W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność cyfrowa

23.01.2020

Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. 

Jest to zatem cecha, którą powinny mieć wszystkie rozwiązania cyfrowe tworzone przez podmioty publiczne. Umożliwia ona bowiem korzystanie z nich jak największej grupie użytkowników. 

Wiele elementów niezbędnych dla osób z niepełnosprawnościami dla pozostałych użytkowników także będzie przydatne. Odpowiedni kontrast tekstu do tła wspiera odczytanie treści przez osoby słabowidzące, ale również starsze czy korzystające z urządzeń mobilnych. Z napisów w filmie korzystają zarówno osoby słabosłyszące jak również słabiej znające język czy oglądające film w głośnym miejscu publicznym. 

Część osób z niepełnosprawnościami korzysta ze specjalnych technologii asystujących (np. osoby niewidome korzystają z czytników ekranu) i dostępność cyfrowa uwzględnia potrzeby także tych osób.  

Prowadzimy wiele działań wspierających dostępność cyfrową podmiotów publicznych.  

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W Polsce obowiązuje ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Ustawa mówi o obowiązku dostępności cyfrowej stron i aplikacji podmiotów publicznych oraz obowiązku umieszczania w nich deklaracji dostępności. Opisuje także zasady monitorowania dostępności cyfrowej i zasady postępowaniu gdy brakuje tej dostępności. 

Ustawa zastępuje, uzupełnia i uściśla wcześniejsze przepisy krajowe dotyczące dostępności cyfrowej, a jednocześnie wdraża przepisy unijne. 

Monitorowanie stanu dostępności cyfrowej 

Monitorujemy w jakim stopniu podmioty publiczne spełniają swoje obowiązki wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej. 

Prowadzimy wykaz stron internetowych podmiotów publicznych i wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z tych wykazów wybieramy rozwiązania, które testujemy co roku, pod kątem dostępności cyfrowej.   

Promocja wiedzy o dostępności cyfrowej 

Organizujemy bezpłatne szkolenia dotyczące dostępności cyfrowej dla pracowników administracji rządowej i samorządów. 

Tworzymy standardy i narzędzia wspierające wdrażanie dostępności cyfrowej np.: 

Współpraca dla dostępności cyfrowej 

Organizujemy „Accessibility Summit” - spotkanie dla specjalistów zajmujących się dostępnością cyfrową. Podczas tych spotkań rozmawiamy o wszelkich problemach i rozwiązaniach dotyczących dostępności cyfrowej i jej wdrażania.  

Angażujemy się w działalność: 

Projekty na rzecz dostępności cyfrowej 

Prowadzimy projekt „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia i walidatory”. 

W ramach projektu: 

  • stworzymy narzędzia ułatwiające zapewnienie dostępności cyfrowej w samorządach, 
  • przygotujemy szkolenia e-learningowe,  
  • stworzymy szablony dostępnych stron internetowych,  
  • opracujemy narzędzia wspomagające monitorowanie dostępności cyfrowej.  

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 4.3. 

 

{"register":{"columns":[]}}