Konsultacje

Dlaczego prowadzimy konsultacje

Konsultacje służą tworzeniu lepszego prawa, jeśli są prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji rządowej. Dlatego w MC wprowadziliśmy zasady prowadzenia konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanym z partnerami społecznymi Kodeksie Konsultacji.

Jak prowadzimy konsultacje?

Article List

Zobacz wszystkie

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

Trwające 29.09.2017

22.09.2017
13 września 2017 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, które ma zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

TRWAJĄCE 13.10.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich Obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zakończona 30.08.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w III konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Konsultacje ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 07.08.2017

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

Zakończono 19.05.2017

Cyberbezpieczeństwo, E-Administracja, Telekomunikacja, Wykorzystanie Informacji I Zasobów

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Zakończono 12.04.2017

Cyberbezpieczeństwo

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych

Zakończono 08.02.2017

Prawo W Cyfrowym Świecie

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 31.01.2017

TELEKOMUNIKACJA

Metareguły i zasady budowy cyfrowych usług publicznych

Zakończono 03.11.2016

E-Administracja, Wykorzystanie Informacji I Zasobów | Budowa usług cyfrowych w Polsce odbywa się w modelu rozproszonym. Istnieje wiele instytucji publicznych, które w toku realizacji różnych projektów budują i wdrażają usługi cyfrowe. Pomimo dużego wysiłku i zaangażowanych środków finansowych, efekty tych prac nie są zadowalające.

Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną - zapraszamy do konsultacji

Zakończono 28.10.2016

E-Administracja, Prawo W Cyfrowym Świecie 
1
2
3
4

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 31.08.2017
Zaktualizowano: 08.09.2017 09:39
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka