Kontakt

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na kilka sposobów: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście.

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
NIP: 5213621697
REGON: 145881488
e-mail: mc@mc.gov.pl

Adres skrytki na ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP

fax +48228294850

 

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w czasie nieobecności

Katarzyna Marcisz
email: iod@mc.gov.pl

Chcesz się dowiedzieć jak załatwić sprawę urzędową?

Wejdź na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń:
Infolinia Ministerstwa Cyfryzacji: tel: +48222500110 (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00). (Sprawy dotyczące certyfikatów obsługiwane są w godzinach 10:00-14:00).

 

Infolinia centralna: tel: +48222500115 - informacja dla Obywatela (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00). Infolinia nie obsługuje spraw dotyczących certyfikatów.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Procedura wnioskowania o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP - Procedura
wcia@mc.gov.pl


Problemy techniczne w funkcjonowaniu systemu ePUAP: tel: +48422535450 (czynna w dni robocze w godz. 7:00 – 18:00)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK):

Informacje dotyczące CEPiK
Infolinia CEPiK: tel:+48422535454, tel:+48422535499

Certyfikaty Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

tel:+48222455594
tel:+48222455906
tel:+48222455488

e-mail: cc.cepik@mc.gov.pl

 

Systemy Rejestrów Państwowych (SRP)

Dostęp do SRP
Infolinia Źródło: tel:+48422535499

Punkt Rejestracji Centrum Certyfikacji:

 

tel:+48222455584,
tel:+48222455481,
tel:+48225568492,

e-mail: wcia@mc.gov.pl

 

PetycjeBIP MC

Contact Form

Wyślij nam wiadomość

Pola oznaczone * są wymagane

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze*
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt.

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.