W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.
Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wniosek możesz złożyć: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.
 

Złóż wniosek o dofinansowanie

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub
e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji
z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędów. Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

 • Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
   

 • Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
    
  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie to powinno być opracowane wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze, 
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

  Materiały

  Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta
  wod​_zal3​_mojprad​_190925​_zaswiadczenie​_osd.docx 0.02MB
 • 1.    Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
  2.    Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
  3.    Wypełniej wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
  4.    Dołącz wymagane załączniki.
  5.    Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
  6.    Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym.

  7.    Wyślij dokumenty: wniosek z załacznikami.

  8. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.


  Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników.
  Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku
   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Skorzystaj z adresu: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
  • wniosek o dofinansowanie – pobierz ze strony http://nfosigw.gov.pl/moj-prad i wypełnij,
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze, 
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd" (RODO),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

  Materiały

  Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta
  wod​_zal3​_mojprad​_190925​_zaswiadczenie​_osd.docx 0.02MB
 • 1.    Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2.    We wniosku o dofinansowanie wypełnij wszystkie pola niezaznaczone na szaro. W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro wypełnij CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM i DRUKOWANYMI LITERAMI, a wniosek własnoręcznie podpisz. Wniosek niepodpisany zostanie odrzucony.
  3.    Umieść wniosek wraz załącznikami w kopercie z adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd” i dostarcz w miejsce wskazane w sekcji Gdzie składasz dokumenty

  Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku.

 • W godzinach pracy urzędników NFOŚiGW – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00. 

 • W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  ul. Konstruktorska 1
  02-673 Warszawa
   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Skorzystaj z adresu: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl.

 • Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
   

 • Każda osoba fizyczna, kto spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
  • wniosek o dofinansowanie – pobierz ze strony http://nfosigw.gov.pl/moj-prad i wypełnij,
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze, 
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd" (RODO),
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

  Materiały

  Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta
  wod​_zal3​_mojprad​_190925​_zaswiadczenie​_osd.docx 0.02MB
 • 1.    Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2.    We wniosku o dofinansowanie wypełnij wszystkie pola niezaznaczone na szaro. W przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro wypełnij CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM i DRUKOWANYMI LITERAMI, a wniosek własnoręcznie podpisz. Wniosek niepodpisany zostanie odrzucony.
  3.    Umieść wniosek wraz załącznikami w kopercie z adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd” i wyślij pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres podany w sekcji Gdzie wysyłasz dokumenty

  Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na e-mail wskazany we wniosku.

 • W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  ul. Konstruktorska 1
  02-673 Warszawa
   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Informacji o programie „Mój Prąd” udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Skorzystaj z adresu: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019 11:29

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej