W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Adwokaci, radcy prawni oraz doradcy podatkowi pomogą ci przed skierowaniem sprawy do sądu lub w sytuacjach, które nie wymagają postępowania sądowego. Darmową pomoc uzyskasz w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Prawnik:

  • poinformuje cię o przepisach oraz prawach i obowiązkach, które ci przysługują,
  • powie, jak możesz rozwiązać swój problem prawny,
  • pomoże ci napisać pismo, na przykład: o rozłożenie długu na raty, wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, pismo do ZUS o przeliczenie emerytury, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

  Jeśli twoja sprawa wymaga postępowania przed sądem prawnik napisze dla ciebie pismo o:

  • zwolnienie z kosztów sądowych,
  • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,
  • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Prawnik nie pomoże ci napisać pisma w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, które już się toczy.

  Postępowanie przygotowawcze to śledztwo albo dochodzenie, które prowadzi lub nadzoruje prokurator w sprawach karnych.

  Postępowanie sądowe to postępowanie (proces) przed sądem cywilnym, karnym lub administracyjnym. To ostatnie nazywa się również postępowaniem sądowoadmnistracyjnym.

  Dzięki darmowej pomocy prawnej uzyskasz poradę, która dotyczy:

  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa pracy,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa podatkowego prócz spraw podatkowych, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej.

  Nie uzyskasz pomocy w sprawach, które dotyczą prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • Każdy, kto:

  • ma mniej niż 26 lat,
  • ma 65 lat albo więcej,
  • dostał w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczenie z pomocy społecznej, o ile nie zostało cofnięte,
  • ma Kartę Dużej Rodziny,
  • jest kombatantem,
  • jest weteranem,
  • jest zagrożony albo został poszkodowany w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej (na przykład w wyniku osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, awarii stacji uzdatniania wody czy awarii elektrowni)
  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi o swoim problemie,
  • dokument, który potwierdzi, że masz prawo do takiej pomocy. Może to być:
   • dowód osobisty albo paszport,
   • Karta Dużej Rodziny,
   • decyzja lub zaświadczenie, które potwierdzi, że pomoc społeczna przyznała ci świadczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy — w tej sytuacji złożysz również pisemne oświadczenie, że takie świadczenie nie zostało cofnięte. Oświadczenie wypełnij na miejscu w punkcie pomocy,
   • dokument, który potwierdzi, że jesteś kombatantem,
   • legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,
   • pisemne oświadczenie, że w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej jesteś w sytuacji zagrożenia lub masz straty. Oświadczenie wypełnij na miejscu w punkcie pomocy.

  W wyjątkowej sytuacji, na przykład kiedy potrzebujesz pomocy poza miejscem zamieszkania lub twoje dokumenty zostały zniszczone i nie możesz przedstawić dokumentu, który uprawnia cię do skorzystania z darmowej pomocy prawnej, wystarczy, że złożysz oświadczenie. Oświadczenie wypełnij na miejscu w punkcie pomocy.

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Idź do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie skorzystasz z usługi.
 • W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty. Informację o najbliższym punkcie znajdziesz:

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Termin zależy od ilości osób, które zgłoszą się do punktu pomocy prawnej. Prawnicy udzielają pomocy według kolejności zgłoszeń.

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019 15:25

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości