W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostępność cyfrowa

23.01.2020

Jacek Zadrożny odbiera z rąk minister Jarosińskiej dokument mianowania na członka Rady Dostępności. Za nimi na tablicy są symbole osób niepełnosprawnych i napis Dostępność Plus

Przejście od Polski papierowej do cyfrowej wymaga dołożenia szczególnej staranności, by usługi administracji publicznej były dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zdajemy sobie sprawę, że kluczowe jest położenie nacisku szczególnie na potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami: wzroku, słuchu, motoryki, poznawczymi, a także osób starszych.

Dlatego ważny obszar naszych działań stanowi dostępność cyfrowa, czyli umożliwienie wszystkim korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej: na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, w dokumentach biurowych itp. Naszym zdaniem to ważny element idei powszechności Internetu. Dzięki temu osoby niewidome lub słabowidzące mogą złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe. Prosty język pomaga osobom z obniżoną normą intelektualną, słabo znającym język polski i gorzej wykształconym. Napisy i audiodeskrypcja dodane do filmów pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale także tym, którzy takie filmy oglądają w niesprzyjających warunkach.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

4 kwietnia 2019r została uchwalona przez Sejm ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która

  • wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez podmioty publiczne;
  • wprowadza obowiązek umieszczania na stronach www deklaracji dostępności;
  • określa procedury w razie uchyleń od zapewnienia dostępności cyfrowej;
  • określa kompetencje Ministra Cyfryzacji w zakresie monitoringu urzędowych stron www i aplikacji mobilnych.

Ustawa ta zastępuje, uzupełnia i uściśla już istniejące wcześniej w polskim prawie przepisy, a jednocześnie wdraża przepisy unijne.

Szkolenia

Aby wesprzeć koncepcję dostępności oraz wdrażanie ustawy organizujemy szkolenia w tym zakresie dla pracowników administracji rządowej i samorządów. Szkolenia są bezpłatne i odbywają się co miesiąc.

Przygotowujemy też dokumenty mające pomóc we wdrażaniu dostępności cyfrowej:

Współpraca

Wierzymy, że skuteczne wdrażanie idei dostępności cyfrowej wymaga szerokiej współpracy z rozmaitymi środowiskami. Dlatego też organizujemy spotkania dla osób zajmujących się dostępnością cyfrową pod nazwą „Accessibility Summit”. Podczas tych spotkań dyskutujemy o problemach, na jakie napotyka wdrażanie dostępności cyfrowej, nowych narzędziach, edukacji. O kolejnych spotkaniach informujemy na stronie internetowej poświęconej dostępności cyfrowej.

By dzielić się swoim doświadczeniem angażujemy się w działalność szeregu ciał konsultacyjnych. Są to m.in.:

Projekty

Prowadzimy lub planujemy następujące projekty:

  • „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia i walidatory” – projekt mający na celu dostarczenie narzędzi informatycznych pozwalających na łatwiejsze zapewnienie dostępności cyfrowej w samorządach. Zaoferujemy szkolenia e-learningowe, szablony dostępnych stron internetowych, a także zamówimy 2 narzędzia informatyczne wspomagające monitorowanie dostępności cyfrowej. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2.18.
  • „Akademia Dostępności Cyfrowej” – projekt dzięki któremu zostanie wyszkolonych kilkuset specjalistów ds. dostępności cyfrowej. W pierwszym etapie powstanie partnerstwo składające się z partnera zagranicznego i kilku partnerów krajowych. Partner zagraniczny przekaże metody i materiały szkoleniowe, które zostaną przetłumaczone na język polski i dostosowane do polskich warunków. Wyszkoli 12 supertrenerów, którzy następnie wyszkolą 400 specjalistów dostępności cyfrowej z terenu całego kraju. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 4.3.
  • Wyszkolenie 100 osób niepełnosprawnych na profesjonalnych programistów. W tym projekcie chcemy rozwiązać dwa problemy: braku programistów na rynku pracy i braku kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Wykwalifikowane osoby niepełnosprawne będą mogły pracować zdalnie, nawet mieszkając na wsi lub w małym mieście. Będą mogły także przeprowadzić się do dużego miasta, gdzie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego są o wiele większe, a bariery – mniejsze. Zadanie będzie finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia.