W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność cyfrowa

23.01.2020

Dostępność cyfrowa sprawia, że z informacji i usług publikowanych na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Jest to zatem cecha, którą powinny posiadać wszystkie rozwiązania cyfrowe.

Część użytkowników korzysta ze specjalnych narzędzi, tzw. technologii asystujących (np. osoby niewidome korzystają z czytników ekranu). Dzięki dostępności cyfrowej narzędzia te mogą być w pełni skuteczne.

Wiele elementów wspierających osoby z niepełnosprawnościami może być jednak przydatnych również dla pozostałych użytkowników. Na przykład odpowiedni kontrast tekstu do tła wspiera odczytanie treści przez osoby słabowidzące, ale również starsze czy korzystające z urządzeń mobilnych. Z napisów w filmie skorzystają zarówno osoby słabosłyszące jak również słabiej znające język czy oglądające film w głośnym miejscu publicznym. 

Na dostępności cyfrowej korzystamy wszyscy.

Ustawa o dostępności cyfrowej

W Polsce obowiązuje ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Ustawa nakłada na urzędy i instytucje publiczne obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej należących do nich stron internetowych i aplikacji mobilnych. Ponadto zobowiązuje te podmioty do opublikowania deklaracji dostępności – oświadczenia o aktualnym stanie dostępności danej strony lub aplikacji.

Ustawa opisuje także zasady monitorowania dostępności cyfrowej, mechanizmy umożliwiające obywatelom dochodzenia ich praw do dostępności cyfrowej (żądania i skargi) oraz kary za brak jej zapewnienia. Określa także obowiązki ministra właściwego do spraw informatyzacji, związane z nadzorowaniem dostępności cyfrowej.

Monitorowanie stanu dostępności cyfrowej

Monitorujemy, w jakim stopniu podmioty publiczne spełniają swoje obowiązki wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej. 

Prowadzimy wykaz stron internetowych podmiotów publicznych i wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z tych wykazów wybieramy rozwiązania, które testujemy co roku, pod kątem dostępności cyfrowej.

Promocja wiedzy o dostępności cyfrowej

Organizujemy bezpłatne szkolenia dotyczące dostępności cyfrowej dla pracowników administracji rządowej i samorządów. 

Organizujemy comiesięczne spotkania on-line z ekspertami ds. dostępności cyfrowej, na których na bieżąco odpowiadamy na pytania.

Tworzymy poradniki i narzędzia wspierające wdrażanie dostępności cyfrowej np.: 

Współpraca dla dostępności cyfrowej

Organizujemy spotkania dla specjalistów zajmujących się dostępnością cyfrową. Podczas tych spotkań rozmawiamy o wszelkich problemach i rozwiązaniach dotyczących dostępności cyfrowej i jej wdrażania.  

Angażujemy się w działalność: 

Projekty na rzecz dostępności cyfrowej

Prowadzimy projekt „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia i walidatory”. 

W ramach projektu: 

  • tworzymy narzędzia ułatwiające zapewnienie dostępności cyfrowej w samorządach, 
  • przygotowujemy szkolenia e-learningowe,  
  • opracowujemy narzędzia wspomagające monitorowanie dostępności cyfrowej.  

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 4.3. 

{"register":{"columns":[]}}