Projekt rozporządzenia UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (rozporządzenie ePrivacy)

Projekt rozporządzenia dotyczącego prywatności i łączności elektronicznej został opublikowany przez Komisję Europejską 10 stycznia 2017 r. Ma ono zastąpić obecną dyrektywę 2002/58/WE o prywatności oraz dostosować przepisy w zakresie ochrony prywatności i danych w komunikacji elektronicznej do obecnych realiów rynkowych i postępu techno-logicznego. Będzie uzupełniało i uszczegóławiało Rozporządzenie UE 2016/679 o ochronie danych osobowych (tzw. RODO).

Projektowany akt wskazuje zasady przetwarzania danych, takich jak treść emaili, SMSów, MMSów, czy informacji o lokalizacji geograficznej używanego urządzenia, dacie, czasie trwania połączeń. W ten sposób ograniczony zostanie dostęp i możliwość wykorzystania tych danych przez dostawców usług komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie będzie dotyczyło dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców internetu oraz, nieobjęte obecną dyrektywą o prywatności, podmioty, które świadczą usługi typu: Facebook Messenger, Skype, Gmail, WhatsApp, czy Viber. Korzystnym rozwiązaniem dla obywateli jest to, że podmioty, które mają siedzibę poza Unią Europejską będą miały obowiązek stosować przepisy rozporządzenia jeśli świadczą swoje usługi obywatelom któregoś z krajów UE. Co więcej, zostanie wprowadzony obowiązek ustanowienia przez taki podmiot swojego przedstawiciela w Unii, co ułatwi ewentualne dochodzenie roszczeń przez obywateli.

Projekt zawiera postanowienia dotyczące ochrony przed wysyłaniem, czy prezentowaniem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (m.in. email, SMS, telefon) niezamówionych ofert handlowych. Rozporządzenie ma utrzymać dotychczasowy obowiązek uzyskania zgody użytkownika na otrzymywanie ofert handlowych. Korzystnym rozwiązaniem dla obywateli będzie to, że telemarketerzy będą musieli wykonywać połączenia ze zidentyfikowanych numerów lub też z użyciem specjalnego prefiksu lub kodu, który pozwoli rozpoznać, że połączenie ma charakter marketingowy.

Projekt rozporządzenia ma chronić przed śledzeniem przez dostawców usług, reklamodawców internetowych aktywności użytkownika w sieci. Działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, czy sklepy internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies, które umożliwiają uzyskanie informacji o odwiedzanych przez nas stronach, zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Projekt przewiduje, że przy instalacji oprogramowania, użytkownik będzie miał możliwość konfiguracji ustawień prywatności i wyłączenia możliwości używania narzędzi śledzących (typu pliki cookies).

Projektowany akt, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, ma wejść w życie 25 maja 2018 r., a zatem w tym samym dniu co rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO. W dalszym ciągu toczą się, w instytucjach unijnych, prace nad rozporządzeniem ePrivacy.

Tutaj udostępniane będą materiały dotyczące projektu rozporządzenia ePrivacy, w tym uwagi oraz opinie przesyłane do Ministerstwa Cyfryzacji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.11.2017 16:13
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 29.11.2017 16:13
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk