Baza wiedzy dla administracji

Baza wiedzy to zestaw materiałów przydatnych dla pracowników administracji publicznej, w tym właścicieli biznesowych e-usług, głównie w zakresie:

  • zawierania umów z dostawcami systemów IT i usługodawcami,
  • możliwości korzystania z nowych rozwiązań IT (jak SaaS, G-Cloud i in.) w administracji,
  • standardów generowania i dostępu do zasobów danych publicznych,
  • realizacji projektów centralnych,
  • dobrych praktyk oraz standardów dot. tworzenia informacyjnych zasobów administracji publicznej oraz wykorzystywania informacji z sektora publicznego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.02.2018 12:45
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 22.02.2018 12:45
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk