W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik

Chcesz sprzedać lub kupić nieruchomość rolną? Możesz skorzystać z portalu ogłoszeń na platformie e-Rolnik. Sprawdź, jak to zrobić.

Przejdź do portalu ogłoszeń

Informacje:

 

 • Na portalu ogłoszeń na platformie eRolnik możesz zamieścić ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Jeśli jesteś rolnikiem indywidualnym, możesz odpowiedzieć na opublikowane ogłoszenia i kupić nieruchomości rolne wcześniej niż inne podmioty (szczegóły znajdziesz w sekcji Kto może skorzystać).

 • Właściciele nieruchomości rolnych lub osoby, które są do tego upoważnione.

  Odpowiedzi na oferty składać mogą tylko rolnicy indywidualni.

  Rolnik indywidualny – to osoba fizyczna, która:

  • jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha;
  • ma kwalifikacje rolnicze;
  • mieszka od co najmniej 5 lat w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  • prowadzi to gospodarstwo osobiście od co najmniej 5 lat.

  Do tego okresu wlicza się czas mieszkania w innej gminie, bezpośrednio przed zmianą miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego.

   Przeczytaj więcej o statusie rolnika indywidualnego.

  1. Dane, które będą potrzebne do założenia konta na portalu ogłoszeń:
  1. Dane, które podasz w ogłoszeniu:

   • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków: 

  • numer działki,
  • obręb,
  • gmina,
  • powiat,
  • województwo,
  • powierzchnia,
  • klasa bonitacyjna i rodzaj użytków rolnych,
  • numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów prowadzonego dla tej nieruchomości,
  • opis budynków i innych składników majątkowych, które wchodzą w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej;
  • informacja o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy;
  • jeśli nie ma miejscowego planu ‒ informacja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalonej w ostatecznej decyzji; lub
  • informacja o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy, ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy;
  • jeśli jej nie ma ‒ informacja o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • cena nieruchomości rolnej.
 • Aby założyć konto:

  1. Kliknij przycisk Załóż konto na portalu ogłoszeń.
  2. System przeniesie cię na portal eRolnik. Kliknij Dodaj ogłoszenie (po lewej stronie na górze).
  3. Pojawi się okno logowania/rejestracji. Kliknij przycisk Login.gov.pl.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. 
  5. Uzupełnij wszystkie pola formularza (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować)
  6. Wybierz typ konta.
  7. Potwierdź zapoznanie się z regulaminem i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
  8. Kliknij Zarejestruj.
  9. Na twój adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem. Kliknij link, aby potwierdzić swój adres e-mail.

  Aby dodać ogłoszenie:

  1. Zaloguj się na portalu eRolnik.
  2. Kliknij Portal ogłoszeń. System przeniesie cię na stronę z ogłoszeniami.
  3. Kliknij Dodaj ogłoszenie.
  4. Uzupełnij wszystkie potrzebne informacje (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować). 
  5. Zaznacz pole Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności prawnej.
  6. Kliknij Zapisz, a następnie Publikuj.

  Aby kupić nieruchomość rolną:

  1. Zaloguj się na portalu eRolnik.
  2. Kliknij Portal ogłoszeń.
  3. Wybierz interesujące cię ogłoszenie. Aby je otworzyć, kliknij w tytuł ogłoszenia lub zdjęcie.
  4. Wybierz Odpowiedz na ogłoszenie.
  5. Uzupełnij wymagane pola.
  6. Zaznacz pole Oświadczam, że jestem rolnikiem indywidualnym.
  7. Kliknij Zapisz.
 • Usługa jest bezpłatna.

  • Ogłoszenie zostanie opublikowane od razu po wprowadzeniu danych. 
  • Czas publikacji nie może być krótszy niż 30 dni, od dnia zamieszczenia go na portalu.
  • Odpowiedzieć na ogłoszenie możesz tylko w czasie, gdy jest ono opublikowane.
 • Ogłoszenia o sprzedaży możesz publikować samodzielnie albo za pośrednictwem oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), właściwego ze względu na położenie nieruchomości rolnej.

  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. nr 64 poz. 592 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001),
  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 2020 r. nr 54 poz. 310).

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2021 10:22

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

{"register":{"columns":[]}}