W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Dla kogo chcesz uzyskać dostęp?

Informacje:

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz w związku z tym sprawdzić dane w Rejestrze Dowodów Osobistych? Możesz złożyć wniosek o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Aby złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość, jako reprezentanta wnioskodawcy albo jego pełnomocnika.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Złóż wniosek 

  • podmioty prywatne (np. spółki), które udokumentują faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez nich działalności (a nie z przepisu prawa) i
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych dotyczących dowodów osobistych klientów (dłużników).
 • Możesz uzyskać dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, jeżeli:

  • udokumentujesz faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez ciebie działalności (a nie z przepisu prawa)
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych nt. dowodów osobistych klientów,  
  • masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z Rejestrem Dowodów Osobistych, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  • dane do logowania profilem zaufanym lub certyfikat kwalifikowany,
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwę i adres,
  • dokument, który uzasadnia potrzebę weryfikacji danych przez twój podmiot, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • odpis statutu,
   • decyzja albo zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej itp.,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut itp.,
  • pełnomocnictwo i potwierdzenie opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych ,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z Rejestrem Dowodów Osobistych, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wniosek.
  5. Podpisz go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.
  6. Jeżeli do złożenia wniosku potrzebny jest podpis więcej niż jednego reprezentanta, to skorzystaj z wielopodpisu. Sprawdź, jak skorzystać z wielopodpisu (plik .doc, 573 kB).
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Potwierdzenie dostaniesz na skrzynkę ePUAP.
  8. Osoba, która jest uprawniona do kontaktu w sprawach technicznych, dostanie wiadomość e-mail z dokumentacją techniczną niezbędną do integracji z Rejestrem Dowodów Osobistych.
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na udostępnienie danych i integracji z RDO, opłata za weryfikację jednego dowodu osobistego wynosi 0,30 zł. Opłata ta pobierana jest z dołu.

  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika numer: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych możesz korzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat.

  • Art. 68 i 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz w związku z tym sprawdzić dane w Rejestrze Dowodów Osobistych? Możesz złożyć wniosek o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

 

  • podmioty prywatne (np. spółki), które udokumentują faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez nich działalności (a nie z przepisu prawa) i
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych dotyczących dowodów osobistych klientów (dłużników).
 • Możesz uzyskać dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, jeżeli:

  • udokumentujesz faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez ciebie działalności (a nie z przepisu prawa)
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych nt. dowodów osobistych klientów,  
  • masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z Rejestrem Dowodów Osobistych, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  • wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji w drodze weryfikacji (plik .pdf, 1 217 kB, pobierz i wypełnij). Nie zapomnij podpisać wniosku;
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwa i adres;
  • dokument, który potwierdza interes faktyczny w uzyskaniu danych ‒ uzasadnia potrzebę weryfikacji danych przez twój podmiot, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • odpis statutu,
   • decyzja albo zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej itp.,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut itp.,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z RDO, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wypełnij i wydrukuj wniosek.
  3. Podpisz go.
  4. Prześlij dokumenty listownie do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  5. Gdy wniosek trafi do urzędu, możesz uzyskać dokumentację techniczną niezbędną do integracji z rejestrem PESEL. W tym celu skontaktuj się z Zespołem Operacji w Centralnym Ośrodku Informatyki w Katowicach, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, adres skrytki na ePUAP: /COI/SkrytkaESP.
  6. Czekaj na informację o zgodzie na dostęp Rejestru Dowodów Osobistych. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na udostępnienie danych i integracji z RDO, opłata za weryfikację jednego dowodu osobistego wynosi 0,30 zł. Opłata ta pobierana jest z dołu.

  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika numer: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych możesz korzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat.

  • Art. 68 i 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023 11:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Informacje:

Reprezentujesz podmiot wykonujący zadania publiczne i chcesz w związku z tym sprawdzić dane w Rejestrze Dowodów Osobistych? Możesz złożyć wniosek o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Aby złożyć wniosek przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość jako reprezentanta wnioskodawcy albo jego pełnomocnika.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Złóż wniosek 

  • organy prokuratury,
  • organy Policji,
  • Komendant Główny Straży Granicznej,
  • Komendant Straży Marszałkowskiej,
  • Komendant Służby Ochrony Państwa,
  • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego,
  • Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
  • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organ Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
  • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Szef Agencji Wywiadu,
  • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • minister właściwy do spraw finansów publicznych,
  • Minister Sprawiedliwości,
  • sąd,
  • organ informacji finansowej,
  • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnikiem gminnym (miejskim).
 • Jeśli reprezentujesz jeden z podmiotów wymienionych w sekcji Kto może uzyskać i:

  • dane z RDO są niezbędne do realizacji zadań ustawowych twojego podmiotu,
  • twój podmiot ma urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z Rejestrem Dowodów Osobistych, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  • dane do logowania profilem zaufanym lub certyfikat kwalifikowany,
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwa podmotu i adres,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z Rejestru Dowodów Osobistych, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wniosek.
  5. Podpisz go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.
  6. Jeżeli do złożenia wniosku potrzebny jest podpis więcej niż jednego reprezentanta, to skorzystaj z wielopodpisu. Sprawdź, jak skorzystać z wielopodpisu (plik .doc, 573 kB).
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Potwierdzenie wysłania wniosku dostaniesz na skrzynkę ePUAP.
  8. Osoba, która jest uprawniona do kontaktu w sprawach technicznych, dostanie wiadomość e-mail z dokumentacją techniczną niezbędną do integracji z Rejestrem Dowodów Osobistych.
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki Oddział w Katowicach, Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, ePUAP: /coi/SkrytkaESP

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych można korzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu dla systemu zewnętrznego ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat dostępowy.

  • Art. 68 i 72 oraz art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Reprezentujesz podmiot wykonujący zadania publiczne i chcesz w związku z tym sprawdzić dane w Rejestrze Dowodów Osobistych? Możesz złożyć wniosek o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

 

  • organy prokuratury,
  • organy Policji,
  • Komendant Główny Straży Granicznej,
  • Komendant Straży Marszałkowskiej,
  • Komendant Służby Ochrony Państwa,
  • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego,
  • Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
  • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organ Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
  • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Szef Agencji Wywiadu,
  • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • minister właściwy do spraw finansów publicznych,
  • Minister Sprawiedliwości,
  • sąd,
  • organ informacji finansowej,
  • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnikiem gminnym (miejskim).
 • Jeśli reprezentujesz jeden z podmiotów wymienionych w sekcji Kto może uzyskać i:

  • dane z RDO są niezbędne do realizacji zadań ustawowych twojego podmiotu,
  • twój podmiot ma urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z Rejestrem Dowodów Osobistych, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  • wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji w drodze weryfikacji (plik .pdf, 1 217 kB, pobierz i wypełnij). Nie zapomnij podpisać wniosku.
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwa i adres,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut itp.,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wypełnij i wydrukuj wniosek.
  3. Podpisz go.
  4. Prześlij dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Gdzie składasz wniosek.
  5. Gdy wniosek wpłynie do urzędu, możesz uzyskać dokumentację techniczną niezbędną do integracji z rejestrem PESEL. W tym celu skontaktuj się z Zespołem Operacji w Centralnym Ośrodku Informatyki w Katowicach, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
  6. Czekaj na informację o zgodzie na dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Ile będziesz czekać.
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na udostępnienie danych i integracji z RDO, opłata za weryfikację jednego dowodu osobistego wynosi 0,30 zł. Opłata ta pobierana jest z dołu.

  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika numer: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych możesz korzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat.

  • Art. 68 i 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023 11:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}