W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cyberbezpieczeństwo

Jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji jest realizacja zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Są to w szczególności: opracowywanie i wdrażanie dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, opracowywanie wytycznych w zakresie ustanawiania odpowiednich środków ochrony systemów teleinformatycznych, przygotowywanie analiz z zakresu stanu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz ryzyk dla cyberbezpieczeństwa państwa, a także opracowywanie centralnych planów szkoleń, ćwiczeń i testów. W zakresie realizacji zadań współpracujemy z innymi resortami, uczelniami, instytutami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym.

Ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP jest jednym z głównych priorytetów i prerogatyw ministra cyfryzacji. Ten niezmiernie istotny obszar nowoczesnej gospodarki wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo obywateli oraz przedsiębiorców. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych – należy temu skutecznie przeciwdziałać. Kluczowe sektory gospodarki są narażone na ukierunkowane ataki z cyberprzestrzeni – należy budować i rozwijać krajowy system cyberbezpieczeństwa aby zapewnić ochronę na właściwym poziomie.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z innymi podmiotami istotnymi ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni przygotowało m.in. dwa dokumenty, które mają usprawnić i rozwinąć krajowy system cyberbezpieczeństwa. 27 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałą dokument strategiczny - Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski na lata 2017-2022. 31 października br. przekazany on został do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w celu realizacji zadań powierzonych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa podejmuje m.in. następujące działania: 

  • określa cele jakościowe dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kształtuje polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego,
  • współpracuje z organami krajowymi oraz właściwymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie budowania zdolności monitorowania i zapobiegania incydentom dotyczącym bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oraz realizuje zadania związane ze współpracą CSIRT/CERT na poziomie europejskim,
  • monitoruje stan realizacji wdrażania postanowień z dokumentów strategicznych,
  • opracowuje, wdraża i prowadzi przegląd dokumentów strategicznych w zakresie spraw  związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
  • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i aktualizacją krajowej strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwaną dalej „dyrektywą NIS”,
  • opracowuje projekty aktów prawnych dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, propozycje nowelizacji tych aktów oraz nowelizacje innych aktów prawnych w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
  • reprezentuje Polskę w gremiach międzynarodowych, m.in. w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa w Radzie Europejskiej, Grupy Współpracy umocowanej w dyrektywie NIS, Środkowoeuropejskiej Platformy Cyberbezpieczeństwa.
     
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.12.2017 10:54 Paweł Ratyński
Pierwsza publikacja:
18.12.2017 10:54 Paweł Ratyński