W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cyberbezpieczeństwo

Jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.

Rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji. Od sprawności i stabilności systemów teleinformatycznych zależy funkcjonowanie całego państwa. Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa. Każdy incydent to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obywateli – przejęcia danych osobowych, naruszenia prywatności, utraty pieniędzy, a nierzadko też zdrowia. Należy temu skutecznie przeciwdziałać.

Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie buduje i rozwija krajowy system cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę cyberprzestrzeni RP na właściwym poziomie. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z głównych priorytetów ministra cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy ze swoimi partnerami przygotowuje dokumenty i akty prawne, które mają usprawnić i rozwinąć krajowy system cyberbezpieczeństwa. 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę NIS

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało również Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Dokument obowiązuje od 31 października 2019 roku i zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Co więcej,  w efekcie starań MC doszło do znacznej harmonizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Departament Cyberbezpieczeństwa w celu realizacji zadań powierzonych ministrowi podejmuje m.in. następujące działania: 

  • określa cele jakościowe dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kształtuje polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego,
  • współpracuje z organami krajowymi oraz właściwymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) w zakresie budowania zdolności monitorowania i zapobiegania incydentom dotyczącym bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oraz realizuje zadania związane ze współpracą z zespołami CSIRT na poziomie europejskim,
  • monitoruje stan realizacji wdrażania postanowień z dokumentów strategicznych,
  • opracowuje, wdraża i prowadzi przegląd dokumentów strategicznych w zakresie spraw  związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
  • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i aktualizacją krajowej strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwaną dalej „dyrektywą NIS”,
  • opracowuje projekty aktów prawnych dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, propozycje nowelizacji tych aktów oraz nowelizacje innych aktów prawnych w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
  • reprezentuje Polskę w gremiach międzynarodowych, m.in. w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa w Radzie Europejskiej, Grupy Współpracy umocowanej w dyrektywie NIS, Środkowoeuropejskiej Platformy Cyberbezpieczeństwa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.07.2020 13:10 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
18.12.2017 10:54 Paweł Ratyński
{"register":{"columns":[]}}