W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca międzynarodowa

Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie współtworzy prawo cyfrowe na arenie europejskiej. Są też obszary prawa, w których jesteśmy europejskimi liderami. Nasza praca koncentruje się na budowaniu rozwiązań korzystnych dla polskich obywateli i gospodarki.

Obecnie prawie 3 na 4 akty prawne dotyczące spraw cyfrowych tworzone są w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Ministra Cyfryzacji jest aktywna i zdecydowana polityka wzmacniająca nasze uczestnictwo w wypracowywaniu wspólnych rozwiązań w ramach prac z Radą UE i Europejską, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, a także z grupami eksperckimi i doradczymi tych instytucji.

Głos pojedynczego kraju nie zawsze jednak jest wystarczająco słyszalny. Dlatego dążymy do budowania koalicji z innymi państwami. Działamy w grupie państw myślących o sprawach cyfrowych podobnie do nas. Jest to nieformalne forum współpracy krajów UE. Tym co nas łączy, jest wizja otwartego rynku cyfrowego, sprzeciw wobec protekcjonizmu, wsparcie dla znoszenia barier dla firm i konsumentów, sceptycyzm wobec nadmiernych regulacji, które szkodziłyby innowacji. W pracach tej grupy, obok Polski, regularnie uczestniczy wiele państw, m.in: Dania, Wielka Brytania, Estonia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Czechy, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Słowacja i Holandia. Zależy nam także na umocnieniu współpracy w ramach V4. 

Chcemy być otwarci na głosy płynące od obywateli, przedstawicieli środowisk biznesowych czy organizacji pozarządowych. Dlatego prowadzimy dialog z każdym zainteresowanym środowiskiem i podmiotem. 

W szczególności odpowiadamy za kwestie mieszczące się w obszarze:

•    telekomunikacji – uczestniczymy m.in. w pracach nad kompleksową reformą obecnych ram regulacyjnych łączności elektronicznej zawartych w europejskim kodeksie łączności elektronicznej. Odpowiadamy także za stanowisko Polski odnośnie prac nad przeglądem dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej i za bardzo ważny temat gospodarowania widmem radiowym. Oczywiście dbamy o infrastrukturę szerokopasmową i obecne zaangażowanie koncentrujemy na rozwijaniu standardu 5G.
•    cyberbezpieczeństwa – w tym mieszczą się prace nad dokumentami opublikowanymi przez Komisję Europejską 13 września 2017, zwane "Pakietem Cyberbezpieczeństwa", które zawiera szereg działań, mających zapewnić solidne podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej.
•    gospodarki opartej o dane, co obejmuje m.in. negocjacje nad rozporządzeniem w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej oraz udział w pracach nad tym, by włączyć problematykę przepływów danych do umów handlowych UE z krajami trzecimi.

Uczestniczymy też w dyskusji związanej z tworzeniem europejskich zasad dotyczących e-administracji.
Jest wiele innych obszarów, w które się angażujemy zarówno poprzez tworzenie wiedzy, jak i dyplomacji cyfrowej. Za współpracę międzynarodową odpowiada w MC Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz, ale także w dużym zakresie departamenty Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy obecni także w Brukseli, gdzie działa powołany przez nas niedawno Referat ds. Cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Wszyscy ściśle współpracujemy z pełnomocnikiem rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego, który jest jednocześnie wiceministrem cyfryzacji oraz z pełnomocnikiem ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego. 

Zachęcamy do kontaktu i śledzenia nie tylko naszej strony internetowej, ale również fb i twittera, gdzie każdego dnia informujemy o tym, co robimy. 
 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.12.2017 10:32 Paweł Ratyński
Pierwsza publikacja:
18.12.2017 10:32 Paweł Ratyński
{"register":{"columns":[]}}