Jak uzyskać dostęp do SRP

Klauzula informacyjna

Klauzula_informacyjna_.odt Pobierz plik: odt Klauzula_informacyjna_.odt

Rozmiar : 0.01MB

Klauzula_informacyjna_.pdf Pobierz plik: pdf Klauzula_informacyjna_.pdf

Rozmiar : 0.34MB

Wnioski i instrukcje

Wniosek A
Wniosek skierowany do pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych (Urzędy Gminy, Urzędy Stanu Cywilnego, Urzędy Wojewódzkie), które korzystają z aplikacji ŹRÓDŁO w celu realizacji swoich obowiązków związanych z obsługą spraw obywatelskich.

Wniosek SRP A.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP A.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek A.docx Pobierz plik: docx Wniosek A.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełnienia wniosku A.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełnienia wniosku A.pdf

Rozmiar : 0.53MB

Wniosek B 

Wniosek skierowany do podmiotów posiadających decyzję administracyjną na dostęp do rejestru PESEL lub RDO w trybie pełnej teletransmisji danych lub ograniczonej teletransmisji danych i które do łączenia się z tymi rejestrami będą wykorzystywać usługi WebService i stworzony w tym celu swój system.

Wniosek SRP B.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP B.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek B.docx Pobierz plik: docx Wniosek B.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku B.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku B.pdf

Rozmiar : 0.6MB

Wniosek C

Wniosek skierowany do podmiotów posiadających decyzję administracyjną na dostęp do rejestru PESEL lub RDO w trybie pełnej teletransmisji danych i które do łączenia się z tymi rejestrami będą wykorzystywać utrzymywaną przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikację ŹRÓDŁO.

Wniosek_SRP_C.ODT Pobierz plik: ODT Wniosek_SRP_C.ODT

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek_C.DOCX Pobierz plik: DOCX Wniosek_C.DOCX

Rozmiar : 0.06MB

Instrukcja_Wypełniania_wniosku_C.PDF Pobierz plik: PDF Instrukcja_Wypełniania_wniosku_C.PDF

Rozmiar : 0.53MB

Wniosek D

Wniosek skierowany wyłącznie dla pracowników MSWiA oraz MC.

Wniosek SRP D.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP D.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek D.docx Pobierz plik: docx Wniosek D.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku D.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku D.pdf

Rozmiar : 0.5MB

 Wniosek E

Wniosek skierowany do producentów tzw. Aplikacji Alternatywnych dla Jednostek Samorządów Terytorialnych, którzy przed wdrożeniem aplikacji w tych jednostkach zamierzają poddać testom przygotowane przez siebie rozwiązanie wykorzystujące usługi WebService Systemu Rejestrów Państwowych.

Wniosek SRP E.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP E.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek E.docx Pobierz plik: docx Wniosek E.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełnienia wniosku E.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełnienia wniosku E.pdf

Rozmiar : 0.49MB

Wniosek F

Wniosek skierowany dla Urzędów Gmin i Urzędów Wojewódzkich, które posiadają tzw. Aplikacje Alternatywne i dla tych aplikacji potrzebują certyfikatu uwierzytelniającego ich aplikację w środowisku produkcyjnym.

Wniosek SRP F.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP F.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek F.docx Pobierz plik: docx Wniosek F.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku F.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku F.pdf

Rozmiar : 0.48MB

Wniosek G

Wniosek dotyczący aktualizacji w Jednostkach Samorządów Terytorialnych danych Lokalnego Administratora Ról, czyli osoby, która w jednostce odpowiada za zarządzanie rolami wszystkich jej pracowników korzystających z aplikacji ŹRÓDŁO.

Wniosek SRP G.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP G.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek G.docx Pobierz plik: docx Wniosek G.docx

Rozmiar : 0.15MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku G.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku G.pdf

Rozmiar : 0.38MB

Wniosek H 

Wniosek skierowany do podmiotów, które posiadają decyzję administracyjną na dostęp do rejestru PESEL w trybie przeglądania oraz będą uzyskiwały dostęp do Systemu Odznaczeń Państwowych lub Centralnego Rejestru Sprzeciwów

Wniosek SRP H.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP H.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek H.docx Pobierz plik: docx Wniosek H.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku H.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku H.pdf

Rozmiar : 0.53MB

Wniosek M

Wniosek skierowany do Urzędów Stanu Cywilnego w celu przeprowadzenia masowej migracji aktów stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Wniosek SRP M.odt Pobierz plik: odt Wniosek SRP M.odt

Rozmiar : 0.04MB

Wniosek M.docx Pobierz plik: docx Wniosek M.docx

Rozmiar : 0.06MB

2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku M.pdf Pobierz plik: pdf 2018 02 01 - Instrukcja wypełniania wniosku M.pdf

Rozmiar : 0.49MB

Zdalna recertyfikacja

Strona do recertyfikacji
Strona do odnawiania certyfikatów systemowych

instrukcja_zdalnej_recertyfikacji_0 (1).pdf Pobierz plik: pdf instrukcja_zdalnej_recertyfikacji_0 (1).pdf

Rozmiar : 1.73MB

uproszczona_instrukcja_zdalnej_recertyfikacji (1).pdf Pobierz plik: pdf uproszczona_instrukcja_zdalnej_recertyfikacji (1).pdf

Rozmiar : 0.39MB

 
Nośniki

Sterowniki do kart kryptograficznych (Dostęp dla LAS po zalogowaniu)

specyfikacja_kart_srp (2).pdf Pobierz plik: pdf specyfikacja_kart_srp (2).pdf

Rozmiar : 0.2MB

specyfikacja_tokenow_srp_0 (2).pdf Pobierz plik: pdf specyfikacja_tokenow_srp_0 (2).pdf

Rozmiar : 0.21MB

Polityki i zaświadczenia

Polityka Certyfikacji dla infrastruktury SRP v 2.2.docx Pobierz plik: docx Polityka Certyfikacji dla infrastruktury SRP v 2.2.docx

Rozmiar : 0.06MB

Polityka Certyfikacji dla operatorów SRP v 1.9.1.docx Pobierz plik: docx Polityka Certyfikacji dla operatorów SRP v 1.9.1.docx

Rozmiar : 0.07MB

Podsystem urządzeń srp Pobierz plik: crt Podsystem urządzeń srp

Rozmiar : 1.2KB

Zaświadczenie certyfikacyjne _ infrastruktura Pobierz plik: crt Zaświadczenie certyfikacyjne _ infrastruktura

Rozmiar : 1.16KB

Zaświadczenie certyfikacyjne _ operatorzy Pobierz plik: crt Zaświadczenie certyfikacyjne _ operatorzy

Rozmiar : 1.15KB

zaświadczenie certyfikacyjne - CA Root.cer Pobierz plik: cer zaświadczenie certyfikacyjne - CA Root.cer

Rozmiar : 1.35KB

zaświadczenie certyfikacyjne - CA Policy I.cer Pobierz plik: cer zaświadczenie certyfikacyjne - CA Policy I.cer

Rozmiar : 1.45KB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.07.2018 12:10
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 11.07.2018 12:10
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk