O ministerstwie

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku (w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. minister cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

Wizja

Chcemy, żeby Polska była państwem innowacyjnym i przyjaznym, w którym interakcje między państwem, obywatelami i przedsiębiorcami są proste.

Misja

Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji ludziom żyło się lepiej.

Wartości

  • Obywatel jest najważniejszy.
  • Dotrzymujemy słowa.
  • Budujemy fundamenty.
  • Szanujemy pieniądze publiczne.
  • Jesteśmy gotowi na więcej.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.01.2018 10:47
Osoba publikująca: Julia Lewandowska
Zmodyfikowano: 03.01.2018 10:47
Osoba modyfikująca: Julia Lewandowska