W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dostęp do rejestru PESEL

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Dla kogo chcesz uzyskać dostęp?

Informacje:

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz w związku z tym sprawdzić w rejestrze PESEL, czy dane, które masz w swojej bazie, są prawidłowe? Możesz złożyć wniosek o dostęp do rejestru PESEL. Sprawdź, jak to zrobić.

Aby złożyć wniosek przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość jako reprezentanta wnioskodawcy albo jego pełnomocnika.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany

Złóż wniosek 

  • podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej;
  • podmiot, który wydaje środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej;
  • kwalifikowany dostawca usług zaufania, który jest wpisany do rejestru i świadczy:
   • kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego,
   • kwalifikowaną usługę e-Doręczeń;
  • inny podmiot prywatny (np. spółka) ‒ jeśli:
   • udokumentuje faktyczną (a nie z przepisu prawa) potrzebę dysponowania danymi z rejestru PESEL,
   • ich uzyskanie jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez ten podmiot zadań albo prowadzonej działalności;
  • podmioty, które udokumentują faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez nich działalności (a nie z przepisu prawa) i
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych na temat klientów (dłużników).
 • Możesz uzyskać dostęp do rejestru PESEL, jeżeli:

  • udokumentujesz faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez ciebie działalności (a nie z przepisu prawa)
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych klientów,  
  • masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  • dane do logowania profilem zaufanym lub certyfikat kwalifikowany,
  • dane dotyczące podmiotu wnioskującego: nazwa podmiotu i jego adres,
  • dokument, który potwierdza interes faktyczny w uzyskaniu danych ‒ uzasadnia potrzebę weryfikacji danych przez twój podmiot, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • odpis statutu,
   • decyzja albo zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej itp.,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wniosek.
  5. Podpisz go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.
  6. Jeżeli do złożenia wniosku potrzebny jest podpis więcej niż jednego reprezentanta, to skorzystaj z wielopodpisu. Sprawdź, jak skorzystać z wielopodpisu (plik .doc, 573 kB).
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Potwierdzenie dostaniesz na skrzynkę ePUAP.
  8. Osoba, która jest uprawniona do kontaktu w sprawach technicznych, dostanie wiadomość e-mail z dokumentacją techniczną niezbędną do integracji z rejestrem PESEL.
  1. Jeśli wnioskujesz jako:
  • podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej,
  • podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej,
  • kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego,
  • kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę e-Doręczeń,

  możesz weryfikować:

  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • nazwisko rodowe.
  1. Jeśli wnioskujesz jako podmiot prywatny i:
  • wykażesz faktyczną potrzebę uzyskania dostępu,
  • uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej przez ciebie działalności,

  możesz weryfikować:

  • adres,
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zameldowania na pobyt stały i czasowy,
  • informacje o zgonie w postaci danych potwierdzających zgon:
   • imię (imiona),
   • nazwisko,
   • numer PESEL,
   • informacji, czy osoba żyje,
  • informacje o zgonie w postaci konkretnych danych dotyczących zgonu:
   • imię (imiona),
   • nazwisko,
   • numer PESEL,
   • data zgonu,
   • numer aktu zgonu
   • USC wydający akt zgonu. 
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na udostępnienie danych i integracji z rejestrem PESEL opłata za weryfikację danych jednej osoby wynosi 0,30 zł. Opłata ta pobierana jest z dołu i nie ponosi jej podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej.

  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika o numerze: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do rejestru PESEL możesz skorzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu dla systemu zewnętrznego ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat dostępowy.

  • Art. 46 ust. 2 pkt 1, 4-5 oraz art. 48 i 49 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)
  • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz w związku z tym sprawdzić w rejestrze PESEL, czy dane, które masz w swojej bazie, są prawidłowe? Możesz złożyć wniosek o dostęp do rejestru PESEL. Sprawdź, jak to zrobić.

  • podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej;
  • podmiot, który wydaje środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej;
  • kwalifikowany dostawca usług zaufania, który jest wpisany do rejestru i świadczy:
   • kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego,
   • kwalifikowaną usługę e-Doręczeń;
  • inny podmiot prywatny (np. spółka) ‒ jeśli:
   • udokumentuje faktyczną (a nie z przepisu prawa) potrzebę dysponowania danymi z rejestru PESEL,
   • ich uzyskanie jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez ten podmiot zadań albo prowadzonej działalności;
  • podmioty, które udokumentują faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez nich działalności (a nie z przepisu prawa) i
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych nt. klientów (dłużników).
 • Możesz uzyskać dostęp do rejestru PESEL, jeżeli:

  • udokumentujesz faktyczną potrzebę dysponowania tymi danymi, która:
   • wynika ze specyfiki prowadzonej przez ciebie działalności (a nie z przepisu prawa)
   • wymaga bieżącego sprawdzania poprawności danych klientów,  
  • masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  • wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji w drodze weryfikacji (plik .pdf, 1 051 kB, pobierz i wypełnij). Nie zapomnij podpisać wniosku;
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwa i adres;
  • dokument, który potwierdza interes faktyczny w uzyskaniu danych ‒ uzasadnia potrzebę weryfikacji danych przez twój podmiot, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • odpis statutu,
   • decyzja albo zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej itp.,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut itp.,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wypełnij i wydrukuj wniosek.
  3. Podpisz go.
  4. Prześlij dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Gdzie składasz wniosek.
  5. Gdy wniosek wpłynie do urzędu, możesz uzyskać dokumentację techniczną niezbędną do integracji z rejestrem PESEL. W tym celu skontaktuj się z Zespołem Operacji w Centralnym Ośrodku Informatyki w Katowicach, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
  6. Czekaj na informację o zgodzie na dostęp do rejestru PESEL. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Ile będziesz czekać.
  1. Jeśli wnioskujesz jako:
  • podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej,
  • podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej,
  • kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego,
  • kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę e-Doręczeń,

  możesz weryfikować:

  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • nazwisko rodowe.
  1. Jeśli wnioskujesz jako podmiot prywatny i:
  • wykażesz faktyczną potrzebę uzyskania dostępu,
  • uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej przez ciebie działalności,

  możesz weryfikować:

  • adres,
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zameldowania na pobyt stały i czasowy,
  • informacje o zgonie w postaci danych potwierdzających zgon:
   • imię (imiona),
   • nazwisko,
   • numer PESEL,
   • informacji, czy osoba żyje,
  • informacje o zgonie w postaci konkretnych danych dotyczących zgonu:
   • imię (imiona),
   • nazwisko,
   • numer PESEL,
   • data zgonu,
   • numer aktu zgonu
   • USC wydający akt zgonu. 
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Po uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na udostępnienie danych i integracji z rejestrem PESEL opłata za weryfikację danych jednej osoby wynosi 0,30 zł. Opłata ta pobierana jest z dołu i nie ponosi jej podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej.

  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł i należy ją wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika o numerze: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do rejestru PESEL możesz skorzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu dla systemu zewnętrznego ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat dostępowy.

  • Art. 46 ust. 2 pkt 1, 4-5 oraz art. 48 i 49 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)
  • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022 07:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informacje:

Reprezentujesz podmiot wykonujący zadania publiczne i chcesz sprawdzić, czy dane, które przetwarzasz są prawidłowe? Możesz złożyć wniosek o dostęp do rejestru PESEL. Sprawdź, jak to zrobić.

Aby złożyć wniosek przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość jako reprezentanta wnioskodawcy albo jego pełnomocnika.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany

Złóż wniosek 

  • organy administracji publicznej,
  • sądy,
  • prokuratura,
  • Policja,
  • Straż Graniczna,
  • Straż Marszałkowska,
  • Służba Więzienna,
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służba Wywiadu Wojskowego,
  • Krajowa Administracja Skarbowa,
  • Żandarmeria Wojskowa,
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencja Wywiadu,
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego,
  • organy wyborcze,
  • straże gminne (miejskie),
  • komornicy sądowi – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych.
  • dane do logowania profilem zaufanym lub certyfikat kwalifikowany,
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwa i adres,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika i nie korzystasz ze zwolnienia ustawowego
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Wypełnij wniosek.
  5. Podpisz go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.
  6. Jeżeli do złożenia wniosku potrzebny jest podpis więcej niż jednego reprezentanta, to skorzystaj z wielopodpisu. Sprawdź, jak skorzystać z wielopodpisu (plik .doc, 573 kB).
  7. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Potwierdzenie wysłania wniosku otrzymasz na skrzynkę ePUAP.
  8. Osoba, która jest uprawniona do kontaktu w sprawach technicznych, dostanie wiadomość e-mail z dokumentacją techniczną niezbędną do integracji z rejestrem PESEL.
  1. Dane podstawowe:
  • imię (imiona),
  • nazwisko
  • numer PESEL.
  1. Pozostałe dane zgromadzone w rejestrze PESEL.
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do rejestru PESEL można korzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu dla systemu zewnętrznego ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat dostępowy.

  • Art. 8, art. 46 ust. 1 oraz art. 48 i 49 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Reprezentujesz podmiot wykonujący zadania publiczne i chcesz sprawdzić, czy dane, które przetwarzasz są prawidłowe? Możesz złożyć wniosek o dostęp do rejestru PESEL. Sprawdź, jak to zrobić.

  • organy administracji publicznej,
  • sądy,
  • prokuratura,
  • Policja,
  • Straż Graniczna,
  • Straż Marszałkowska,
  • Służba Więzienna,
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służba Wywiadu Wojskowego,
  • Krajowa Administracja Skarbowa,
  • Żandarmeria Wojskowa,
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencja Wywiadu,
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego,
  • organy wyborcze,
  • straże gminne (miejskie),
  • komornicy sądowi – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,
  • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych.
  • wniosek o udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji w drodze weryfikacji (plik .pdf, 1051 kB, pobierz i wypełnij). Nie zapomnij podpisać wniosku.
  • dane podmiotu wnioskującego: nazwa i adres,
  • dokument, który potwierdza uprawnienie do reprezentacji podmiotu, na przykład:
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
   • akt powołania na stanowisko,
   • statut,
  • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej ‒ jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika i nie korzystasz ze zwolnienia ustawowego,
  • dokumentację techniczno-organizacyjną, która potwierdza spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • dokumenty, które potwierdzają, że masz urządzenie lub system teleinformatyczny, przeznaczony do komunikowania się z rejestrem PESEL, który umożliwia:
   • identyfikację osoby uzyskującej dane z tego rejestru,
   • określenie zakresu danych,
   • potwierdzenie daty ich uzyskania.
  1. Przygotuj potrzebne dane i dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wypełnij i wydrukuj wniosek.
  3. Podpisz go.
  4. Prześlij dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Gdzie składasz wniosek.
  5. Gdy wniosek wpłynie do urzędu, możesz uzyskać dokumentację techniczną niezbędną do integracji z rejestrem PESEL. W tym celu skontaktuj się z Zespołem Operacji w Centralnym Ośrodku Informatyki w Katowicach, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
  6. Czekaj na informację o zgodzie na dostęp do rejestru PESEL. Szczegóły znajdziesz w sekcji: Ile będziesz czekać.
  1. Dane podstawowe:
  • imię (imiona),
  • nazwisko
  • numer PESEL.
  1. Oprócz nich możesz sprawdzić pozostałe dane zgromadzone w rejestrze PESEL.
 • Do Ministra Cyfryzacji. Aktualnie wnioski te rozpatruje Centralny Ośrodek Informatyki, Oddział w Katowicach:

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 • Decyzję otrzymasz w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku ‒ jeśli jest on kompletny.

  Jeśli musisz uzupełnić dokumentację lub przeprowadzić dodatkowe uzgodnienia, czas ten może się wydłużyć.

 • Z dostępu do rejestru PESEL można korzystać po otrzymaniu zgody Ministra Cyfryzacji oraz odpowiedniego certyfikatu dla systemu zewnętrznego ‒ po złożeniu wniosku B.

  Sprawdź, jak złożyć wniosek B i uzyskać certyfikat dostępowy.

  • Art. 8, art. 46 ust. 1 oraz art. 48 i 49 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  • Art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
  • Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022 07:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}