Ochrona danych osobowych

Przed każdym z państw Unii Europejskiej stoi wyzwanie wdrożenia do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (rozporządzenie 2016/679). Celem zmian prawnych projektowanych przez resort cyfryzacji jest podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym poprzez przyznanie im nowych nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców.

Do najważniejszych projektowanych rozwiązań należy w tym zakresie przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności. Przepisy ustanawiają również nowy organ państwowy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zaopatrzony zostanie w instrumenty zapewniające jego otwartość na wszelkie konsultacje z przedsiębiorcami oraz obywatelami. 

Uwzględniając znaczne przewlekłości w prowadzonych obecnie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowaniach, przepisy przewidywały będą również rozwiązania służące jego znacznemu skróceniu. Zniesiona zostanie dwuinstancyjność postępowania a postępowania kontrolne prowadzone przez Prezesa Urzędu będą mogły trwać maksymalnie 30 dni. Organ będzie uprawniony również do wydawania rekomendacji w zakresie sposobów zabezpieczania danych osobowych, czego dzisiaj przedsiębiorcom brak. Zmianie ulegną również zasady gromadzenia danych osobowych pracowników poprzez przyznanie im uprawnienia do udzielania zgody na przetwarzanie ich danych i wskazanie zasad korzystania z monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 10:57
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 10:57
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński