Punkt Kontaktowy Connecting Europe Facilty Telecom (CEF Telecom)

Instrument „Łącząc Europę” ma na celu wzmocnić jednolity rynek europejski. Zapewnia wsparcie dla transgranicznych kontaktów obywateli oraz przedsiębiorców z administracją publiczną. Wspiera budowę połączonych wzajemnie, interoperacyjnych cyfrowych usług publicznych. O finansowanie mogą się ubiegać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady CEF jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”. Dokument określa zasady, cele i zakres wsparcia projektów ze środków CEF. Instrument przeznaczony jest na realizację projektów dotyczących rozwoju, budowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.  W obszarze CEF Telecom, dla którego Ministerstwo Cyfryzacji pełni rolę Punktu Kontaktowego, wsparcie mogą uzyskać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w obszarach infrastruktury usług cyfrowych (Digital Services Infrastructure – DSI) oraz sieci szerokopasmowych.
Pytania można kierować do Punktu Kontaktowego CEF, prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, na adres CEF@mc.gov.pl 

Rolę wiodącego eksperta krajowego CEF pełni p. Elżbieta Kroszczyńska, tel. 22 245 55 10

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków w ramach mechanizmu CEF i terminów najnowszych konkursów dostępne są na konkursy w 2018. Więcej informacji o CEF można znaleźć w serwisie Komisji Europejskiej

Otwarte konkursy

Dokumenty:

odt OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU (CEF)_2017 (3).odt

0.02MB

odt Procedura dotycząca aplikowania CEF.odt

0.01MB

odt RAPORT Z POSTĘPU RZECZOWO-FINANSOWEGO PROJEKTU (CEF) (2).odt

0.01MB

odt WZÓR OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA (CEF)_2017 (2).odt

0.01MB

odt INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU (CEF)2017.odt

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.06.2018 13:25
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 18.06.2018 13:25
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk