Kompetencje cyfrowe i e-usługi

Ogólna świadomość tego, do czego służyć może technologia i jak pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów jest kluczowa dla wielu działań Ministerstwa Cyfryzacji. Stąd konieczność stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Wśród zadań ministerstwa jest zarówno stwarzanie warunków technicznych i organizacyjnych do korzystania z usług cyfrowych, jak również promocja poszczególnych kompetencji wśród ogółu społeczeństwa.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka