Wzorcowe klauzule umowne w umowach wdrożeniowych z usługami utrzymania

Prezentujemy najnowszą wersję dokumentu zawierającego wzorcowe klauzule umowne w umowach wdrożeniowych z usługami utrzymania. Klauzule zostały przygotowane po uwagach zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Mogą z nich korzystać zamawiający z sektora finansów publicznych. Klauzule znajdą zastosowanie w procesie tworzenia umów IT, zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzbogacone są o opisy realiów rynkowych oraz komentarze ułatwiające ich zastosowanie do danego stanu faktycznego. 

Treść dokumentu  została uzgodniona z Urzędem Zamówień Publicznych pod względem zgodności proponowanych zapisów z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Wzorcowe klauzule jak i komentarz są chronione prawem autorskim. Klauzule mogą być wykorzystywane, w tym zwielokrotniane, modyfikowane  i rozpowszechniane dla potrzeb podmiotów sektora publicznego (m.in. organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe). W szczególności klauzule mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez podmioty sektora publicznego jak i osoby trzecie, w tym doradców prawnych, działających na rzecz takich podmiotów. Mając na uwadze powyższy cel wzorców, klauzule nie mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców ani osoby fizyczne w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek przewidziany ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w szczególności nie mogą w żaden sposób być wykorzystane w celach komercyjnych, w tym jako odpłatne wzorce czy element doradztwa prawnego. Komentarze towarzyszące klauzulom mogą być zwielokrotniane i rozpowszechniane przez podmioty sektora publicznego, z powołaniem autorstwa, ale bez prawa ich modyfikacji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.02.2018 10:06
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 06.02.2018 10:06
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński