W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek lub skargę

Masz pomysł na ulepszenie działania naszego urzędu? Każdą taką propozycję możesz złożyć w formie wniosku. Natrafiasz w kontakcie z urzędem, np. podczas załatwiania spraw na trudności? Możesz złożyć skargę. Sprawdź, jak to zrobić.

Czego może dotyczyć wniosek lub skarga?

Wniosek może zawierać na przykład propozycje:

 • ulepszenia organizacji ministerstwa, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra
 • wzmocnienia praworządności
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom
 • ochrony własności
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności

Skarga może dotyczyć między innymi:

 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań
 • naruszenia praworządności lub interesów skarżących
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw

O tym, czy twoje pismo jest wnioskiem czy skargą decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna (np. tytuł).

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku lub skardze?

 • imię i nazwisko (nazwę), adres
 • wyraźną informację co do tego, czego dotyczy wniosek lub skarga. Najlepiej będzie, jeśli zawrzesz ją w tytule lub w pierwszym zdaniu swojego wniosku lub skargi
 • jak najwięcej szczegółów sprawy, której dotyczy wniosek lub skarga. Jeżeli przedmiot wniosku lub skargi, nie jest związany z zadaniami ministerstwa, przekażemy go do organu właściwego do jego rozpatrzenia

Jeśli składając wniosek lub skargę nie podasz imienia i nazwiska oraz adresu pozostawimy je bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku nie będzie można ustalić ich przedmiotu wezwiemy cię do złożenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, uzupełnienia lub wyjaśnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wniosek lub skargę?

Wniosek lub skargę możesz:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa,

 • wniosku ani skargi nie można złożyć telefonicznie. Złożenie wniosku lub skargi nie podlega  opłacie skarbowej. 

Co nastąpi po złożeniu wniosku lub skargi

Twój wniosek lub skargę rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku lub skargi w w/w terminie zawiadomimy cię:

 • w przypadku wniosku – o tym, co zrobiliśmy w celu rozpatrzenia wniosku i wskażemy przewidywany termin jego załatwienia, 
 • w przypadku skargi – o przyczynach zwłoki, wskażemy nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczymy o prawie do wniesienia ponaglenia.

Poinformujemy cię o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

W przypadku, gdy twoja skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność została wykazana w odpowiedzi na skargę, a ponowisz skargę i nie wskażesz żadnych nowych okoliczności sprawy, możemy podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, co odnotujemy w aktach sprawy bez zawiadomienia ciebie o tym. 

Jeśli nie rozpatrzymy skargi w terminie miesiąca lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu możesz wnieść ponaglenie. Ponaglenie musisz uzasadnić. Skieruj je do nas, rozpatrzymy je w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy sposób załatwienia wniosku nie będzie dla ciebie zadowalający albo w przypadku, gdy nie rozpatrzymy wniosku w terminie miesiąca lub w terminie wskazanym w zawiadomieniu przysługuje ci prawo wniesienia do nas skargi w trybie postępowania skargowego z art. 227 - 240 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Materiały

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - skargi i wnioski
Klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_-​_skargi​_i​_wnioski.odt 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.12.2020 11:17 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
06.06.2018 09:21 Kinga Graczyk
{"register":{"columns":[]}}