W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Otwarte dane publiczne

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Otwarte dane są źródłem realnych oszczędności pieniędzy i czasu dla administracji i obywateli. Obywatele, w tym przedsiębiorcy, mogą korzystać z zasobów danych publicznych realizując własne cele, rozwijając swoją działalność gospodarczą lub badania. Wartość europejskiego rynku otwartych danych 184,45 mld euro w 2019 r. Wartość rynku otwartych danych 199,51 - 334,20 mld euro - prognoza na 2025 r. Źródło: Raport Europejskiego Portalu Otwartych Danych.

Co robimy, by udostępniać dane publiczne?

Wyznaczyliśmy kierunki realizacji polityki na rzecz otwierania danych do roku 2027 i wskazaliśmy konieczne do podjęcia działania. Traktuje o tym Program otwierania danych publicznych (przyjęty uchwałą RM w 2016 r.). Jego głównym celem jest poprawa jakości i zwiększenie ilości danych otwartych, przede wszystkim udostępnianych na portalu dane.gov.pl. Prowadzimy prace legislacyjne dotyczące Programu otwierania danych, który  jest kontynuacją polityki otwartości danych realizowanej przez administrację rządową w ramach „Programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 r.”. Wszystkie, realizowane w poprzednich latach, założenia utrzymaliśmy. Co więcej, w nowej edycji programu postanowiliśmy je uzupełnić m.in. o:

  • udostępnianie danych przez API (w tym danych o wysokiej wartości, danych dynamicznych),
  • współpracę z różnymi interesariuszami danych,
  • działania edukacyjne dotyczące zarządzania danymi.

Projekt Programu powstał z myślą o:

  • zwiększaniu podaży i poprawie jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl – zależy nam, aby każdy użytkownik mógł je ponownie wykorzystać,
  • budowie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne - wynikające z otwartych danych - są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenie modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych,
  • wejściu Polski do grupy europejskich liderów w zakresie otwierania danych.

Ujęta w Programie strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża liczba dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz jakość realizowanych badań - przyspieszając tym samym postęp naukowy.

Budujemy sieć współpracy i koordynujemy jej działanie 

Kluczową rolę pełnią Pełnomocnicy ds. otwartości danych pracujący w ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Głównym Urzędzie Statystycznym. Są to osoby wyznaczone do stałej współpracy przy wdrażaniu Programu otwierania danych publicznych, odpowiedzialne za zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy.

Prowadzimy i na bieżąco rozwijamy portal dane.gov.pl - centrum dostępu do danych publicznych w Polsce

Dane.gov.pl to portal, który oferuje bezpłatny, nie wymagający rejestracji dostęp do informacji publicznej z różnych kategorii, takich jak np. oświata, środowisko, budżet i finanse. Większość danych udostępnianych jest w otwartych formatach. Dane portalu można ponownie wykorzystywać np. do tworzenia aplikacji bez konieczności składania wniosku. Wniosek jest konieczny tylko wtedy, gdy ktoś chce wykorzystywać dane na innych warunkach niż zostały określone dla konkretnego zasobu.

Opracowaliśmy standardy otwartości danych publicznych w wymiarach prawnym, bezpieczeństwa, technicznym i API

Mówimy w nich jak nie tworzyć barier prawnych dla otwierania danych oraz jak udostępniać dane bezpiecznie i w sposób użyteczny dla odbiorców. Standardy opracowane w ramach projektu dofinansowanego z POPC pn. Otwarte dane dostęp, standard, edukacja, są dostępne na stronie dane.gov.pl.

Realizujemy szkolenia dla administracji z otwierania danych

Szkolenia wpłyną na poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych oraz zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania. Szkolimy pracowników urzędów administracji rządowej, zbierających i udostępniających dane, z aspektów prawnych i technicznych otwierania i wykorzystywania danych publicznych.

Rozpowszechniamy wiedzę na temat otwierania danych

Organizujemy hackathony danych publicznych, na których promujemy otwarte dane dostępne na portalu i ich ponowne wykorzystywanie w aplikacjach, usługach i produktach. Promujemy otwarte dane w Internecie poprzez artykuły oraz bieżącą komunikację na profilu Otwartych danych na portalu Facebook.

Realizujemy kolejny projekt – Otwarte dane plus

Projekt jest kontynuacją projektu: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Jednym z jego komponentów jest dobudowanie interfejsu programistycznego API do baz Ministerstwa Finansów: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu: Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (CWPG), Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) oraz GUS: Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW).

W ramach projektu powstało Laboratorium Otwartych Danych, czyli ośrodek analityczny ułatwiający wypracowanie polityki otwartości danych w poszczególnych urzędach. Jest też prowadzona Akademia otwartych danych, tj. specjalistyczne kursy dla dysponentów danych zajmujących się udostępnianiem i wykorzystywaniem danych publicznych, dzięki którym polityki publiczne i działania administracji będą w większym stopniu oparte na danych. Rozwijamy dalej portal dane.gov.pl, na którym z każdym dniem przybywa dobrej jakości danych do pobrania i ponownego wykorzystywania. O otwieraniu danych coraz szerzej mówimy w mediach, na profilu Otwartych danych na portalu Facebook oraz podczas licznych wydarzeń. W ramach projektu umożliwimy już 19.11.2020 wymianę doświadczeń w otwieraniu danych podczas Międzynarodowej konferencji The future is data Przyszłość to dane (www.thefutureisdata.pl).

Materiały


program​_otwierania​_danych​_publicznych (1).odt 0.59MB

zalacznik​_nr​_1​_do​_programu (1).odt 0.32MB

zalacznik​_nr​_2​_do​_programu (1).odt 0.04MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.11.2020 09:38 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
10.07.2019 13:53 Jakub Karpowicz