Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 „Pomoc techniczna”.

Działanie nr 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC” Poddziałanie nr 4.1.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji realizuje następujące projekty:

  • Wynagrodzenia MC w 2016 r. - projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych.
  • Wynagrodzenia MC w 2017 r. - projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych

oraz projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych - etap I.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.12.2017 12:27
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 01.12.2017 12:27
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk