W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Chcesz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)? A może chcesz sprawdzić, czy twój pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń? Pamiętaj, że wiele takich spraw możesz załatwić przez internet. Wystarczy, że założysz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) i potwierdzisz swoją tożsamość.

www.zus.pl

Informacje:

  • osób ubezpieczonych (na przykład pracownicy, zleceniobiorcy),
  • płatników składek (na przykład: pracodawcy, osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą),
  • świadczeniobiorców (na przykład emerytów i rencistów),
  • lekarzy,
  • komorników.

  Płatnik składek 

  to każda firma, instytucja lub osoba, która zgłasza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby ubezpieczone oraz rozlicza i opłaca za nie składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Może to być na przykład pracodawca albo osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność.

 • Na PUE możesz załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Na swoim profilu znajdziesz zakładkę odpowiednią dla każdej roli (jako ubezpieczony, świadczeniobiorca, płatnik składek, lekarz, komornik). W zakładce znajdziesz dane i usługi, z których możesz skorzystać. 

  Jako użytkownik profilu PUE ZUS możesz przeglądać swoje role i nadane pełnomocnictwa. Możesz też  nadać nowe upoważnienie wskazanej przez ciebie osobie. Wystarczy, że wypełnisz i prześlesz do nas formularz pełnomocnictwa ZUS PEL.

  PUE ZUS DLA UBEZPIECZONYCH (na przykład pracowników, zleceniobiorców)
  W zakładce „ubezpieczony” możesz:

  • sprawdzić stan swojego konta w ZUS;
  • sprawdzić informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił cię pracodawca, zleceniodawca oraz sprawdzić informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • sprawdzić, czy członkowie twojej rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • sprawdzić informacje o zwolnieniach lekarskich oraz ustawić subskrypcje z powiadomieniem na SMS lub e-mail, który otrzymasz, gdy lekarz wystawi ci elektroniczne zwolnienie (e-ZLA);
  • obliczyć w kalkulatorze emerytalnym swoją przyszłą prognozowaną emeryturę;
  • złożyć wniosek z programu Rodzina 500+,
  • samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS aby przekazać je do instytucji, która takiego potwierdzenia od ciebie oczekuje. 

  PUE ZUS DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW (na przykład emerytów i rencistów)
  W zakładce „świadczeniobiorca” możesz:

  • sprawdzić informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach);
  • mieć dostęp do formularzy PIT;
  • sprawdzić, czy członkowie twojej rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • złożyć wniosek o zmianę danych do wypłaty świadczenia, np. podać numer swojego rachunku bankowego.

  PUE ZUS DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK (na przykład: pracodawców, osób, które prowadzą działalność gospodarczą)
  W zakładce „płatnik” możesz:

  • sprawdzić stan bieżących rozliczeń;
  • sprawdzić informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń;mieć dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich pracowników;
  • założyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek;
  • wypełniać i wysyłać dokumenty ubezpieczeniowe przez bezpłatnąaplikację ePłatnik ( jeśli zgłaszasz do ubezpieczeń do 100 osób);
  • samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS aby przekazać je do instytucji, która takiego potwierdzenia od ciebie oczekuje.

  PUE ZUS DLA LEKARZY

  • W zakładce „lekarz” możesz wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz niektóre wnioski, np. wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;
  • pobrać bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA oraz np. e-recept. 

  Z tej zakładki korzysta również asystent medyczny, którego lekarz upoważni do wystawania w jego imieniu zwolnień.

  PUE ZUS DLA KOMORNIKÓW
  W zakładce „komornik” możesz:

  • uzyskać niezbędne dane do prowadzonych przez ciebie spraw komorniczych;
  • złożyć wniosek o udzielnie informacji dotyczących ubezpieczonych bądź płatników, wobec których prowadzisz egzekucję. 

  Aby skorzystać z PUE, załóż profil na portalu PUE ZUS. Aby zarejestrować i potwierdzić profil PUE ZUS, musisz mieć skończone 18 lat. 

 • Aby założyć profil na PUE ZUS  wejdź na stronę ZUS  i wybierz opcję Zarejestruj się.

  Masz następujące możliwości rejestracji:

  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • przez profil zaufany - login.gov.pl;
  • za pomocą za pomocą bankowości elektronicznej  Sprawdź listę banków, które zawarły porozumienie z ZUS;
  • uzupełnij formularz rejestracyjny na stronie, a następnie potwierdź profil  w ciągu 7 dni w placówce ZUS – jeśli nie masz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub konta w banku, który zawarł z ZUS porozumienie. Na wizytę zabierz swój dowód osobisty lub paszport.

  Pamiętaj, że potwierdzenie twojej tożsamości jest konieczne ze względu na ochronę twoich danych osobowych. Aby podpisywać dokumenty do ZUS i odbierać odpowiedzi, musisz mieć podpis elektroniczny. 
  Możesz skorzystać z profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu osobistego (e-dowodu). 

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020 08:28

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych