Opinie prawne

Prawa autorskie do zamieszczonych opinii przysługują kancelarii MARUTA WACHTA Sp. j. Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji posiada licencję do opinii umożliwiającą m.in. jej publiczne udostępnianie.

Chmura publiczna w administracji

Rozwiązania chmurowe są coraz bardziej popularne w każdej dziedzinie naszej cyfrowej aktywności. W skrócie można je określić jako metodę przetwarzania danych opartą na wspólnych i elastycznych zasobach udostępnianych użytkownikom z wykorzystaniem technologii internetowych. To rozwiązanie łatwe, szybkie i przyjazne w obsłudze. Dlatego też coraz częściej myśli się o wykorzystaniu chmury w administracji publicznej.

W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji zleciło przygotowanie analizy prawnej dotyczącej możliwości wykorzystania platform chmurowych wspierających komunikację wewnętrzną i zarządzanie dokumentami. Intencją Ministra Cyfryzacji jest określenie ram, w których nowe rozwiązania technologiczne będą mogły efektywnie i bezpiecznie służyć celom publicznym. Wnioski płynące z analizy, są podstawą dalszych prac, o wynikach których będziemy informować.

Możliwości implementacji modelu G-Cloud w Polsce

Prezentujemy opinię na temat możliwości implementacji modelu G-Cloud w Polsce. Bazuje ona na wiedzy i rozwiązaniach z rynku brytyjskiego. Podstawową korzyścią wynikającą z G-Cloud jest możliwość łatwego i szybkiego nabywania usług chmurowych przez jednostki administracji publicznej przy jednoczesnej kontroli poziomu tych usług.

Metodyki agile w projektach informatycznych

Materiał na temat stosowania metodyk agile w projektach informatycznych, w tym w polskim sektorze publicznym. Dokument zawiera również przykładowe klauzule możliwe do zastosowania w umowach sporządzanych w projektach realizowanych według metodyki agile.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.02.2018 13:35
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 12.02.2018 13:35
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński