Rejestry państwowe

Utrzymanie i rozwój rejestrów, ewidencji i systemów oraz udostępnianie danych z rejestrów to dla Ministerstwa Cyfryzacji sprawy fundamentalne. Są to m.in. rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralna Ewidencja Kierowców, Centralna Ewidencja Pojazdów, Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych, e-PUAP. Naszym zadaniem priorytetowym jest także praca nad podnoszeniem jakości danych w rejestrach i ewidencjach.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka