W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wniosek możesz złożyć elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie NFOŚiGW,
lub przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o programie Mój Prąd znajdują się na stronie: mojprad.gov.pl

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/  wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl  - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów

mojprad@nfosigw.gov.pl  - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

 

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub
e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji
z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędów.

Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

 • Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Wniosek mogą złożyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatości gotówką),
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

  Materiały

  Wzór zaświadczenia OSD
  Wzór​_zaświadczenia​_OSD.pdf 0.32MB
  Wzór oświadczenia samodzielny montaż
  Wzór​_oświadczenia​_samodzielny​_montaż.pdf 0.52MB
  #
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
  2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
  3. Wypełniej wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
  4. Dołącz wymagane załączniki.
  5. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
  6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
   • podpisem zaufanym,
   • e-dowodem,
   • certyfikatem kwalifikowanym. 
  7. Wyślij dokumenty: wniosek z załacznikami.
  8. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.


  Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników.
  Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku
   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego wybierz województwo, w którym mieszkasz, aby wyświetlić informację dla twojego regionu.

  Szczegółowe informacje o programie Mój Prąd 

  Funkcjonują również dedykowane skrzynki poczty elektronicznej:

  • wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl  - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnieniu dokumentów,
  • mojprad@nfosigw.gov.pl  - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek).

  Materiały

  REGULAMIN DRUGIEGO NABORU
  Regulamin​_pp​_Moj​_Prąd​_II​_nabór.pdf 0.52MB
  Program priorytetowy Mój Prąd
  Program​_priorytetowy​_Mój​_Prąd.pdf 0.50MB

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020 13:17

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej