Telekomunikacja i rozwój sieci

Jako Ministerstwo Cyfryzacji odpowiadamy za kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku usług łączności elektronicznej, w tym z zakresu telekomunikacji, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. W naszej gestii jest prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz neutralnością sieci. W zakresie łączności elektronicznej, w szczególności telekomunikacji, opracowujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych oraz planów i programów strategicznych, a także współpracujemy z organami UE i organizacjami międzynarodowymi.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.12.2017 08:14
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 15.12.2017 08:14
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński