W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pracuj z nami

Masz serce do cyfryzacji? Szukasz nowych wyzwań? Chcesz pracować w przyjaznej atmosferze z ludźmi pełnymi pasji?

Zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami i prześlij swoją aplikację:

Cyfrowa rewolucja zaczyna się dziś!

 

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji z siedzibą przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl.

Dane osoby aplikującej do służby cywilnej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze w Ministerstwie Cyfryzacji, przetwarzane są w celu realizacji rekrutacji na stanowisko w służbie cywilnej – podstawą prawną przetwarzania tych danych są w szczególności przepisy ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu pracy.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika ze wskazanych powyżej przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

W przypadku danych osobowych udostępnionych w sposób dobrowolny,  których obowiązek przekazania nie wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa, osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze przysługuje prawo do dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane. Takie aplikacje zostaną niezwłocznie zniszczone.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.06.2022 17:11 Krzysztof Bieda
Pierwsza publikacja:
18.06.2019 10:07 Kinga Graczyk
{"register":{"columns":[]}}