Dla mediów

Poniższy adres e-mail jest przeznaczony dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych w celu przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów. Pisma o innej treści prosimy przesyłać na adres: mc@mc.gov.pl.

Bieżący kontakt dla dziennikarzy

Wydział Komunikacji 

Informacje na temat honorowych patronatów Ministerstwa Cyfryzacji

Metrics