Article List

19.07.2018

Konsultacje projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

TRWAJACE 31.08.2018

Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej jest technologiczną rzeczywistością w większości sektorów gospodarki. W sektorze publicznym, ze względu na wagę i rolę przetwarzanych danych, wymaga ono szczególnej uwagi.
07.08.2018

Robocze konsultacje nowego Narodowego Planu Szerokopasmowego

TRWAJĄCE 31.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia roboczą wersję projektu zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego, celem uzyskania wstępnych opinii oraz propozycji uzupełnienia dokumentu.
13.07.2018

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu „Dostępność Plus"

TRWAJĄCE 02.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
16.07.2018

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)232 final).

TRWAJĄCE 26.07.2018

W związku z publikacją Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)232 final), zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
29.06.2018

Projekt standardu technicznego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja"

ZAKOŃCZONE 06.07.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt standardu technicznego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
08.06.2018

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej o "fake news"

ZAKOŃCZONE 22.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu: Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie [COM(2018) 236 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
14.06.2018

Konsultacje projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434)

ZAKOŃCZONE 20.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434), zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
06.06.2018

Konsultacje projektu rozporządzenia unijnego w sprawie domeny internetowej .eu

ZAKOŃCZONE 11.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu [COM(2018) 231 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
24.05.2018

Konsultacje Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sztucznej inteligencji

ZAKOŃCZONE 08.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu „Sztuczna Inteligencja dla Europy” [COM(2018) 237 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.

Projekt standardu prawnego - "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja"

ZAKOŃCZONE 06.06.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt standardu prawnego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 09.11.2017 15:04
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka