W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

  Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.  

  Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja. Wystarczy się zapisać na dyżur, każdy powiat prowadzi telefon do zapisów i informacji. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Na początku wizyty w punkcie złożysz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

  Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

  Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

 • Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.

  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

  • umów się na wizytę telefonicznie pod numerem podanym przez urząd miasta, gminy lub w starostwie powiatowym (więcej informacji znajdziesz  na stronie internetowej i BIP urzędu starostwa powiatowego);
  • udaj się do punktu na umówioną wizytę, zabierając dokumentację sprawy, jeżeli  taką masz.

  Zapisy i informacje o zapisach

 • W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja są udzielane na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Oznacza to, że pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.  

  Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy). 

  Osoba, która chce skorzystać z pomocy udzielanej w sposób opisany powyżej powinna skontaktować się z danym starostwem powiatowym w celu umówienia wizyty.

 • W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji po zapisaniu się pod specjalnym numerem telefonu udostępnianym w każdym starostwie. W każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty. Informację o najbliższym punkcie znajdziesz m.in.:

 • Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

 • Termin zależy od liczby osób, które zgłoszą się do punktu. Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów pomoc uzyskasz poza kolejnością. Zapisy na porady są prowadzone zgodnie z zasadą równomiernego obciążenia dyżurów w punktach w danym powiecie.

 • Istotnym elementem pomocy jest edukacja prawna. Wydarzenia z zakresu edukacji prawnej są organizowane w każdym powiecie. Ich tematyka odpowiada na problemy zgłaszane w toku świadczenia poradnictwa w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad. 

  Edukacja prawna może obejmować różne formy, w tym otwarte wykłady, warsztaty, kampanie społeczne, a także opracowanie informatorów i poradników. Wykłady i warsztaty są organizowane w zróżnicowany sposób, w tym jako spotkania osobiste, audycje w lokalnych mediach, webinaria albo podcasty i filmiki zamieszczane w Internecie. 

  Wiele organizacji na miejsca edukacji wybiera przestrzenie przyjazne mieszkańcom, np. biblioteki,  szkoły, szkoły, miejsca aktywności lokalnej, kluby pracy.

  Spotkania edukacyjne z mieszkańcami często są dostosowane do potrzeb  konkretnej grupy, np. prelekcje dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej, czy wykłady dla uczestników uniwersytetu trzeciego wieku lub symulacje rozpraw sądowych dla młodzieży.

  Niekiedy edukacja prawna przyjmuje postać kampanii społecznej popularyzującej wybraną tematykę, jednocześnie w kilku skoordynowanych formach. 

  Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz o opracowanych bezpłatnych materiałach są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty.

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875)

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 13:27

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

{"register":{"columns":[]}}