczeniobiorcy (na przykład emeryci i renciści),
  • lekarze,
  • komornicy,
  • osoby uprawnione do Polskiego Bonu Turystycznego i przedsiębiorcy turystyczni.

  Płatnik składek 

  to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

 • Na PUE ZUS możesz załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Na swoim profilu znajdziesz zakładkę odpowiednią dla każdej roli (np. jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek). W zakładce znajdziesz dane i usługi, z których możesz skorzystać. 

  Jako użytkownik PUE ZUS możesz przeglądać swoje role i nadane pełnomocnictwa. Możesz też  nadać nowe upoważnienie wskazanej przez ciebie osobie. Wystarczy, że wypełnisz i prześlesz do nas formularz pełnomocnictwa ZUS PEL. Możesz również odwołać pełnomocnictwa. W tym celu wypełnij i prześlij do nas formularz PEL-O.

  Przez PUE ZUS możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Gdy potwierdzimy twoją tożsamość, otrzymasz informacje o twoich danych i sprawach, które u nas załatwisz. Będziesz mógł z pomocą konsultanta złożyć wniosek lub zarezerwować wizytę w wybranej placówce.

   

  PUE ZUS DLA UBEZPIECZONYCH (na przykład pracowników, zleceniobiorców)
  W zakładce „ubezpieczony” możesz: 

  • sprawdzić stan swojego konta w ZUS;
  • sprawdzić informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił cię pracodawca, zleceniodawca oraz sprawdzić informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • sprawdzić, czy członkowie twojej rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • sprawdzić informacje o zwolnieniach lekarskich oraz ustawić subskrypcje z powiadomieniem na SMS lub e-mail, który otrzymasz, gdy lekarz wystawi ci elektroniczne zwolnienie (e-ZLA);
  • obliczyć w kalkulatorze emerytalnym swoją przyszłą prognozowaną emeryturę;
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia A1 (Zaświadczenie, które potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Jest ono potrzebne np. jeśli zamierzasz wykonywać pracę w krajach Unii Europejskiej); 
  • złożyć wniosek z programu Rodzina 500+;
  • złożyć wniosek z programu Dobry Start 300+;
  • samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS. 

  PUE ZUS DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW (na przykład emerytów i rencistów)
  W zakładce „świadczeniobiorca” możesz:

  • sprawdzić informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach);
  • mieć dostęp do formularzy PIT;
  • sprawdzić, czy członkowie twojej rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • złożyć wniosek o zmianę danych do wypłaty świadczenia, np. podać numer swojego rachunku bankowego.

  PUE ZUS DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK (na przykład: pracodawców, osób, które prowadzą działalność gospodarczą)
  W zakładce „płatnik” możesz:

  • sprawdzić stan bieżących rozliczeń;
  • sprawdzić informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń;
  • mieć dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich pracowników;
  • złożyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek;
  • wypełniać i wysyłać dokumenty ubezpieczeniowe przez bezpłatną aplikację ePłatnik (jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń do 100 osób);
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia A1 (Zaświadczenie, które potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Jest ono potrzebne np. jeśli Twój pracownik zamierza wykonywać pracę w krajach Unii Europejskiej); 
  • złożyć wniosek o wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

  PUE ZUS DLA LEKARZY
  W zakładce „lekarz” możesz:

  • wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz niektóre wnioski, np. wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;

  • pobrać bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA oraz np. e-recept. 

  Z tej zakładki korzysta również asystent medyczny, którego lekarz upoważni do wystawiania w jego imieniu zwolnień.

  PUE ZUS DLA KOMORNIKÓW
  W zakładce „komornik” możesz:

  • uzyskać niezbędne dane do prowadzonych przez ciebie spraw komorniczych;
  • złożyć wniosek o udzielnie informacji o ubezpieczonych bądź płatnikach, wobec których prowadzisz egzekucję. 

  PUE ZUS  DLA UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z BONU TURYSTYCZNEGO
  W zakładce "Mój bon" (dojdziesz do tej zakładki, gdy po kolei wybierzesz zakładki: "Ogólny", "Polski Bon Turystyczny", "Mój bon") możesz: 

  • aktywować Polski Bon Turystyczny;
  • złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT) - jeśli masz dziecko niepełnosprawne;
  • sprawdzić kwotę świadczenia, którą możesz wykorzystać.

  PUE ZUS DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ OFEROWAĆ WYPOCZYNEK OPŁACANY BONEM
  Jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym, przedstawicielem organizacji pożytku publicznego lub organizatorem turystyki możesz:

  • złożyć oświadczenie w celu przystąpienia do programu - oświadczenie możesz podpisać profilem PUE;
  • przyjmować  płatności bonem;
  • nadać lub odebrać recepcjonistom uprawnienia do przyjmowania płatności bonem - jeśli jesteś menadżerem podmiotu turystycznego
  • zmienić dane podmiotu turystycznego,
  • złożyć rezygnację z udziału w programie,
  • ponownie zarejestrować podmiot turystyczny po rezygnacji.

  Aby skorzystać z PUE ZUS, musisz zarejestrować się i potwierdzić swoją tożsamość. Aby to zrobić, musisz mieć skończone 13 lat. 

 • Masz następujące możliwości rejestracji i potwierdzenie swojej tożsamości:

  Jeśli nie masz certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego, lub konta w banku, który zawarł z ZUS porozumienie:

  • wejdź na stronę ZUS;
  • wybierz opcję Zarejestruj w PUE - znajdziesz ją po środku u góry strony;
  • uzupełnij formularz rejestracyjny;
  • potwierdź profil PUE ZUS w ciągu 7 dni w placówce ZUS. Na wizytę zabierz swój dowód osobisty lub paszport. Twoją tożsamość pracownik ZUS może potwierdzić również podczas e- wizyty. Przeczytaj jak zarezerwować e-wizytę.

  Pamiętaj, że potwierdzenie twojej tożsamości jest konieczne ze względu na ochronę twoich danych osobowych

  Jak zalogować się do PUE ZUS

  Wejdź na stronę ZUS i wybierz swój sposób logowania:

   

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 14:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}