W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

logotypy funduszy europejskich

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP, Rozwój SRP) ma strategiczne znaczenie dla państwa. W jego ramach zostaną zmodernizowane istniejące rejestry, zbudowane nowe oraz zostaną określenie standardy tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych.

Status projektu:

 • Podpisane porozumienie o dofinansowanie
 • Podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie dotyczącego zmian w zakresie: wprowadzenia partnera do projektu, zmiany wartości wnioskowanej kwoty dofinansowania, zwiększenia zakresu zadań, terminu realizacji projektu i okresu kwalifikowalności.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (beneficjent)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (partner)

Projekt a dokumenty strategiczne

Nowe wymagania w stosunku do SRP zdefiniował Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2016 r. PZIP szczególny nacisk położył na stworzenie referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach państwowych oraz na tworzenie wysokiej jakości e-usług publicznych. Niniejszy projekt realizuje również założenia przedstawione w innych dokumentach strategicznych:

Cel projektu

Celem projektu jest usprawnienie usług świadczonych przez administrację: administracji, obywatelom i biznesowi poprzez:

 • modernizację funkcjonalności Systemu Rejestrów Państwowych;
 • stworzenie podstaw technologicznych i biznesowych do dołączania nowych rejestrów w celu świadczenia wysokiej jakości usług elektronicznych;
 • Zmiany w Rejestrze Stanu Cywilnego oraz PESEL
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez Obywatela
  • Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę (A2A)
  • Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka
  • Nadawanie numeru PESEL dziecku w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC)
  • Nadawanie numeru PESEL w organie gminy, u wojewody lub konsula
  • Weryfikowanie powiązania rodzic-dziecko wynikającego z aktu urodzenia
  • Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów
 • Rejestr Dokumentów Paszportowych
  • Weryfikacja ważności paszportu przez Obywatela
  • Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty
  • Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych
  • Powiadomienie o zmianach statusu paszportu
  • Zgłoszenie utraty paszportu
  • Sprawdź status sprawy paszportowej
  • Personalizacja książeczki paszportowej
  • Rozliczanie blankietów dokumentów paszportowych
  • Zarządzanie Adnotacjami dotyczącymi dokumentów paszportowych w RDP
  • Rozliczanie blankietów dokumentów paszportowych
  • Zarządzanie Adnotacjami dotyczącymi dokumentów paszportowych w RDP
  • Pobranie historii operacji na danych
  • Weryfikacja danych w RDP przez Obywatela
  • Unieważnienie dokumentu paszportowego w wyniku kradzieży
  • Unieważnienie dokumentu paszportowego w wyniku utraty
  • Unieważnienie dokumentu paszportowego w wyniku zmiany danych
  • Wnioskowanie o paszport
  • Wydanie paszportu
 • Rejestr Danych Kontaktowych
  • Sprawdzenie danych kontaktowych
  • Aktualizacja danych kontaktowych
  • Sprawdzenie danych kontaktowych Obywatela
  • Aktualizacja danych kontaktowych Obywatela
  • Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych
 • Zmiany w Rejestrze Dowodów Osobistych
  • Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego
  • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Oczekiwane rezultaty

 • poprawa efektywności urzędów administracji publicznej dzięki digitalizacji i udostępnieniu nowych usług elektronicznych, z których obywatele i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przez Internet,
 • optymalizacja procedur administracyjnych dzięki wykorzystaniu danych zawartych w rejestrach referencyjnych (np. PESEL),
 • ochrona praw i interesów konsumentów dzięki ograniczeniu możliwości kradzieży tożsamości poprzez rejestrowanie i przekazywanie informacji o utracie dokumentu tożsamości online do odpowiedzialnych instytucji,
 • uproszczenie procedur wnioskowania o paszport,
 • standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - optymalizacja architektury w celu lepszego wykorzystania infrastruktury SRP i podniesie poziomu dostępności systemu,
 • usprawnienie kontaktów administracji z obywatelami w istotnych dla nich sprawach.

Harmonogram realizacji projektu

Kamień milowy

Przewidywana data realizacji

Przygotowanie środowiska deweloperskiego i testowego

IV kw. 2018

Standardy tworzenia i dołączania nowych rejestrów do SRP

III kw. 2019

E-usługi w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych (RDO)

I kw. 2019

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

IV kw. 2019 r.

Uruchomienie e-usług w zakresie RDK

IV kw. 2019 r.

E-usługi w zakresie Rejestru Stanu Cywilnego (RSC)

II kw. 2020 r.

Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP) i e-usługi w zakresie RDP

III kw. 2021 r.

Finanse

Źródła finansowania:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 84,63%
Budżet państwa – 15,37%

Wartość projektu:
69 985 989,00 zł brutto (beneficjent i partner)

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały określone w Zarządzeniu nr 4 Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzania do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.06.2021 16:03 Paulina Dmitruk
Pierwsza publikacja:
17.06.2019 14:48 administrator gov.pl