System Rejestrów Państwowych

System Rejestrów Państwowych (SRP), połączył najważniejsze polskie rejestry. Dzięki połączeniu rejestrów już teraz możemy załatwiać sprawy prościej, z mniejszym wysiłkiem, a coraz więcej z nich będziemy mogli załatwić wirtualnie, nie wychodząc z domu.

System Rejestrów Państwowych (SRP), połączył najważniejsze polskie rejestry. Dzięki połączeniu rejestrów już teraz możemy załatwiać sprawy prościej, z mniejszym wysiłkiem, a coraz więcej z nich będziemy mogli załatwić wirtualnie, nie wychodząc z domu.

System łączy pięć rejestrów: PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.

1 marca 2015, w dniu uruchomienia systemu SRP, weszły w życie 3 ustawy regulujące nowy sposób prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego, tj. ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Ta ostatnia po raz pierwszy wprowadziła elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego.

Do 1 marca 2015 roku musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt stanu cywilnego (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Dziś jesteśmy w ciągłym ruchu i często zmieniamy miejsce zamieszkania. Dla wielu z nas pozyskanie odpisu oznaczało konieczność długiej podróży i brania urlopu w pracy lub wysyłania wniosku do urzędu. Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę można załatwić dużo łatwiej.

Dzięki wprowadzonym zmianom po 1 marca 2015 możemy udać się do najbliższego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis. Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie będziemy musieli już nigdzie jeździć.

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zmieniła formę prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie nowe zdarzenia z zakresu stanu cywilnego są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym tj. Rejestrze Stanu Cywilnego (RSC). W rezultacie powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która od 1 marca 2015 jest sukcesywnie uzupełniana. 

Dla przyspieszenia procesu gromadzenia historycznych danych w RSC realizujemy pilotaż Masowej Migracji aktów stanu cywilnego, który ma doprowadzić w najbliższych latach do przeniesienia aktów z lokalnych baz aplikacji wspierających pracę USC do systemu centralnego. Dokumenty, które do tej pory miały postać papierową i nie posiadają odwzorowań cyfrowych w aplikacjach wspierających, będą przenoszone do systemu stopniowo, np. przy okazji dokonania zmian w akcie lub żądania wydania odpisu.

Ścisła komunikacja pomiędzy rejestrem PESEL a Rejestrem Stanu Cywilnego pozwala przy okazji sporządzenia aktu urodzenia dla dziecka, zameldować je oraz nadać mu numer PESEL. Wszystko dzieje się w jednym okienku w trakcie tej samej wizyty.

SRP ułatwia również ubieganie się o dowód osobisty. O wydanie dowodu osobistego możemy zwrócić się do organu dowolnej gminy/miasta w kraju – niezwiązanego z naszym miejscem zameldowania czy zamieszkania. Co więcej, o wydanie dowodu możemy się zwrócić w formie elektronicznej – jeśli tylko posiadamy Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Dzięki temu do urzędu musimy pójść tylko raz – po odbiór dokumentu. 

Uzyskaj dowód osobisty

Również utratę lub uszkodzenie dowodu możemy zgłosić w organie dowolnej gminy.

Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego) 

Zmiana sposobu prowadzenia ewidencji ludności umożliwiła jednoczesne wymeldowanie z dotychczasowego adresu w trakcie czynności zameldowania pod nowym adresem. 

Możemy też dziś, dzięki SRP, zgłosić wymeldowanie i wyjazd za granicę w formie elektronicznej – warunkiem jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Zgłoś wyjazd za granicę 

Zgłoś wymeldowanie z pobytu stałego

Kontakt

Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów 
tel. +tel:+48222455412
e-mail: sekretariat.duirs@mc.gov.pl
 

Linki wewnętrzne

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska